YAZARLARIMIZ
Yılmaz Dönmez
Yeminli Mali Müşavir
Gelir İdaresi E. Grup Müdürü
ydonmez@ninovaymm.comHuzur Hakkı Öderken Cezalı Duruma Düşmeyin

Tarih: 08.08.2014 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 98 inci maddesinin son fıkrasına göre; Ziraî ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere, çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olanlar, anılan kanunun 94 üncü maddesine göre yapacakları tevkifatla ilgili muhtasar beyannamelerini, bağlı bulundukları vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla her ay yerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının yirmiüçüncü günü akşamına kadar verebilirler.

Yukarıda yer verdiğimiz madde hükmüne göre; on ve daha az işçi çalıştıran şirketlerin, işçi ücretlerinden anılan kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif etmiş oldukları gelir vergisini, üçer aylık olarak verecekleri Muhtasar Beyannamesi ile beyan ederek ödemeleri gerekmektedir.

Muhtasar beyannamesinin aylık veya üçer aylık verilmesinde dikkate alınması gereken hizmet erbabı sayısının hesabında, huzur hakkı ödemesi yapılan şirket ortakları dikkate alınacak mıdır?

Gelir idaresi tarafından verilen 29.04.2014 tarih ve 456 sayılı Özelgesinde; şirketin yönetim kurulu üyelerine ödenen huzur haklarının ücret olarak vergilendirilmesi ve bu kişilerin muhtasar beyanname verilmesi açısından hizmet erbabı hesabında dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre; huzur hakkı ödemesi yapılan kişi sayısı ile çalışan sayısının toplamının 10 kişinin üstüne çıkması durumunda, huzur hakkı ödemesinin yapıldığı döneme ait muhtasar beyannamesinin ertesi ayın 23. günü akşamına kadar verilmesi gerekecektir.

Üçer aylık dönemler halinde muhtasar beyanname verme imkanından yararlanıyor iken, çalışan hizmet erbabı sayısıyla birlikte huzur hakkı ödemesi yapılan kişi sayısı toplamının onun üzerine çıkması durumunda; üçer aylık muhtasar beyanname verme hakkı yitirilmiş olacaktır.

Bu durumda, üçer aylık dönemler halinde muhtasar beyanname verme hakkını yitiren şirketlerin, bu haklarını kaybettikleri aydan itibaren (bu ay dahil) tevkifatın yapıldığı her ay için muhtasar beyanname vermeleri gerekir.

Aksi takdirde, tevkifatın yapıldığı her dönem için cezalı işlemlerle muhatap olunacağı açıktır.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz)

GÜNDEM