YAZARLARIMIZ
Yılmaz Dönmez
Yeminli Mali Müşavir
Gelir İdaresi E. Grup Müdürü
ydonmez@ninovaymm.comTOBB’un Odalara Gönderdiği Kar Dağıtımını Sınırlama Yazısı Ne Anlama Geliyor?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 01.04.2020 tarihinde tüm oda ve borsalara gönderdiği yazıyla; Ticaret Bakanlığı’nın 31.03.2020 tarihli yazısındaki covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin özkaynaklarının korunmasının önemine işaret edilen ve kar dağıtımının sınırlandırılmasına ilişkin duyurunun, tüm firmalara yapılması istenmiştir.

A) Tüm Firmaların Bilmesi Gereken Duyuruda Ne Var?

Ticaret Bakanlığının söz konusu yazısında; sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kar payı dağıtımı kararlarında;

1- Geçmiş Yıl Karlarının dağıtıma konu edilmemesi,

2- 2019 yılı net dönem karının en fazla % 25’inin dağıtılması,

3- 2020 yılında yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi,

Talep edilmiştir.

B) Duyuruda Belirtilen Konu İle İlgili Olarak Firmalar, Ne Yapmak Zorundadır?

28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği”nin 13/5 inci maddesi uyarınca; herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur.

Buna göre; firmaların, 2020 yılı içinde yapacakları genel kurul toplantısında Ticaret Bakanlığının kar dağıtımı ile ilgili sınırlama talebini gündeme almak zorundadırlar.

Ancak genel kurul toplantısında gündeme alınan kar dağıtımının sınırlandırılmasına uyulup uyulmaması konusunda bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bu nedenle firmalar, gündeme aldıkları bu konunun aksine de karar alabilirler.

C) Kar Dağıtımının Sınırlandırılmasının Anlamı Nedir?

Virüs salgınının dünya, ülkemiz ve şirketleri olumsuz yönde etkileyeceği bilinmektedir. Ancak bu etkinin ne kadar olacağı konusunda tahminler yapılmakla birlikte tam olarak bilmek mümkün değildir. Salgının ortaya çıkardığı olumsuz etki, ancak salgın bittikten sonra hesaplanabilir.

Ticaret Bakanlığı, covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin özkaynaklarının korunmasının önemine işaret etmiştir. Dolayısıyla, Ticaret Bakanlığı, Türk Ticaret Kanunu’nun 376 ncı maddesinde hüküm altına alınan şirketlerde sermaye kaybı ve borca batık olma durumuna dikkat çekmek istediğini söyleyebiliriz.

Bahse konu maddenin; birinci ve ikinci fıkrasında, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının veya üçte ikisinin karşılıksız kalması halinde yönetim kurulunun görevleri, üçüncü fıkrasında ise şirketin “borca batık” olması, yani şirket aktiflerinin şirketin borç ve taahhütlerini karşılayamaması durumunda uygulanacak kurallar düzenlenmektedir.

Buna göre;

1) Kar Dağıtımı yapılmayarak veya sınırlı olarak kar dağıtımı yapılarak; şirketlerin, özkaynakları korunmuş olacaktır.

2) Virüs salgınının neden olabileceği muhtemel zararlarda; şirket, sermaye kaybı ve borca batık olma durumuna düşmemiş ve yasada belirtilen formalitelerle uğraşmamış olacaktır.

02.04.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM