YAZARLARIMIZ
Yılmaz Dönmez
Yeminli Mali Müşavir
Gelir İdaresi E. Grup Müdürü
ydonmez@ninovaymm.comSponsorluk Anlaşması Yapılmaksızın Amatör Spor Kulüplerine Yapılan Bağıs¸ ve Yardımlar Gider Yazılabilir mi?

3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3813 sayılı Türkiye  Futbol  Federasyonu  Kuruluş  ve  Görevleri  Hakkında  Kanun  kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının;  sözü  edilen  kanunlar  uyarınca  tespit  edilen  amatör  spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için %50’si, kurumlar vergisi matrahının tespitinde, beyan edilen kurum kazancından indirilebilecektir.

Dolayısıyla sponsorluk anlaşması yapılmaksızın amatör spor dalları için yapılan harcamalar ile bağış ve yardımlar, genel hükümler çerçevesinde kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir.

Türkiye’de spor kulüpleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı ilgili mevzuatına göre dernek olarak kurulmaktadırlar. Bu nedenle unvanında dernek adı geçmeyen spor kulüplerinin de, dernek olarak dikkate alınması gerekir.

1  Seri  No’lu  Kurumlar Vergisi Kanunu  Genel  Tebliği’nin  “10.3.2.  Bağış  ve  yardımlar” başlıklı  bölümünde de belirtildiği üzere; Genel ve özel bütçeli  kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere,  köylere,  Bakanlar Kurulunca  vergi  muafiyeti  tanınan  vakıflara  ve  kamu  yararına  çalışan  dernekler  ile  bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan kısmı, kurumlar vergisi   beyannamesinde   ayrıca   gösterilmek şartıyla   kurum   kazancından   indirim   konusu yapılabilecektir.

Matrahtan indirilmesi için bağış ve yardımın;

• Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme   faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılması,

• Makbuz karşılığı olması,

• Karşılıksız yapılması,

• Sadece ilgili dönem kazancından indirilmesi,

• Beyannamede ayrıca gösterilmesi,

gerekir. İndirilemeyen kısım diğer yıllara nakledilemez.

Buna göre; sponsorluk anlaşması yapılmaksızın amatör spor kulüplerine yapılacak harcamalar ile bağış ve yardımların, amatör spor kulüplerinin “Kamuya Yararlı Dernek” statüsünde olması şartıyla, yapıldığı yıl kurum kazancının % 5’ine kadar ki kısmı, kurum   kazancından   indirim   konusu yapılabilecektir.

Örnek

Gök İnşaat Ltd. Şirketi, sponsorluk anlaşması olmaksızın Galatasaray Spor Kulübüne 15.000 TL makbuz karşılığı bağışta bulunmuş olup, bağışın yapıldığı yılda kurumlar vergisi matrahı 100.000 TL’dir.

Buna göre; Gök İnşaat Ltd. Şirketi, bağışın yapıldığı yıldaki kurum kazancının % 5’ine isabet eden (100.000 * % 5 =) 5.000 TL’yi, beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurumlar vergisi matrahından indirebilecek olup; yapılan bağışın kurum kazancının % 5’ini aşan kısmını ise (10.000 TL), kurumlar vergisi matrahından indiremeyecektir.

Gök İnşaat Ltd. Şirketi, Galatasaray Spor Kulübüne değil de, “Kamuya Yararlı Dernek” statüsünde olmayan bir spor kulübüne bağışta bulunmuş olsa idi; yaptığı bağışın tamamı, kanunen kabul edilmeyen gider olarak kabul edilecek ve kurum kazancından indirilemeyecekti.

Bağış ve Yardımlarda Esas Alınacak Kurum Kazancı Nasıl Belirlenecektir?

İndirilebilecek bağış ve yardım tutarının tespitinde; esas alınan Kurum Kazancı, zarar mahsubu dahil giderler ile iştirak kazançları istisnası düşüldükten sonra, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki tutardır.

Kurum Kazancı = [Ticari bilanço kârı – (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)]

Spor Kulüplerinin “Kamuya Yararlı Dernek” Statüsünde Olup Olmadığı Nereden Öğrenilebilir?

Kamu yararına çalışan derneklerin listesine, aşağıda belirtilen internet adresinden ulaşılabilir.

https://www.siviltoplum.gov.tr/kamu-yararina-calisan-dernekler

18.10.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM