YAZARLARIMIZ
Yılmaz Dönmez
Yeminli Mali Müşavir
Gelir İdaresi E. Grup Müdürü
ydonmez@ninovaymm.comOcak Ayı Geri Kazanıp Katılım Payları Ne Zaman Beyan Edilmeli ve Ödenmelidir?

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun Ek-1 sayılı listesinde yer alan (plastik poşetler için uygulana daha önceden başladığından, bunlar haricinde olan) ürünler nedeniyle 01.01.2020 tarihinden itibaren piyasaya sürenler veya ithalatçıları tarafından “Geri Kazanım Katılım Payı” mükellefiyeti başlamaktadır.

A) Ocak Ayına Ait Beyanlar Ne Zamana Kadar Yapılmalı ve Ödenmelidir?

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri ile diğer yükümlüler, Ocak - Haziran aylarını kapsayan Birinci Dönem beyanlarını, 31.07.2020 günü sonuna kadar elektronik ortamda verilerek, aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

B) Geri Kazanım Katılım Payının Beyanı Nasıl Yapılacak?

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile piyasaya sürenler/ithalatçılar, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar

C) Geri Kazanım Katılım Payları Hangi Dönemlerde Beyan Edilecektir?

2872 sayılı Kanunun Ek 11 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak beyan dönemleri; 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak belirlenmiştir.

2020 yılı için altı aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran.

b) İkinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık.

2021 yılından itibaren üç aylık beyan dönemleri ise aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.

b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.

c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.

ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

D) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannameleri Hangi Vergi Dairesine Verilmelidir?

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin verileceği vergi dairesi, 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesi hükmü gereğince;

  • Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar için gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu,
  • gelir veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler için yerleşim yeri adresinin bulunduğu, gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu,

yer vergi dairesidir.

E) Beyan Dönemi İçerisinde Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin İşlem Olmaması Halinde de Beyanname Verilecek mi?

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin satışını diğer ürünlerin ise piyasa arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler.

Bu durumda beyannamenin “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

F) Ocak ve Şubat 2020 Dönemi İçin Beyanda Bulunanlar, Tekrar Beyanname Verecekler mi? Verilen Beyannamelerdeki Tutar, Ne Zaman Ödenecek?

Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için beyanname vermiş olanlar 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dâhil etmeyeceklerdir.

Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemi için verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden geri kazanım katılım paylarının 31/7/2020 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Resmi Gazete Tarih ve No

Yasal Dayanak

10.12.2018 – 30621

7153 Sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

04.04.2019 – 30735

1 Sıra No.lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği

05.02.2020 – 31030

2 Sıra No.lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği

 

28.02.2020 Tarihli VUK-124/ 2020-3 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri/124

22.03.2020 – 31076

2279 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

23.03.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM