YAZARLARIMIZ
Vedat İlki
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
vedat.uzman@gmail.comKısa Çalışma Ödeneği Ekonomik Etkilerle Yıl Sonuna Kadar Uzayabilir

Virüs gündeme gelmesiyle birlikte ''Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği'' 4447/Geçici Madde 23'le birlikte düzenlemeye gidilerek Ek Madde 2 şartlar esnemiştir.

600 gün koşulu 450 güne,120 gün ise 60 güne çekilmiştir.

Her ne kadar geçici madde olsa da ek madde 2 ile ilişkisi devam ediyor.

Ekonomik koşullar bu şekliyle devam etmesi durumunda 31/12/2020 kadar , birinci fıkrada belirlenen günleri farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir denilerek süreleri 150 gün daha geriye çekebilir yada 360 gün ve 30 gün ile sınırlama da gelebilir.

Dolayısıyla bu konuda mevcut uyulama üzerinden www.iskur.gov.tr detaylı bilgi alınacaktır.

Özellikle özverili çalışan İş Kur yetkilileri,Bakanlığın Müfettişleri ve memurları da alkışı hak ediyor.

Geçici Madde 23- (Ek:25/3/2020-7226/41 md.)

30/6/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, ek 2 nci maddenin üçüncü fıkrasında işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanır. Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam eder.

Bu madde kapsamında kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir. Bu madde kapsamında yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılır.

Bu madde kapsamında yapılan başvuru tarihini 31/12/2020 tarihine kadar uzatmaya ve birinci fıkrada belirlenen günleri farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Kısa Çalışma ödeneğinde süre şimdilik 3 ay ile sınırlıdır.

İşletmenizde yada işyerinizde 45 saatlik çalışma süreniz 15 saat yada 6 iş günü çalışıyorsunuz 2 gün çalışmamak,kısaca 4 gün ve 30 saat çalışma şekline girmesi.

Kısa Çalışma ödeneğinde çalışan sayısı sınırlaması yoktur.

Önceden kısa çalışma ödeneği alan işyerleri,Covid-19 yararlanacaktır.

Kısa çalışma uygulaması yaptığınız tüm işçileri için başvurabilir.

Kısa Çalışma ödeneğinde SGK ve Vergi Dairesi Borçları dikkate alınmaz.

İş Kurumuna teslim ettiğiniz belgeler uygunluk tespiti yapılabilmesi için İş Teftiş Grup Başkanlıklarına gönderilir. Kısa çalışma talebi iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması gerekir.

COVİD-19 kapsamında yapılan kısa çalışma başvurularının uygunluk tespitinde tüm incelemeler iş yerine gidilmeksizin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında veya Grup Başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri üzerinden ve tespit tutanağı düzenlenmeksizin gerçekleştirilir.
 

Örneğin Covid-19 salgınından olumsuz etkilenilmişse bu durumun tespiti anlamını taşır.

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez. Bu kapsamda 1.752,40 TL ile 4.380,99 TL aralığında kısa çalışma ödeneği ödenebilmektedir.

Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık olarak ödenir.
Kısa çalışma talebinin uygun bulunması ve kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekli. Kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla prim ödeme şartlarını taşıması gerekir.

Yabancı işçiler kısa çalışma ödeneğinden yararlanır.

31.03.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM