YAZARLARIMIZ
Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.comGümrük Vergi ve Cezalarına Karşı Uzlaşma Nasıl Talep Edilebilir?

7190 Sayılı Kanunu 16.Madedsi ile, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 244 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları değiştirilerek Gümrük Vergi ve Cezalarına karşı uzlaşma imkanı getirilmiştir. Buna ilişkin düzenlemeler şöyledir:

A- Gümrük Vergi ve Cezalarına Karşı Uzlaşma Nasıl Talep Edilebilir?

Gümrük idarelerince düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararı muhteviyatı alacaklar için yükümlü veya ceza muhatabı tarafından uzlaşma başvurusu yapılabilir.

B- Uzlaşma Kapsamına Giren Gümrük Vergi ve Cezaları Nelerdir?

Uzlaşmanın kapsamına;

1- Beyan ile gümrük idaresi tarafından yapılan tespit sonucunda belirlenen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları,

2- Gümrük idaresi tarafından tespit edilmesinden önce beyan sahibi tarafından bildirilen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları,

3-4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca gümrük idaresi tarafından düzenlenen idari para cezaları,girer.

C- Uzlaşma Başvurusu Kaç Gün İçinde Yapılır?

Uzlaşma talebi, henüz itiraz başvurusu yapılmamış veya itiraz edilmiş olmakla birlikte itirazı henüz sonuçlandırılmamış gümrük vergileri ve idari para cezaları için, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılır.

D- Uzlaşmanın Vaki Olmaması Halinde Dava Açma Süresi Ne Kadar Uzar?

Uzlaşma talebinde bulunulması hâlinde, itiraz veya dava açma süresi durur, uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi hâlinde süre kaldığı yerden işlemeye başlar, ancak sürenin bitimine 5 günden az kalmış olması hâlinde süre 5 güne tamamlanır. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi hâlinde yeniden uzlaşma talebinde bulunulamaz.

Örnek:

Süreler Tarih
İtiraz veya Dava Açma Süresinde Son Gün 25.11.2019
Uzlaşma Talep Edildiği Gün 23.11.2019
Uzlaşmanın Vaki Olmadığı Gün 27.11.2019
Uzlaşma Vaki Olmaması Nedeniyle İtiraz veya Dava Açma Süresinde Son Gün 30.11.2019

E- Gümrük Kaçakçılık Fillerinden Doğan Gümrük Vergi ve Cezalarına Karşı Uzlaşma Talep Edilebilir mi?

Gümrük vergileri ve cezalarına ilişkin fiilin, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yer alan kaçakçılık suçları ile ilişkili olması hâlinde uzlaşma hükümleri uygulanmaz ve firmalar tarafından uzlaşma talep edilemez.

F- Uzlaşılan Gümrük Vergi ve Cezaları Hangi Sürelerde Ödenir?

Uzlaşılan gümrük vergileri ve cezalar, uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren 1 ay içinde ödenir. Uzlaşılan vergilere ilişkin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır.

Kaynakça:

Resmi Gazete Tarihi-No Yasal Dayanak
07.11.2019 - 30941 Gümrük Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 7190 Sayılı Kanun

08.11.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM