YAZARLARIMIZ
Yılmaz Dönmez
Yeminli Mali Müşavir
Gelir İdaresi E. Grup Müdürü
ydonmez@ninovaymm.comVirüs Salgını Nedeniyle SGK Prim Ödemeleri, Hangi Tarihe Ertelendi?

Tarih ve No

Yasal Dayanak

02.04.2020 – E.5157380

SGK Genel Yazısı

A) Hangi Firmaların, SGK Prim Ödemeleri Ertelendi?

5510 sayılı Kanununun 91 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, SGK Yönetim Kurulunca alınan 26.03.2020 tarihli 2020/188 sayılı Kararı ile;

1- 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde mücbir sebep ilan edilen ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların,

2- Gelir Vergisinden muaf olup; Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olanların,

3- Tarımsal faaliyette bulunup zirai kazanç elde edenlerin,

4- 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde mücbir sebep hali kabul edilen sektörlerde yer alan mükelleflerin,

5- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların,

SGK prim ödemeleri ertelenmiştir.

Erteleme kapsamındaki işyeri listeleri; https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi üzerinden yayınlanacaktır.

B) SGK Prim Ödemeler, Hangi Tarihe Ertelendi?

Birinci bölümde belirtilenlerin;

1- 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 02.11.2020 tarihine,

2- 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 30.11.2020 tarihine,

3- 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 31.12.2020 tarihine,

Gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın ve herhangi bir talep olmaksızın otomatik olarak ertelenmiştir.

C) Ertelenen Dönemler İçin Teşviklerden Yararlanılır mı?

1- İlgili mevzuatında belirtilen diğer şartların sağlanmış,

2- Ertelenen bildirimlere ilişkin borçları dışında borcu olmamak veya ilgili Kanunları gereğince taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış,

Olmak şartlarıyla prim ertelemesi yapılan aylarda teşviklerden yararlanılabilir.

Ertelenen primlerin bu sürelerde ödenmemesi halinde; yararlanılan teşvikler, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır.

D) Sokağa Çıkma Yasağı Getirilenlerin SGK Primleri, Hangi Tarihe Ertelendi?

İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaşını doldurmuş veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverenler ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan (isteğe bağlı sigortalılar hariç);

a- 65 yaşını doldurmuş olanların herhangi bir talebe bağlı olmaksızın,

b- Kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edenlerin başvurularına istinaden,

22.03.2020 tarihi ile mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar ertelenmiştir.

E) Mücbir Sebep Süresince Bildirimler, Süresinde Verilecek mi?

Kurum Başkanının, verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların erteleme yetkisi bulunmaktadır. Kurum Başkanı, tasarrufta bulununcaya kadar, mücbir sebep süresince, 5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların süresinde yapılması gerekir.

03.04.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM