YAZARLARIMIZ
Yılmaz Dönmez
Yeminli Mali Müşavir
Gelir İdaresi E. Grup Müdürü
ydonmez@ninovaymm.comVergi Gelirlerini Arttırmanın Yolu

Tarih: 10.06.2014 

2013 Yılı Türkiye Geneli en yüksek Kurumlar Vergisi beyan eden ilk 100 mükellef, Gelir İdaresi Başkanlığınca internet sayfasında açıklandı. Merak edenler, bu listeye http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/201327.html internet sayfasından ulaşabilirler.

Türkiye genelinde 631.866 şirket, Kurumlar Vergisi beyannamesi vermiş olup, şirketlerin beyan ettiği Kurumlar Vergisi tahakkuku, bir önceki yıla göre % 7,93 oranında azalarak 29.453.769.470 TL olmuştur.
Rekortmenler listesinde geçen sene 8 mükellef adının açıklanmasını istemezken, 2013 yılında 15 mükellef adının açıklanmasını istememiştir. Daha önceki senede isminin açıklanmasını istemeyenlerin sayısı 5 idi. Dolayısıyla her geçen sene isminin açıklanmasını istemeyen mükelleflerin sayısı artmaktadır.

Diğer taraftan 2012 yılında ilk 100 içerisinde yer alan firmaların, 52 tanesi İstanbul’un mükellefi. İstanbul’daki 52 firmanın toplam Kurumlar Vergisi beyanı, ilk 100 mükellefin beyanının % 53,21’ini oluşturuyor ve bu 52 firmanın 42 tanesi İstanbul’daki Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının mükellefi. Yani VİP mükellefler. Sadece bu VİP mükelleflerin beyan toplamı, İstanbul’dan listeye giren firmaların % 92’si, ilk 100 mükellefin beyan toplamının ise % 48,88’i.
İstanbul, Ankara ve İzmir ilinden toplam 72 mükellef listeye girmiş ve bunların beyan ettikleri Kurumlar Vergisi tutarı, ilk yüze giren mükelleflerin beyan toplamının % 93,92’sini oluşturmaktadır.
Aynı durum Türkiye geneli için de geçerlidir.

Şirket merkezi İstanbul’da bulunan 238.012 şirketin Kurumlar Vergisi beyanı, toplam tahakkukun % 51,90’ına tekabül etmektedir. 828 Vip mükellefin beyanı da İstanbul’daki şirketlerin beyanının % 47,57’sine, Türkiye genelinde de beyan edilen tahakkukun % 24,70’ine tekabül etmektedir.
Yine İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde merkezi bulunan şirketlerin beyanı, toplam tahakkukun % 78,09’una tekabül etmektedir. Diğer illerdeki şirketlerin beyanı da, toplam tahakkukun % 21,91’ini oluşturmaktadır.
Yukarıda belirttiğimiz istatistiki bilgiler, vergi gelirleri tahsilatının büyük bir çoğunluğunun kurumsal firmalardan elde edildiğinin başka bir ifadesidir.

Kurumsal firmaların yapısına bakıldığında; bu firmaların ortak özelliklerinin, bunların çalışan sayısının çok olduğu ve alt kademedeki yöneticilere yetkiler verildiği görülmektedir. Bu nedenle bu firmaların tamamında iç kontrol sistemi de mevcuttur. Yani çalışanların, hileli işlemler yapmasının önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Bu da her şeyin kayıt altına alınmasına neden olmaktadır.

Bu anlamda vergi gelirlerini arttırmanın ve kayıt dışılıkla mücadelenin en etkili yolu da belli olmaktadır: Firmaları kurumsallaştırmak.
Yüksek maliyetler, kurumsallaşmanın önündeki en büyük engeldir. Bu nedenle firmaların, kurumsallaşması için, devlet tarafından teşvikler verilmesi gerekir. Çünkü teşvikler, hem firmaların kayıt altına girmelerini sağlar, hem de kurumsallaşma maliyetlerini azaltır.
Bu nedenle, yatırım teşvik belgesine bağlı olmaksızın, çalışanlar için sigorta primi ve gelir vergisi stopaj teşviki getirilmelidir. Bunun yanında Gelir ve Kurumlar Vergisi teşvikleri ve enerji desteğiyle verilen teşvikler desteklenmelidir.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz)

GÜNDEM