YAZARLARIMIZ
Yılmaz Dönmez
Yeminli Mali Müşavir
Gelir İdaresi E. Grup Müdürü
ydonmez@ninovaymm.comMücbir Sebep Halinde KDV Tevkifatı Yapılır Mı?

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Yasal Dayanak

24.03.2020 – 31078 Mükerrer

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

26.04.2014 – 28983

KDV Genel Uygulama Tebliği

A) Mücbir Sebep Halinde KDV Tevkifatı Yapılır mı?

Gelir İdaresi Başkanlığınca Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden etkilenen mükelleflerin vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması amacıyla ilgide belirtilen Genel Tebliğ yayımlanmıştır.

Sözkonusu Genel Tebliğle; vergi ödevleri ertelenen mükellefler, tadadi olarak sayılmış olup; mücbir sebep kapsamındaki mükellef grupları ile ertelenen vergi ödevleri, daha önceki yazımızda (http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/yilmazdonmez/024/) ayrıntılı olarak açıklanmıştı.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) bölümünde; kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2) bölümünde; kısmi tevkifat kapsamındaki hizmetler, (I/C-2.1.3.3) bölümünde ise kısmi tevkifat kapsamındaki teslimler sayılmış ve Tebliği’nin “2.1.3.1. Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar” bölümünün son paragrafında “213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz.” açıklamasına yer verilmiştir.

Buna göre; 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca mücbir sebep kapsamına alınan mükelleflerin, mücbir sebep süresince, kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında KDV tevkifatı uygulanmayacaktır. Dolayısıyla mücbir sebep kapsamında olmayan mükelleflere ve kamu kurumlarına düzenlenen faturalarda tevkifat uygulanacaktır.

B) Mücbir Sebep Kapsamında Olunup Olunmadığı Nereden Sorgulanabilir?

518 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında; vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep hükümlerinden yararlanılıp, yararlanılmadığına ilişkin sorgulamanın İnteraktif Vergi Dairesinden yapılması mümkün hale getirilmiştir.

Mezkur Tebliği’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), b) ve (c) bendi kapsamında mücbir sebep durumundan yararlanılıp, yararlanılmadığına ilişkin yapılabilen sorgulamaya, İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapılarak Bilgilerim/518 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu başlığından erişilebilmektedir.

Diğer taraftan vergi dairesi kayıtlarında birden fazla ana faaliyet kodu girilmiş olabilir. Sistem, ilk olarak giriş yapılan ana faaliyet koduna göre sorgulama yapmaktadır. Bu nedenle mücbir sebep kapsamında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğinizi ispat ve tevsik etmeniz durumunda mücbir sebep hükümlerinden yararlanabilirsiniz.

31.03.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM