YAZARLARIMIZ
Yılmaz Dönmez
Yeminli Mali Müşavir
Gelir İdaresi E. Grup Müdürü
ydonmez@ninovaymm.comMatrah ve Vergi Artırımında Doğru Bilinen Yanlışlar

Kamuoyunda “Af Yasası” olarak bilinen 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile, daha önce yayımlanan af yasalarında olduğu gibi, matrah ve vergi artırımı ile ilgili hükümler 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılları için yeniden getirilmiştir.

Matrah ve vergi artırımı nedir, ne değildir, nasıl yapılır konularına girilmeksizin, bu yazımızda, bu konu ile ilgili kamuoyunda doğru olarak bilinen yanlışlar, konu edilmiştir.

1- Matrah ve Vergi artırımında Bulunan Mükellefler İncelenmez ve Ceza Kesilmez

Aşağıda belirtilen istisnai durumlar için Vergi İdaresinin inceleme ve tarhiyat hakkı bulunmaktadır.

a- Sahte Belge Düzenleyen Mükellefler

Bu gruba girdiği tespit edilen mükellefler, matrah ve vergi artırımında bulunamazlar. Af yasanının yürürlükte olduğu süre öncesinde ve/veya içerisinde bu türden, yani sahte belge düzenleme fiili, tespit edilemeyen mükellefler, matrah ve vergi artırımında bulunmuş olsa bile; kanunun yayımlandığı ayı takip eden Temmuz ayı başından itibaren 12 ay içerisinde bu yönde inceleme yapılabilir ve sahte belge düzenledikleri tespit edilenlerin yapmış oldukları matrah ve vergi artırımları geçersiz olur.

b- İade Alan Mükellefler

Artırımda bulunulan dönemler için iade hakkı doğuran işlemlerden ya da ihraç kaydıyla teslimlerden doğan iade ve terkin taleplerine ilişkin olarak (iade ve terkinin doğruluğunu teminen doğrudan veya dolaylı olarak mal ve hizmet temin edilen mükellefler nezdinde karşıt incelemeler dâhil) vergi incelemesi yapılabilecektir. İnceleme sonunda artırımda bulunulan dönemler için terkin ve iade işlemleri ile sınırlı olmak üzere tarhiyat yapılabilecektir.

c- Devir KDV’si Olan Mükellefler

Artırımda bulunulan yılları izleyen dönemlerde yapılacak vergi incelemelerine ilişkin olarak artırımda bulunulan dönemler için “Sonraki Dönemlere Devreden KDV” yönünden vergi incelemesi yapılabilecektir. Bu incelemelerde artırımda bulunulan dönemler için tarhiyat önerilemeyecek, elde edilen bulgular artırımda bulunulmayan dönemlerdeki tarhiyatlar için kullanılabilecektir.

Örneğin Aralık 2020 döneminden Ocak 2021 dönemine devreden KDV’si 950.000 TL olan mükellef, 5 yıl için KDV artırımında bulunmuştur. Bu mükellefin 2018 yılında alım yaptığı bir firmanın sahte belge düzenlediği sonradan tespit edilmiştir. Söz konusu konusu firmadan satın alınan ürünlerin KDV’si 300.000 TL’dir ve 2018 yılı ve sonrasında Devir KDV 300.000 TL’nin altına düşmemiştir.

Bu durumda; Vergi İdaresi, KDV artırımında bulunan mükellefle ilgili vergi inceleme yapabilir ve Aralık 2020 döneminden Ocak 2021 dönemine devreden KDV’sini (950.000 – 300.000 =) 650.000 TL olarak dikkate alacak ve mükellefin devir KDV’si 650.000 TL’nin altına düştüğü dönemde cezalı tarhiyat yapabilecektir.

2- Matrah ve Vergi Artırımı Nedeniyle Çıkan Tutar, Ödenmese Bile Koruma Devam Eder

2003 ve sonraki yıllarda çıkarılan af yasaları, genel olarak, kopyala yapıştır hükümler içermiş olsa da; son dönemde çıkan yasalarda önceki yasalara göre nüanslar bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de yapılan matrah ve vergi artırımı nedeniyle ödenmesi gereken tutarın, ödenip ödenmemesi durumudur.

Önceki af yasalarında; matrah ve vergi artımını nedeniyle ödenmesi gereken tutarın, ödenmemesi halinde de matrah ve vergi artırımı hükümleri geçerli iken, 7326 sayılı kanuna eklenen bir hüküm ile; matrah ve vergi artırımı nedeniyle çıkan tutarın, ödenmemesi halinde matrah ve vergi artırımı hükümleri geçerli olmayacaktır.

Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise; matrah ve vergi artırımı hükümlerinin geçerli olabilmesi için ödeme yapmak yetmemekte, ödemenin de süresinde yapılması şarttır. Yani süresinden sonra yapılan ödeme durumunda da; matrah ve vergi artırımı hükümleri geçerli olmayacaktır.

3- Matrah ve Vergi Artırımı Nedeniyle Çıkan Tutar, Mahsuben Ödenebilir

Mükelleflerin matrah ve vergi artırımında bulundukları yıllara ilişkin olarak daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergileri, matrah ve vergi artırımı nedeniyle ödeyecekleri vergilerden mahsup etmeleri mümkün değildir.

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Yasal Dayanak

09.06.2021 – 31506

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

14.06.2021 – 31511

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği

18.08.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM