YAZARLARIMIZ
Vedat İlki
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
vedat.uzman@gmail.comAsgari Ücret Teşvikinde Bu Kural İşverenleri Zorda Bırakıyor!

http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/vedatilki/037/ Linki tıkladığınızda bu işlemin sıkıntılarını detaylıca anlatmamıza rağmen,konuyla ilgili TBMM gelen torba yasaya karşı,işveren sendikaları sessiz kalmaya devam etmişlerdir.

Konu aslında işverenlerin ilerleyen yıllarda canını yakacak boyutta olmuş,son günlerde başta Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ,Bakan yardımcılarının,Danışmanlarının düzenlediği toplantılarında,dile getirilmesi, ele alınması gerekir.

İşveren sendikaları,Dernekleri ve STK ilgili davranması sonucunda yapılacak yasal düzenleme ile birlikte işverenlere rahat bir nefes aldıracaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ,işverenlerle yaptığı toplantılarda her zaman  direktiflerinde istihdamın ,üretimin artırılması yönünde işverenleri yönlendiriyor.

Özellikle güçlü bir finans sistemine sahip olması gereken işverenlerin,finansal yapılarında bozukluğa neden olacak geri alımlı teşvikler ,ceza gibi geri dönmesi halinde mali disiplin yapısını bozuluyor.

TBMM yasa döneminde bu konuyu ele alarak komisyon oluşturması halinde çözüm odaklı bir kanun düzenlemesine gidilmesi gerekir

‘’ sigortalıların prime esas kazançlarını 2020 yılı Ocak ila Aralık aylan/dönemi için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.’’ İbaresine yer verilmiştir.

Uygulama 2016 ila 2019 yılına göre aynı mantıkla çalışması istenilmiştir.

ÇALIŞMA HAYATININ FITRATINA BİLE TERS SIFIR HATA!

''Çalışma Hayatında sıfır hata olsa,Denetime,Davalara da yer verilmez''

‘’0’’ Hatalı SPEK ile işlem yapmak.

Bir çok işletme denetime tabi tutulsa , Asgari Ücret teşviki işletmelerden geri alınır.

Kanun koyucuya bu önemli konuda komisyonlarda öneri sunulmaması,komisyon da yer alan bürokratik yetkiler ise masanın diğer tarafında oldukları için,istihdam artıtılsın direktifine rağmen kanun koyucu için kasıt unsuru oluşmaması halinde eksik primlerin işveren tarafından belirtilen süre de ödenmesiyle sorun kaynağından çözülür,işverenleri de zor durumda bırakılmaz.

Kanun maddesine ilave edilecek hüküm ile,tebliğ edildiği tarihte düzeltmeler verilmesi halinde teşvik devam edebilir.

GEÇİCİ MADDE İLE ÇÖZÜM BULUNUR!

2016 ila 2019 yılları arasında Asgari ücret teşvikinden sadece prime esas kazançlarının eksik bildirilmesi kendiliğinden işverenlerce yada  denetimler de tespit edilmesi halinde ,eksik sigorta primlerini tebliğden itibaren üç aylık sürede gecikme zammı ve faizi ile ödenmesi durumunda teşviklerin tamamı o sürelerde geçerli sayılacaktır.

GEÇİCİ MADDE İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN ZAMANINDA VERİLMEMESİ HALİNDE

İşverenler tarafından özellikle 2008/10 ve sonrasında  işe giriş bildirgelerini kanunda belirtilen şekillerde zamanında verilmemesi halinde ,işveren tarafından kendiliğinden düzenlenmesi,en fazla 30 günlük süreden az olmayacak şekilde kazanç bildirilmesi halinde İPC işe giriş bildirgesi için asgari ücretin yarısı oranında,işten ayrılış bildirgesi için onda bir tutarında,asıl,ek bildirge olup olmadığına bakılmadan beşte bir oranında en fazla iki asgari ücreti geçmeyecektir.İdari Para cezaları için kuruma intikal eden tarihteki idari para cezaları dikkate alınacaktır.İdari para cezlarında Kanunda belirtilen usullerde indirimler yapılacaktır.

Ayrıca bu cezaların ve primlerin ödenmesi için üç aylık süre verilecek olup,bu sürede ödenmediği taktirde işlemler dikkate alınmayacaktır.

Üç aylık sürede ödenmesi halinde denetime tabi tutulmayacaktır.

Böyle bir düzenleme ise ancak TBMM tarafından düzenlenen kanunla hayata geçebilir.

İşverenler ve onların üyesi oldukları kuruluşların bu konuyu hızlıca TBMM gönderilmesinde, ilgili Bakanlıkta ses olmaları gerekmektedir.

25.02.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM