YAZARLARIMIZ
Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.comFirmaların, Kredi Borçları Bankalarca Nasıl Yeniden Vadelendirilebilir?

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulunun 08.10.2018 tarihli Ekonomik Faaliyetlerin Desteklenmesine İlişkin Tavsiye Kararı ile finans güçlüğü çeken firmaların, kredi borçlarının yeniden vadelendirilmesi konusunda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

A- Firmaların Kredi Borçlarının Yeniden Vadelendirilebilmesi İçin Hangi Koşullar Aranır?

1-Risk grubu bazında, bankalar ve diğer finans kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL’nin altında olmalıdır,

2-Kredi borcu, gayri nakdi riskler ile birlikte 25 milyon TL’yi geçmemelidir,

3-Firmaların kredi borçları, 30.06.2018 tarihinden sonra bankalarca yapılandırılmamış olmalıdır,

4-Kredi borcu olan firmalar hakkında;

a-Bankalar ve diğer finans kuruluşları tarafından yasal takip işlemi başlatılmamış olmamalıdır.

b-İflas kararı bulunmamalıdır.

5-Kredi borcu olan firmaların;

a-Nakit akış dengesi geçici olarak bozulduğu için borçlarını ödemekte zorlanan firma olmalıdır,

b- Kredi borçlarının yeniden vadelendirilmesi halinde, bu borçların geri ödeme kabiliyeti bulunmalıdır,

 c- Kredi borçlarının yeniden vadelendirilmesi halinde işletme sermayesinin güçlendireceği kanaati oluşmalıdır,

B- Firmaların Hangi Kredi Borçları Yeniden Vadelendirilebilir?

1-Firmaların 30 Nisan 2019 tarihine kadar vadesi dolacak aşağıdaki kredi borçları yeniden vadelendirilebilir.

2- Anapara, faiz, temerrüt faizi ve kâr payları ile kredi ilişkisinden doğan diğer her türlü alacak indirilebilir veya bunlardan vazgeçilebilir.

3- Anapara, faiz veya kâr payı alacakları; kısmen veya tamamen iştirake çevrilebilir, aynî, nakdî ya da tahsil şartına bağlı bir bedel karşılığı devir veya temlik edilebilir, borçlu ya da üçüncü kişilere ait aynî değerler karşılığında kısmen veya tamamen tasfiye edilebilir, satılabilir, bilanço dışına çıkarılabilir,

4- Diğer bankalarla ve alacaklılarla birlikte hareket ederek protokoller yapılabilir.

C- Firmalar, Kredi Borçlarının Yeniden Vadelendirilmesi İçin Nereye Başvurmalıdır?

Firmalar, bankalara münferiden başvurmalıdır. Bankalara yapılan yeniden vadelendirme talepleri, her bir banka tarafından kendi risk yönetimi ve kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.

Yasal Dayanak:

11.10.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM