YAZARLARIMIZ
Yusuf Yurdakul
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
yusufyurdakul@msn.comVergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndiriminde Ne değişti!

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesi ile vergiye uyumlu mükelleflere bazı şartlar dâhilinde %5 indirim sağlanmış olup yasanın ilk halinde mükellefler açısından şartların sağlanması neredeyse imkânsız olduğundan 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 18.Maddesiyle yararlanma koşulları yumuşatılmıştır.

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir.

Söz konusu indirimden faydalanabilmek için;

Yeni Hali;

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) olması ve İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla,  vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması

Önceki Hali;

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması 

Görüleceği üzere eski halinde beyan üzerine tahakkuk eden vergilerin tahakkukun vadesinde ödenmesi gerekirken yeni düzenlemeyle birlikte ilgili Gelir ve Kurumlar Vergisi beyanının verildiği tarihe kadar ödenmesi halinde indirimden yararlanılabilecektir.

Örneğin 2019 yılı Gelir Vergisi Beyanı verilmeden önce, 2020 yılı mart ayında süresinde ödenmeyen vergi borçlarının ödenmesi halinde diğer şartlarında sağlanması ile indirimden faydalanılabilecektir.

Yeni Hali;

Vergi beyannameleri ibaresi; yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyannamelerini; vergi ibaresi, anılan Bakanlığa bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri ifade eder.

Önceki Hali;

Vergi beyannamesi ve vergi ibareleri, Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken vergi beyannameleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri ifade eder.

Genel bir tanım olan vergi beyannameleri ibaresi beyan isimleri tek tek sayılmak suretiyle netlik kazandırılmıştır.

Söz konusu indirimden yararlanmak için GVK Mükerrer 121.Maddesinde sayılan şartların topluca gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu yazımızda kanunda sayılan şartlardan sadece önemli gördüğümüz ve değişen hükümler üzerinde durulmuştur.

17.02.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM