YAZARLARIMIZ
Yılmaz Dönmez
Yeminli Mali Müşavir
Gelir İdaresi E. Grup Müdürü
ydonmez@ninovaymm.comHangi Firmalar, Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasından Yararlanabilir?

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok firma, mal/hizmet üretimini kısmış veya tamamen durdurmuştur. Bu durum, firmaların alacaklarının tahsilini de doğrudan etkilemektedir. Bu anlamda firmaların, 25.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile kapsamı genişletilen Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasını değerlendirmelerinde fayda bulunmaktadır.

A) Ticari Alacak Sigortası Nedir?

Ticari Alacak Sigortası, müşterilerine vadeli mal/hizmet satanların ödemelerini alamamaları durumunda zararlarını tazmin etmeyi amaçlayan bir sigorta sistemidir.

B) Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi'nden Hangi Firmalar faydalanabilir?

Alacak sigortası, 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte yer alan yıllık net satış hasılatı rakamı dikkate alınarak belirlenecek mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerden aşağıda belirtilen koşulları sağlayanlar faydalanabilir:

a) Başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulması.

b) Merkez tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlaması.

c) Basit usul dışında vergi mükellefi olması.

ç) Bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatının, 125 milyon Türk Lirasından (dâhil) az olması.

C) Hangi Alacaklar, Sigorta Kapsamındadır?

1- Sigortalı ile alıcı arasında bir satış sözleşmesi var ise; sözleşmede satış vadesinin belirtildiği, satış sözleşmesinin var olmadığı durumlarda ise; sigortalı ile alıcı arasında kararlaştırılan satış vadesinin fatura üzerinde belirtildiği satışlar.

2- Dövize endeksli faturalar veya sözleşmeler kapsamındakiler hariç olmak üzere, fatura veya faturaları Türk Lirası cinsinden kesilen satışlar.

3- Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları ve tacir sıfatı taşımayan gerçek kişiler haricinde kalan alıcılara yapılan satışlar.

D) Sigorta Kapsamında Ne Kadar Prim Ödenecek ve Azami Teminat Tutarı Ne Olacaktır?

Prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği cirosu esas alınır. Net prim ve azami teminat tutarı, vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle, aşağıdaki tablo kullanılarak hesaplanır:

 

VADELİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN CİRO (TL)

120 güne kadar vadeli satışlar için

180 güne kadar vadeli satışlar için

240 güne kadar vadeli satışlar için

360 güne kadar vadeli satışlar için

Azami teminat tutarı

ORAN (%)

ORAN (%)

ORAN (%)

ORAN (%)

NET PRİMİN KATI

0-3.000.000

0,50

0,80

1,20

1,40

30

3.000.001-5.000.000

0,45

0,70

1,05

1,23

30

5.000.001-10.000.000

0,42

0,60

0,85

1,05

30

10.000.001-15.000.000

0,40

0,50

0,60

0,88

30

15.000.001-20.000.000

0,35

0,45

0,55

0,79

30

20.000.001-25.000.000

0,32

0,40

0,50

0,70

30

25.000.001-40.000.000

0,29

0,37

0,47

0,65

30

40.000.001-65.000.000

0,26

0,33

0,42

0,58

30

65.000.001-100.000.000

0,24

0,30

0,37

0,53

30

100.000.001-125.000.000

0,22

0,28

0,34

0,49

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda yer alan tablo esas alınarak hesaplanan prim tutarının, 2.000 TL’nin altında çıkması durumunda; prim tutarı, 2.000 TL olarak kabul edilir.

Örnek

Son mali yıl bilançosu üzerinden vadeli satış tutarı, 25.000.000-TL olan bir işletmenin ticari alacağının sigortalanması için ödeyeceği prim ve sigorta teminat tutarları aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Vade

Ödenecek Prim (TL)

Azami Teminat Tutarı (TL)

120 gün

80.000

2.400.000

180 gün

100.000

3.000.000

240 gün

125.000

3.750.000

360 gün

175.000

5.250.000

E) Sigorta Primi, Taksitler Halinde Ödenebilir mi?

Prim tutarının, en az %25’i peşin ve geri kalanı en fazla üç taksit olacak şekilde ödenmesi koşuluyla, kredi kartı ve benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle taksitlendirilmesi mümkündür.

Prim tutarının tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim uygulanır.

F) Sigorta Yaptıran Firmanın Her Alıcısı, Teminat Kapsamında mıdır? 

Sigorta talebinde bulunan işletmenin, tüm alıcıları dikkate alınarak risk değerlendirmesi yapılır. Ancak bunun mümkün olmaması durumunda, söz konusu işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosunun en az %50’sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcıları dikkate alınır. Risk değerlendirmesi sonucunda, bu alıcılardan her birine “1 (en düşük riskli)” ile “6 (en yüksek riskli)” arasında skor verilir.

Risk değerlendirmesi sonucunda;

1- Skoru 6 olan alıcılara, alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanmaz.

2- Skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosuna göre aşağıda yer alan tabloda belirtilen azami tutarları geçmemek üzere kredi limiti sağlanır:

VADELİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN CİRO (TL)

ALICI BAŞINA AZAMİ KREDİ LİMİTİ (TL)

0-5.000.000

100.000

5.000.001-15.000.000

200.000

15.000.001-25.000.000

300.000

25.000.001-40.000.000

500.000

40.000.001-75.000.000

600.000

75.000.001-125.000.000

750.000

Sigorta dönemi içinde sigortalının yeni çalışmaya başlayacağı alıcılar, risk değerlendirmesi yapılarak poliçeye eklenebilir.

G) Alacak Sigortasında Muafiyet Var mıdır?

Sigorta dönemi içerisinde meydana gelen zararlar; zararın,

- 2.500 TL’nin altında kalması durumunda; sigortalı tarafından,

- 2.500 TL’yi aşması durumunda ise; belirlenen teminat oranları kapsamında Merkez tarafından ödenir.

I) Alacak Sigortası İçin Prim Dışında Başkaca Bir Ödeme Yapılacak mı?

1- Komisyon

Sistem kapsamında düzenlenen sigorta sözleşmeleri için vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan prim tutarı üzerinden uygulanacak komisyon oranı %12’dir.

2- Sorgulama ücreti

Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcıların belirlenmesi amacıyla yapılacak risk değerlendirmesine ilişkin teklif aşamasındaki sorgulama ücreti, risk değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için KDV dâhil 10 TL’dir. 

Teklifin sunulduğu tarihten itibaren 10 gün içinde poliçenin düzenlenmesi durumunda; ilgili poliçeye ilişkin teklif kapsamında sorgulama ücreti alınmayacaktır.

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Yasal Dayanak

24.12.2018 – 30635

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği

27.03.2019 – 30727

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğ

25.03.2020 – 31079

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğ

16.04.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM