YAZARLARIMIZ
Vedat İlki
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
vedat.uzman@gmail.comYavru Vatan Kıbrıs Sosyal Güvenliği Kadın Çalışanlara Cömertliğini Benzerini Neden Uygulamayalım!

Bu Yasaya tabi sigortalı kadının veya bu Yasaya tabi sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısının analığı halinde, doğumdan önceki on iki takvim ayı içinde en az yüz yirmi gün analık sigortası primi ödenmiş olması koşulu ile aşağıdaki maktu yardımlar sağlanır.

Gebelik yardım parası:

Gebelik halinde gerekli olan sağlık hizmetlerinin Kurumca belirlenen sağlık hizmet sunucuları dışındaki sağlık kuruluşlarından alınması ve hekimden alınacak gebeliği kanıtlayıcı bir belge ile Kuruma başvurulması koşuluyla, aylık brüt asgari ücretin %20’si oranında maktu gebelik yardımı yapılır.

Doğum yardım parası;

Doğum halinde gerekli olan sağlık hizmetlerinin Kurumca belirlenen sağlık hizmet sunucuları dışındaki sağlık kuruluşlarından alınması ve doğumun hekimden alınacak bir belge veya doğum kayıt belgesi ile belgelendirilmesi ve üç ay içinde Kuruma başvurulması koşuluyla aylık brüt asgari ücretin %40’ı oranında maktu doğum yardımı yapılır. Birden fazla çocuk doğarsa maktu yardım her çocuk için bir kat artırılır.

Emzirme yardım parası:

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe, çocuğun ölü doğmaması halinde ve alınacak doğum kayıt belgesinin Kuruma verilmesi koşulu ile her çocuk için bir defaya mahsus olmak üzere, doğum tarihinde geçerli aylık brüt asgari ücretin %40’ı oranında maktu emzirme yardımı yapılır.

Ülkemizde elbette 5510 sayılı Kanun Kapsamında yardımlar yapılırken,Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde ''Sosyal Yardım'' olarak Hamile Kadınlarımıza maddi destekler veriliyor.

Bunun yanında 5510 sayılı Kanunda emzirme yardımına yer verilmiş,SGK Yönetim Kurulunca belirlenen oranlarda yardım yapılıyor.

a.)Gebelik Yardım parası 5510 SS ve GSSK yer alabilir,bunun için yasala düzenlemeye ihtiyaç var.Günümüzde SGK kurumu Sağlık Bakanlığından hizmetleri fatura karşılığında aldığı gibi,kurumun anlaşmalı olduğu Özel Hastanelerden hizmet alsa bile %200 varan farklar,özellikle astronomik rakamlara varan Özel Sağlık Sigortalarında ve Tamamlayıcı da Poliçelerin ödemeleri de ciddi rakamlara yer veriliyor.

Sigortalıların bu anlamda maddi olarak yükünü hafifletmek adına yukarıdaki düzenlemeye benzer düzenlemeye yer verilebilinir.

b.)Doğum yapan annelere Sosyal Yardım Niteliğinde ;

Canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL tutarında bir defaya mahsus olmak üzere doğum yardımı yapılır denilerek ilgili bakanlık tarafından ödemeler yapılıyor.(Yurtdışında yaşayanları/Mavi Kartlıları da kapsayan)

Burada ülkemizde uygulama mevcuttur.

5510 sayılı Kanunla da Sigortalılar için bu yardım miktarına ilave ödemeye yer verilebilinir.

c.)Emzirme Yardımı;

Emzirme ödeneği 5510 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında, analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip, Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2019 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 11,84 olduğu dikkate alındığında, 2019 yılında 180,00 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2020 yılında 202,00 TL olacaktır.

SONUÇ

Günümüz de reel anlamda düşünülmesi halinde KKTC yapılan düzenlemeler nüfus ve doğurganlıkta dikkate alındığında o ülkedeki Asgari Ücret dikkate alınmıştır.

5510 sayılı Kanunda Yapılacak Düzenlemede Yasal Asgari Ücret Dikkate alınarak düzenlemelere yer verilmesi gerekir.

Geçmişten beri uygulanan Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen emzirme yardımlarının Asgari Ücrete göre belirlenerek uygulanması daha adil olacaktır.

03.07.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM