YAZARLARIMIZ
Yılmaz Dönmez
Yeminli Mali Müşavir
Gelir İdaresi E. Grup Müdürü
ydonmez@ninovaymm.comRamazan Paketlerini Dağıtırken Dikkat

Tarih: 04.07.2014 

Öncelikle tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum.

Ramazan ayı, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın oldukça hissedildiği bir dönem. Ramazan ayında birçok hayırsever kişi ve kuruluş, maddi ve manevi açıdan bağış ve yardımlarda bulunuyor. Ramazan paketleri binlerce ihtiyaç sahibine ulaşıyor.

Bu sebepten ötürü; Ramazan ayında yapılan yardım ve bağışların, vergiden düşülüp düşülemeyeceği konusu da her Ramazan ayında gündeme gelir.

Öncelikle yapılan bağış ve yardımları, konunun daha iyi anlaşılabilmesi için, yapıldığı kişi veya kurumlara göre üçe ayıralım:

1. İhtiyaç sahibi kişi ve kurumlara yapılan yardımlar.

2. İhtiyaç sahiplerine doğrudan yapılan yardımlar.

3. Kendi çalışanlarına yapılan yardımlar.


1- GIDA BANKACILIĞI FAALIYETI YAPAN KURULUŞLARA YAPILAN YARDIMLAR

Bu tür yardımların tamamının vergisel açıdan indirim konusu yapılabilmesi için fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışta bulunulması gerekli.

Buradaki şart, yapılan yardım ve bağışların Gıda bankacılığı faaliyeti yapan kuruluşlara bağışlanmasıdır.

Gelir Vergisi Kanunu'na göre; bu dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli, Gelir Vergisi matrahının hesaplanması sırasında hâsılattan indirilebiliyor veya yıllık Gelir Vergisi beyannamesi üzerinde indirim konusu yapılabiliyor.

Kurumlar Vergisi mükellefleri de bu tür bağışlarının maliyet bedelini, Kurumlar Vergisi matrahından indirim konusu yapabiliyorlar.

Yine fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin teslimi KDV'den istisna. Yani bu teslimlerden KDV hesaplanmıyor.


2- İHTIYAÇ SAHIPLERINE (ÇALIŞAN OLMAYAN) DOĞRUDAN YAPILAN YARDIMLAR

Kendi çalışanı dışında ki kişilere doğrudan veya Gıda bankacılığı faaliyeti yapmayan kuruluşlara dağıtılan Ramazan paketlerine ödenen bedelleri, kanunen kabul edilmeyen gider niteliğindedir.

Bu nedenle söz konusu paketler için ödenen bedeller, bir taraftan gider yazılmalı, bir taraftan da kanunen kabul edilmeyen gider olarak beyan edilmelidir. KDV’nin de indirim konusu yapılamayacağını ayrıca belirtmek gerekiyor.

Bu tür yardımlarda bir diğer yol da; Ramazan Paketlerinin alımında ödenen bedeller gider yazılır ve KDV’si de indirim konusu yapılır.

Bu paketlerin dağıtımında ise; satışı yapılmış gibi işlem yapılarak, emsal bedel üzerinden faturası kesilerek KDV hesaplanır ve hasılat kaydı yapılır.


3- ÇALIŞANLARA YAPILAN YARDIMLAR

İşletme çalışanlarına yapılan yardımlar "ayni ücret" olarak kabul edilir. Yani Ramazan paketleri, çalışanlara dağıtıldığında veya nakdi olmayan başka bir tür yardımda bulunulduğunda, bu yardımlar ücret sayılır ve vergilendirilir.

Ayni ücretin vergilendirilmesinde ise; önce bu ayni ücretin nakde çevrilmesi gerekir. Hizmet erbabına verilen ayniler, verildiği gün ve yerdeki ortalama perakende fiyatlarına göre değerlenir.

Ramazan paketlerini hazır olarak satın alan firmalar, satın alma bedeli olarak ödedikleri bedeli, ortalama perakende fiyatı olarak dikkate alabilirler.

İhtiyaç maddelerini toptan alıp paketleri kendileri hazırlayan mükellefler de ödedikleri toptan tutarı esas alabilirler.

Her iki durumda da satın alma bedelleri, işletmeler tarafından gider kaydedilebilir.

Dolayısıyla Ramazan paketi için ödenen tutarlar (KDV dahil), çalışanlara ödenmiş net ücret olarak kabul edilecek. Daha sonra ise bu tutarın brütleştirilerek çalışanın o ayki ücret matrahına eklenmesi ve ücret geliri olarak vergilemeye tabi tutulması gerekir.

Böylece Ramazan paketi bir yandan ayni ücret olarak vergilenecek diğer taraftan da gider kaydedilmiş olacaktır.

Ramazan paketlerinin ücret olarak vergilenmesinin yanı sıra, aynı zamanda paketleri dağıtan işletmelerin bu paketleri satış yapmış gibi işlem yapmaları gereklidir. Yani dağıtılan Ramazan paketinin bedeli, dağıtım sırasında gelir kaydedilip KDV hesaplanmalıdır.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz)

GÜNDEM