YAZARLARIMIZ
Yalçın Pekgöz
Yeminli Mali Müşavir
E.Vergi Müfettişi
yalcinpekgoz@platodenetim.comKısa Çalışma Süresinin Bir Ay Uzatılmasına İlişkin 10 Soru 10 Cevap

Resmi Gazetede 30 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Karar ile yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle daha önce uygulanan kısa çalışma süresi bir ay uzatılmıştır.

Kısa çalışma süresinin bir ay uzatılmasına ilişkin muhtemel sorular ve cevapları aşağıdaki şekilde derlenmiştir.

1. Kısa Çalışma süresinin uzatılması hangi işyerleri ve hangi işçileri kapsamakta?

Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş ve bu uygulamadan yararlanmış olan işyerlerinde kısa çalışma süresi bir ay uzatılmıştır.

Kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerlerinde daha önce aynı gerekçeyle uygulanmış kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları (haftalık kısa çalışma süresi) aşmamak kaydıyla uzatılan kısa çalışma döneminde de yararlanılabilecektir.

Örneğin bir işyerinde X, Y ve Z isimli üç işçi için Mart, Nisan ve Mayıs aylarında haftalık kısa çalışma süresi 30/45 oranında bildirim yapılmak suretiyle yararlanılmış ise aynı kişiler için aynı kısa çalışma süresince 1 Temmuz 2020 den itibaren bir ay daha yararlanılabilecektir. Bu süreyi azaltmak isteyen işverenler güncelleme talebinde bulunabilecektir.

Daha önce uygulanan kısa çalışma döneminde işten çıkan veya emekli olanların uzatılan kısa çalışma uygulamasından yararlanabilme imkanı bulunmamaktadır.

2. Kısa çalışma uzatma işlemi hangi dönemler için yapılacak?

Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle daha önce uygulanan kısa çalışma süresi 30/6/2020 tarihinden önce (bu tarih dahil) sona ermiş olan işyerlerinde 1/7/2020 tarihi itibarıyla, kısa çalışma süresi devam eden işyerlerinde ise kısa çalışma bitiş tarihi itibarıyla bir ay süreyle uygulanabilecektir.

Örneğin kısa çalışma süresi 20/5/2020 tarihinde sona ermiş işyerinde kısa çalışma uzatma işlemi 1/7/2020 tarihi itibarıyla bir ay süre için yapılmış olacaktır. Kısa çalışma süresi 10/8/2020 tarihinde sona erecek işyerinde ise 11/8/2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle uzatma işlemi yapılacaktır.

3. Kısa çalışmanın uzatıldığı dönem için başvuru yapılacak mı?

Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerlerinde, kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları (haftalık kısa çalışma süresi) aşmamak kaydıyla kısa çalışma uzatma işlemi otomatik olarak İŞKUR tarafından yapılacaktır. Dolayısıyla uzatma işleminin yapılması için başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanan kısa çalışmadan yararlanabilmek için İş Kanunu 25/2. madde kapsamı dışında bir gerekçeyle işveren tarafından işçi çıkartılmamış olması gerekir. Bu hükme aykırı işçi çıkartılmış olması nedeniyle kısa çalışma uygulaması durdurulan işyerlerinde uzatma işlemi yapılamayacaktır.

4. Uzatılan kısa çalışma döneminde işveren yeni bir işçi ilave edebilecek mi?

İşverenlerin Kovid-19 gerekçesiyle daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmış işçilerin dışında yeni bir işçi ilave etmesi veya daha önce yararlanılan haftalık kısa çalışma süresini arttırması mümkün değildir.

5. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanılan süre işsizlik ödeneği süresinden mahsup edilecek mi?

Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanmış olan dönemin tamamında (ilk üç ay ve uzatılan bir ay) ödenen kısa çalışma ödeneği süresi hak edilmiş işsizlik ödeneği süresinden mahsup edilmeyecektir.

6. Kısa çalışmanın uzatıldığı dönemde ilk bir haftalık süre için kısa çalışma ödeneği ödenecek mi?

Kısa çalışmanın uzatıldığı dönemde ilk bir haftalık süre için kısa çalışma ödeneği ödenebilecektir. Dolayısıyla işverenler kısa çalışmanın uzatıldığı dönemde ilk bir haftalık süre için ödeme yapmayacak.

7. Kısa çalışmanın uzatıldığı dönemde işçilerin prim ödeme süreleri bakımından hak kazanma şartlarını sağlayıp sağlamadığının kontrolü ve yeni bir uygunluk tespiti yapılacak mı?

Kısa çalışmanın uzatıldığı dönemde işçilerin prim ödeme süreleri bakımından hak kazanma şartlarını sağlayıp sağlamadığına ilişkin yeni bir kontrol yapılmayacaktır. Daha önce Kovid-19 gerekçeli yapılan kısa çalışma uygulamasından yararlanan işçiler için uzatma işlemi yapılacaktır.

Kısa çalışma uygulamasının uzatıldığı bir aylık dönem için İş Müfettişlerince yeni bir uygunluk tespiti yapılmayacaktır.

 

8. Kısa çalışmanın uzatıldığı dönemde çalışma ödeneği ne kadar ve ne zaman ödenecek?

Kısa çalışmanın uzatıldığı dönemde de gün başına, daha önce Kovid-19 gerekçesiyle uygulanan kısa çalışma ödeneği döneminde ödenen günlük tutar kadar ödeme yapılacaktır.

Kısa çalışmanın uzatıldığı döneme ilişkin ödemeler de ödemenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın beşinde yapılacaktır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir. Ayrıca kısa çalışmanın uzatıldığı dönemde genel sağlık sigortası primleri ödenecektir.

9. Uzatılan kısa çalışma döneminde nakdi ücret desteğinden yararlanılabilecek mi?

Nakdi ücret desteğinden yararlanabilmek için kısa çalışma ödeneğine hak kazanılmamış olması gerekir. Dolayısıyla kısa çalışma ödeneği ödenen dönem için nakdi ücret desteği ödenmesi imkanı bulunmamaktadır.

10. Uzatma işleminden yararlanmak istemeyen işverenlerin ne yapması gerekir?

Kısa çalışma süresinin uzatılmasından yararlanmak istemeyen işverenler bu durumu bağlı olduğu İŞKUR birimine yazılı veya elektronik ortamda ivedilikle bildirmesi gerekir.

İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilmektedir.

01.07.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM