YAZARLARIMIZ
Yüksel Altun
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Bilim Uzmanı
yukselaltun0655@gmail.comEYT’linin Çalışmaya Devam Etmesi Halinde İhbar Tazminatı Hakkı

7438 sayılı EYT Yasası ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici 95.madde eklenerek yaş dışındaki şartları sağlayan sigortalılara 3/3/2023 tarihi itibarıyla emekli olabilme hakkı tanınmıştır.

Bu makalemizde EYT kapsamında emekli olup; çalışmaya devam eden işçinin emeklilik sırasında ihbar tazminatı alma hakkı değerlendirilecektir.

İş sözleşmesi, işçi ve işverene devamlı borç yükleyen bir özel hukuk sözleşmesi olsa da taraflardan herhangi birinin sözleşmeyi bozmak için karşı tarafa yönelttiği irade beyanı ile bu ilişkiyi bitirmesi mümkündür. Taraflardan herhangi birinin bozma konusundaki irade beyanı karşı tarafa ulaştığı andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğurur.  

İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir neden olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır.

Kanun koyucunun ihbar tazminatını düzenlemesindeki amaç, işçinin geçimini sağlaması için ücretten başka bir geliri olmadığı düşüncesiyle iş akdinin derhal feshedilmesi halinde yeni bir iş bulana kadar bu tazminat ile hayatını idame ettirmesi içindir.

Aynı şekilde işçinin de bildirim süresine uymadan iş sözleşmesini sona erdirmesi halinde görev tanımında yazılı işlerin ifa edilmemesi nedeniyle işverenin maruz kalacağı zararları önlemeye yöneliktir.

1475 sayılı Kanunun 14.maddesine göre işçinin, emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi halinde ihbar tazminatı alma hakkı bulunmamaktadır.

İşveren ve işçinin karşılıklı anlaşması sonucu, işçinin yaşlılık aylığı alması amacıyla emekliliğe sevk edilip sosyal güvenlik destek primine tabi olarak aynı iş yerinde çalışmaya devam etmesi halinde, işçiye ihbar tazminatı ödenmesini gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Çünkü bu tazminat, belirsiz süreli iş sözleşmesini, haklı bir neden olmadan ve usulüne uygun ihbar öneli vermeden fesheden tarafın, karşı tarafa ödediği bir tazminattır. Burada böyle bir durum söz konusu değildir.

 Konu ile ilgili Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin 17/02/2009 tarihli kararında özetle; “… İşçinin iş yerinde emeklilik sonrası çalışmaları yeni bir iş sözleşmesi niteliğindedir. Böyle olunca işçinin hizmetlerinin ihbar tazminatı hesabı noktasında birleştirilmesi doğru olmaz. Mahkemece tüm süreye göre, ihbar öneli belirlenmek suretiyle karar verilmesi hatalı olmuştur.” (E.2007/36441, K.2009/2758, T.17/02/2009) şeklinde karar verilerek, ihbar tazminatı hesabında işçinin sadece emeklilikten sonraki çalışmasının dikkate alınması gerektiğine hükmedilmiştir.

Bahse konu işçinin işten çıkışı, yaşlılık aylığı bağlanması için hukuka uygun şekilde işten çıkış ve giriş işlemine tabi tutulmuştur. Bu nedenle tek bir iş sözleşmesi değil; emeklilik öncesi ve sonrası iki ayrı iş sözleşmesi olarak değerlendirilmelidir. Şayet işçinin emeklilik sonrası çalışması ihbar tazminatına hak kazanacak şekilde son bulursa 4857 sayılı Kanunun 17.maddesindeki sürelere göre hesaplama yapılarak kendisine ödenmelidir.

Kanaatimizce de 1475 sayılı Kanunun 14.maddesi ve Yüksek Mahkemenin kararlarını değerlendirdiğimizde; örneğimizde sarahaten yaşlılık aylığı bağlanması maksadı güdüldüğünden işçiye emeklilik sırasında ihbar tazminatı ödenmemesinin hakkaniyete uygun olacağı düşünülmektedir.

12.05.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM