YAZARLARIMIZ
Yılmaz Dönmez
Yeminli Mali Müşavir
Gelir İdaresi E. Grup Müdürü
ydonmez@ninovaymm.comMüteahhitler, Yapı Ruhsatını Yıl Sonuna Kadar Neden Almalıdır?

Net alanı 150 m2’ye kadar konutlar için uygulanacak KDV oranlarının belirlenmesinde dikkate alınan ve  aşağıdaki Kararname ile belirlenen arsa birim m2 vergi değerleri (1.000 ve 2.000 Türk Lirası), 2017 yılından bugüne kadar değiştirilmemiştir.

Emlak Vergisi Kanunu’nun 9/b ve 19/b maddeleri ile Vergi Usul Kanunu’nun 49. maddesi (b) fıkrasına göre, arsa ve arazi takdirleri her 4 yılda bir yapılarak bulunan yeni değerler takip eden bütçe yılından itibaren uygulanmaktadır.

Buna göre; 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanacak arsa ve araziler için m2 vergi değerleri, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda belirlenmiş olup, ilgili belediye veya muhtarlıklardan öğrenilebilir.

Dolayısıyla 2022 yılında alınacak yapı ruhsatlarında net alanı 150 m2’ye kadar konutlar için uygulanacak KDV oranlarının belirlenirken 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanacak arsa birim m2 vergi değerleri dikkate alınacağından; birçok konut projesinde KDV oranları, % 1 yerine % 8 veya % 18’e yükselebilecektir.

Bu nedenle müteahhitlerin, yeni projeleri için, yıl sonuna kadar yapı ruhsatını almalarında fayda bulunmaktadır. Çünkü yapı ruhsatının yıl sonundan önce alınması durumunda; konut teslimleri, 2022 ve sonrasında da olsa, KDV oranları belirlenirken 2021 yılı için uygulanan arsa birim m2 vergi değerleri dikkate alınacaktır.

A- KDV Oranı Belirlenirken Tapudaki Satış Bedeli Dikkate Alınır mı?

Net alanı 150 m2’ye kadar konutlar için uygulanacak KDV oranlarının belirlenmesinde, tapudaki alım satım değeri değil, Emlak Vergi Kanunu uyarınca belirlenen asgari arsa birim m2 vergi değerleri dikkate alınacaktır.

B- Konutlarda Güncel KDV Oranları Nedir?

1) Büyükşehir Belediyesi Olmayan Yerlerde;

a) Net Alanı 150 m2’nin Altındaki Konut Teslimlerinde % 1,

b) Net Alanı 150 m2 ve üzerindeki Konut Teslimlerinde % 18,

2) Büyükşehir Belediyesi Kapsamındaki;

a) 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Olan Yerlerde;

aa) Net Alanı 150 m2’nin Altındaki Konut Teslimlerinde % 1,

ab) Net Alanı 150 m2 ve üzerindeki Konut Teslimlerinde % 18,

b) Lüks ve Birinci Sınıf İnşaat Kalitesinde Olmayan Konutlarda;

ba) Net Alanı 150 m2’nin Altındaki Konut Teslimlerinde % 1,

bb) Net Alanı 150 m2 ve üzerindeki Konut Teslimlerinde % 18,

c) Lüks ve Birinci Sınıf İnşaat Kalitesindeki Konutlarda;

ca) Net Alanı 150 m2’nin Altındaki Konutlarda;

caa- Yapı Ruhsatı 01.01.2013 ile 31.12.2016 Tarihleri Arasında Alınan Konutlarda; arsa birim m2 değeri,

- 500 TL’yi aşmıyorsa % 1,

- 500 ile 1.000 TL arasında ise % 8,

- 1.000 TL ve üzerinde ise % 18,

cab- Yapı Ruhsatı 01.01.2017 ve Sonrasında Alınan Konutlarda; arsa birim m2 değeri,

- 1.000 TL’yi aşmıyorsa % 1,

- 1.000 ile 2.000 TL arasında ise % 8,

- 2.000 TL ve üzerinde ise % 18,

cb) Net Alanı 150 m2 ve Üzeri Konutlarda; ruhsat tarihi dikkate alınmaksızın % 18

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Yasal Dayanak

03.02.2017 – 29968

31.01.2017 Tarih ve 2017/9759 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

13.10.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM