YAZARLARIMIZ
Öğr. Gör. Yaser Gürsoy
Uludağ Üniversitesi
Sosyal Bilimler M.Y.O
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Prg. Bşk.
ygursoy@uludag.edu.trDış Ticarette Değişen KDV Uygulamaları Dış ticaret işlemleri ile ilgili olarak; katma değer vergisi (KDV) ‘nde 15 Şubat 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a)      Roaming Hizmet İhracatında KDV İstisnasında Karşılıklılık Belgesi;

Roaming hizmeti; bir ülkedeki GSM şirketlerinin, yabancı ülkelerdeki GSM şirketlerine abonelerinin görüşme yapabilmelerini sağlamak amacıyla, kendi ülkesinde hat sağlama hizmetidir.

KDV ‘den istisnasından yararlanması için; 

·           Hizmetin, yurtdışındaki operatörlerin abonelerine yönelik olarak Türkiye ’de verilmesi,

·           Hizmetin uluslararası Roaming anlaşmaları kapsamında verilmesi,

·           Roaming hizmetlerine ilişkin istisnanın yabancı GSM operatörünün faaliyette bulunduğu ilgili ülkede de uygulanıyor olması,

·           Hizmete ait faturanın yurtdışındaki GSM operatörü adına düzenlenmesi,

·           Söz konusu istisna Roaming anlaşması kapsamındaki bütün haberleşme ve iletişim hizmetleri bakımından geçerlidir. (KDVGUT II.A.3)

Roaming hizmet ihracatında; yurtdışındaki müşteriye düzenlenen hizmet faturası esas alınır. İstisnanın uygulanması için ilgili ülkede karşılıklılık ispatlayan belge aranır.

            Ancak; yeni düzenleme ile bu belge bulunmadığı durumlarda ilgili ülkede müşterinin kendisine verilen Roaming hizmetine KDV uygulanmadığını gösteren fatura örneği de karşılıklılık için yeterli olacaktır.  (11.s.n.KDVGUT Md; 5)

b)    İhraç Kayıtlı Satışlarda İmalatçı Aleyhine Oluşan Kur Farkı;

                 İhraç kaydıyla satış yapan firmalar Türkiye de yerleşik, imalatçı (sanayi sicil belgesine sahip üretim) işletmeleridir. Bu firmalar malı üretir. Malın nihai üreticisi olan firmadır. İhraç kaydıyla mal satıldığında, satış faturası düzenlenir. Faturada mal bedeli ve KDV tutarı ayrıca gösterir.

                 Fatura üzerine; “3065 sayılı KDV Kanununun (11/1.c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden, KDV tahsil edilmemiştir” şerh ’i yazılır. Bu açıklama ile faturada yazılı KDV tutarı alıcıdan tahsil edilmez.

                 Mal yurt içinde ihracatçı (aracı) firmaya KDV alınmadan satılmış olur. 

                 Yeni düzenlemeyle dövizli fatura ile ihracatçıya vadeli olarak ihraç kayıtlı mal satışlarında, vade bitiminde ödeme yapıldığında imalatçı aleyhine kur farkı oluşması halinde, kur farkı faturasına KDV uygulanmayacaktır.

                 Not; Bu tarihten önce imalatçı aleyhine düzenlenen faturalara KDV uygulanıyor,  imalatçıdan KDV tahsil ediliyor ve imalatçı ödediği KDV tutarını indirim konusu yapabiliyordu.

            Kur farkı faturası üzerine; 

·         "3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla yapılan teslimlerde imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin olduğundan KDV hesaplanmamıştır"  şerhi ile

·         İmalatçı tarafından düzenlenen ihraç kayıtlı satış faturasının tarihi ve fatura sayısı ayrıca yazılacaktır.

Şayet;

            İhraç kayıtlı satış yapan imalatçının KDV iadesinden yararlanacak olması halinde iade talep edeceği tutardan, imalatçı aleyhine oluşan kur farkı tutarı üzerinden hesaplanan KDV tutarı düşülecektir.  (11.s.n.KDVGUT Md; 6)

c)      Dahilde İşleme İzin Belgesi (D.İ.İ.B) Sahibi Olup, İhraç Kayıtlı Satış Yapan İmalatçıların KDV İade Talepleri;

D.İ.İ.B; ham madde ve yardımcı maddelerin, ihraç edilecek malın üretiminde kullanılması ve yeniden ihraç edilmesi amacıyla, gümrük vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ve vergileri teminata bağlanmak suretiyle dahilde işleme rejimi (D.İ.R) kapsamında geçici olarak ithal edilmesine imkan veren belgedir.

Aynı zamanda yurt içinde de ihraç edilecek ürünün imalatında kullanmak şartıyla, ham madde ve yardım madde satın aldığında KDV muafiyetinden yararlanması için D.İ.R kapsamında kullanılan üretici ihracatçıyı teşvik belgesidir.

Yeni düzenleme ile D.İ.İ.B sahibi olarak, ihraç kayıtlı satış yapan imalatçıların iadesini talep edeceği KDV tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.  

·         İhraç kayıtlı satış faturasında yer alan teslim bedelinden,

·         Bu malların üretimi için kullanılan ve yurtiçi ile yurtdışından KDV ödemeksizin D.İ.İ.B kapsamında temin edilen malların tutarı çıkarılır.

·         Arasındaki farka genel vergi oranı uygulanır.

·         İade talep edilecek tutar, genel vergi oranı uygulanarak bulunan tutarı aşamaz.  (11.s.n.KDVGUT Md; 7)

d)      Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetlerde KDV İstisnası;

Türkiye de Serbest Bölgeler, Türkiye sınırları içinde olmakla birlikte, gümrük bölgesinin bağımsız bir parçasıdır.

Serbest bölge içindeki işlemler, serbest bölge mevzuatına tabidir. Serbest Bölgeler gümrük bölgesi dışında sayılır.

Bu bölgelerde Türkiye ‘deki; 

·           Gümrük rejimi,

·           İhracat ve ithalat vergileri,

·           Ticaret politikası önlemleri, 

·           Kambiyo mevzuatı hükümleri,

·           Katma değer vergisi (KDV),

·           Özel tüketim vergisi (ÖTV) uygulanmaz.(SB.Kn.Md.6)

Yeni düzenleme ile serbest bölgede faaliyet gösteren işletmelere, serbest bölgeye gelinerek bakım, onarım hizmeti verilmesi halinde düzenlenecek faturada KDV uygulanması istisna kapsamına alınmıştır. (11.s.n.KDVGUT Md; 8)

e)      Serbest Bölgelerden (S.B) İhracat Amaçlı Taşımalarda KDV İstisnası;

Serbest bölgelere veya serbest bölgelerden yapılacak ihraç amaçlı yük taşıma işlerine ait düzenlenen faturada KDV uygulanması istisna kapsamına alınmıştır.  

Not; Bu tarihten önceki serbest bölgelerden yurt içi ihracat amaçlı taşımalar, yurt içi parkur sayıldığından, yurt içi taşıma hizmeti için düzenlenen faturalara KDV uygulanmıştır.

·         Yeni düzenlemeyle; 

·         Bir malın, serbest bölgeden başka bir serbest bölgeye taşınması,

·         Bir malın, serbest bölgeden bir gümrük çıkış kapısına ya da bir limana ihracat amaçlı taşınması,

·         Serbest bölgede üretilecek mamulün üretiminde kullanılmak şartıyla, malların yurtiçinden serbest bölgeye ya da bir serbest bölgeden bir başka serbest bölgeye taşınması halinde düzenlenecek taşıma faturasında KDV istisnası getirilmiştir.

Not; Bu tür taşıma işlemlerine muhatap olan ihracatçıların bu taşıma faturaları üzerine ihracat / ithalat gümrük beyannamesi ya da serbest bölge işlem formunun numaralarını yazmasında yarar vardır.

Ancak; Serbest bölgeden yurtiçine yapılacak taşıma işleri ihraç amaçlı yük taşıma işi kapsamında değerlendirilmez. Bu faturalar ayrı düzenlenir ve bu tür taşıma hizmetine KDV uygulanır. (11.s.n.KDVGUT Md; 8)

 

KAYNAKLAR

·    11. s.n. KDV Genel Uygulama Tebliği

·    Serbest Bölgeler Kanunu.

·    “Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi” GÜRSOY Yaser, 11. Baskı, 2016 Ekin Yayınevi.

·    “Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi” GÜRSOY Yaser, 10. Baskı, 2016 Ekin Yayınevi.

·    “Bilgisayarlı Muhasebe” MİKRO Yazılım; e-RP, e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter Uygulaması, GÜRSOY Yaser, 3. Baskı, 2016 Ekin Yayınevi.

 

20.02.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM