YAZARLARIMIZ
Yılmaz Dönmez
Yeminli Mali Müşavir
Gelir İdaresi E. Grup Müdürü
ydonmez@ninovaymm.comHangi Mükelleflerin Beyan ve Ödemeleri, Koronavirüs Nedeniyle Ertelendi?

Gelir İdaresi Başkanlığınca Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden etkilenen mükelleflerin vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması Genel Tebliğ yayımlanmıştır.

A) Hangi Mükellefler, Mücbir Sebep Kapsamındadır?

1- 01.04.2020 ila 30.06.2020 Tarihleri Arasında Mücbir Sebep Kapsamına Alınanlar

a) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefleri,

b) Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler,

c) Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler,

d) Sokağa çıkma yasağı nedeniyle mücbir sebep kapsamına alınanların, sokağa çıkma yasağının 30.06.2020 tarihinden önce sona ermesi halinde, bu madde kapsamında bulunmaları koşuluyla, sona erme tarihinden itibaren bu madde kapsamında mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılır.

2- Sokağa Çıkma Yasağı Kapsamında Mücbir Sebep Kapsamına Alınanlar

a) İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları,

b) Beyanname/bildirimleri sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan meslek mensuplarınca verilen, sektör ayrımı yapılmaksızın, tüm mükellefler

B) Ana Faaliyet Kodu Nasıl Belirlenecek?

Ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınır.

Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla birinci fıkradaki sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınır.

C) Mücbir Sebep Kapsamında Hangi Vergi Ödevleri Ertelendi?

1- 01.04.2020 ila 30.06.2020 Tarihleri Arasında Mücbir Sebep Kapsamına Alınanlar

  • Mart, Nisan, Mayıs Dönemleri Muhsatar Beyannameleri (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil)
  • Mart, Nisan, Mayıs Dönemleri KDV Beyannameleri (2 No.lu KDV Beyannamesi dahil)
  • Mart, Nisan, Mayıs Dönemleri için verilmesi gereken “Form Ba-Bs” Bildirimleri
  • e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”

2- Sokağa Çıkma Yasağı Kapsamında Mücbir Sebep Kapsamına Alınanlar

İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında verilemeyen tüm beyanname/bildirimler

D) Ertelenen Vergilerin Beyanı ve Ödemesi Hangi Tarihlerde Yapılacak?

1- 01.04.2020 ila 30.06.2020 Tarihleri Arasında Mücbir Sebep Kapsamına Alınanlar

a) Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında verilmesi gereken muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

b) Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme süresi 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

c) Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

2- Ertelenen Vergilerin Ödeme Zamanı

Muhtasar ve KDV beyannamelerine istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme tarihleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Beyanname Dönemi

Ödeme Tarihi

Mart

27.10.2020

Nisan

27.11.2020

Mayıs

28.12.2020

3- Sokağa Çıkma Yasağı Kapsamında Mücbir Sebep Kapsamına Alınanlar

Mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Yasal Dayanak

24.03.2020 – 31078 Mükerrer

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

25.03.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM