YAZARLARIMIZ
Vedat İlki
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
vedat.uzman@gmail.comEkim 2008 Öncesi Kamu Memuru Alt Sınır Aylığında Avantajlıdır

2008 yılı Ekim ayı başından önce memur olan, Emekli Sandığı’na tabi  emekliliklerinde de alt sınır aylığı uygulamasında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaya devam edilir.

MEMUR MAAŞ HESAPLAMALARINDA KULLANILAN  KATSAYILAR

 

Yıl / Ay

Aylık Katsayı

Yan Ödeme Katsayısı

Taban Aylık Katsayısı

 
 

01.Tem.20

0,154461

0,048985

2,417699

 

5434 sayılı Kanun’un Ek 19. maddesi kapsamında 5510 sayılı Kanun’un geçici 4. maddesi gereğince haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak memurlara bağlanacak emekli, adi malûllük ve vazife malûllüğü aylıklarının alt sınırı, 14. derecenin 2. kademesi üzerinden 30 fiili hizmet yılı için hesaplanarak  emekli aylığı tutarı kadar olur.

Gösterge aylığı

520

0,154461

80,32

Ek gösterge aylığı

0

0,154461

0,00

Kıdem aylığı

500

0,154461

77,23

ÖHT

1467,3795

0,55

807,06

Taban aylığı

1000

2,417699

2.417,70

 

 

Toplam EKEK

3.382,31

EMEKLİ AYLIĞI

ABO:50+30=80

EKEK*0,80

2.705,85

EMEKLİ AYLIĞI

 

 

2.705,85

%4 EK ÖDEME

 

 

108,23

EMEKLİ AYLIĞI ÖDEMESİ

 

 

2.814,08

Ekim 2008/ öncesi iştirakçi  olan  emekli  kamu görevlileri için ödenmesi gereken asgari emeklilik aylığı tutarını göstermektedir.

EMEKLİ SANDIĞI’NDA DUL VE YETİMLERE BAĞLANACAK ALT SINIR AYLIK

Alt sınır aylığının bir veya iki hak sahibi dul ve yetime ödenmesi gerekirse hesaplama tabloda belirtilen tutarların dul ve yetimlere aylık bağlama oranında hesaplanmayacak olup ödenmesi gereken tutarın tamamı oranlama suretiyle dul ve yetimlere dağıtılacaktır.

Eski Memurların Ölümü Halinde Hak Sahiplerine Aylık Dağılımı ve Alt Sınırlar

       

Dul ve Yetimler

Toplamda Ödenecek Aylık Alt Sınırı (TL)

Eşe bağlanacak aylık (TL)

1.Yetime bağlanacak aylık (TL)

2.Yetime bağlanacak aylık (TL)

Sadece eş varsa %80

2.164,68

2.164,68

Sadece bir yetim varsa %80

2.164,68

2.164,68

Eş ve bir yetim varsa %90

2.435,26

1.623,51

811,75

İki yetim varsa %90

2.496,14

1.217,63

1.278,51

Eş ve iki yetim varsa %100

2.705,85

1.352,92

676,46

676,46

(*)Ek Ödeme Dahil Edilmemiştir.

Dul ve yetimlere ödenecek aylıklar ise hesaplanan emekli aylığı alt sınır tutarının;

 

a) Dul ve yetim sayısı 3 ve daha fazla ise tamamından,

2.705,85

b) Dul ve yetim sayısı 2 kişi ise %90’ından,

2.435,26

c) Dul ve yetim sayısı l kişi ise %80’inden az olmaması gerekiyor.

2.164,68

(*)Ek Ödeme Dahil Edilmemiştir.

5510 sayılı Kanun’un 55. maddesi gereğince 5510 sayılı Kanun’a göre sigortalıya bağlanacak aylıklar ile ölen sigortalının hak sahiplerinin aylıklarının hesabına esas tutar, çalışma sürelerindeki her yıl için tespit edilen prime esas günlük kazanç alt sınırları dikkate alınarak, talep veya ölüm yılına ait Ocak ayı itibariyle ortalama aylık kazancın % 35’inden, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu varsa % 40’ından az olamamaktadır.

Hak sahibi kimselerin aylıkları ise hak sahibi bir kişi ise hesaplanan alt sınır aylığının % 80’inden, hak sahibi iki kişi ise % 90’ından az olamamaktadır.

Bu durumda da 5510 ile 5434 Kanun  yönünden alt sınır aylığının hesabında özellikle tutarları yönünden 5510 sayılı Kanun’a tabi olanlara açısından ciddi bir fark ortaya çıkmaktadır.

13.07.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM