YAZARLARIMIZ
Yağız Ünsal
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
yagizunsall@gmail.comKimler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini E-Beyanname Şifresinden Ayrı Bir Kullanıcı Kodu ve Şifre İle Gönderebilecek?

13 Ocak 2020 tarihli ve 122 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükellefler; vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanların, sadece hizmet erbabına ödenen ücretlerden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması suretiyle elektronik ortamda gönderebilmelerine imkân sağlanmıştır.

340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “IV-Beyannamelerini Kendileri Gönderebilecek Mükellefler” kısmında:

“3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca çıkarılan tebliğlere göre aktif büyüklükleri veya net satış hasılatlarının belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle, beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunluluğunda bulunmayan mükellefler istemeleri halinde beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebileceklerdir.”

Denilmiştir.

4 Sıra Nolu Vergi Beyannamelerinin SM ve SMMM’lerce İmzalanması Hakkında Tebliğ’de:

“Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden (2019) yılı aktif toplamı  (%22,58) 12.151.000 TL ve net satışlar toplamı 2019 yılı (%22,58), 24.295.000 TL lirayı aşmayanlar, 2020 yılına ilişkin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini 3568 sayılı Kanun'a göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar.”

Denilmiştir.

Buna göre bu hadleri (2019 yılı aktif toplamı 12.151.000 TL ve net satışlar toplamı 2019 yılı 24.295.000 TL) aşan mükellefler beyannamelerini imzalatmak zorunda değillerdir. Ayrıca;

2019 yılı vergilendirme dönemi ile ilgili olarak;

1 — İkinci sınıf tacirlerden;

a) Alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan bir önceki yıl satışlarının tutarı  407.000 TL yi

b) Yukardaki yazılı olanlar dışındaki işlerle uğraşanlardan bir önceki yıl gayrisafi hasılatlarının tutarı 205.000 TLyi

2 — Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tesbit edilen çiftcilerden bir önceki yıl hasılatları tutarı 407.000 TLyi

3 — Serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan bir önceki yıl gayrisafi hasılatları tutarı 283.000 TL yi

aşmayanlar ile,

4 — Bu hadlere bakılmaksızın noterler,

beyannamelerini imzalatmak zorunda değildirler.

13 Ocak 2020 tarihli ve 122 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri’ne göre 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin mevcut e-beyanname şifresinden ayrı kullanıcı kodu, parola ve şifre alınmak suretiyle elektronik ortamda gönderebilmesine sadece beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükelleflere izin verilmiştir.

17.01.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM