YAZARLARIMIZ
Yılmaz Dönmez
Yeminli Mali Müşavir
Gelir İdaresi E. Grup Müdürü
ydonmez@ninovaymm.comŞirket Birleşmelerinde Nakdi Sermaye Artırımlarına İlişkin Faiz İndirimi (Soru - Cevap)

OLAY:

İki Sermaye Şirketi, Türk Ticaret Kanunu’nun 136 ncı maddesinin "Devralma Şeklinde Birleşme" yoluyla 2020 yılında birleşmiştir.

Devrolan şirket, 2019 yılında nakit sermaye artışı yapmış, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendine istinaden 2019 yılında nakit sermaye artışından dolayı faiz hesaplamış, ancak matrah yetersizliği nedeniyle faiz tutarı bir sonraki yıla devretmiştir.

SORU:

Devrolan şirketin kullanamadığı faiz indirimleri ile 2020 ve müteakip yıllarda hesaplanacak faiz indirimleri, devralan şirket tarafından kurumlar vergisi matrahından indirilebilir mi?

CEVAP:

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükümleri ve 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde,

1- Devralınan şirketin nakdi sermaye artırımına ilişkin hesapladığı ve kazanç yetersizliği nedeniyle 2019 yılında yararlanamadığı nakdi sermaye artışı indirimi ile,

2- Söz konusu sermaye artışına ilişkin olarak 2020 ve müteakip yıllarda devralan şirketçe hesaplanacak nakdi sermaye artışı indirimleri,

Devralan şirketin kurumlar vergisi beyannamesinde kurumlar vergisi matrahının tespitinde dikkate alınması mümkündür.

10.06.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM