YAZARLARIMIZ
Vedat İlki
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
vedat.uzman@gmail.comEv Hizmetlileri Çalıştıran İşverenler İçin Geç Gelen Genel Yazı Şubat 2020 İçerecek Şekilde Yeniden Ele Alınması Gerekir!

Özellikle ev hizmetlisi olarak işçi çalıştıran işverenler için Ocak 2020 yılında SGK Primler Genel Müdürlüğü tarafından Ocak 2020 ilk haftasında gerekli açıklamalar yapılarak bir çok ev hizmetlisinin nakil yolu ile çalışanlarının EK/9 statüsü kapsamına alınması gerekir idi.

Fakat bir çok ev hizmetlisi çalıştıran ''İşverenler'' ikamet ettikleri yerdeki vergi dairelerine müracaat ederek,Muhtasar+SGK birleşmesinden dolayı şifre alarak e-beyannamede Şubat ayında ortaya çıkabilecek sıkışıklığa kalmamak için ,Genel Yazının yazıldığı tarihte ,Gelir Vergisi olmayacağı için boş beyanname,SGK hizmetlerini bildirdiler.

GENEL YAZI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 70467665-202.99-E.2248590

06/02/2020

Konu : 5510 sayılı Kanunun Ek-9 uncu Maddesi

 “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin” ortak alınması ile ilgili 18/02/2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Genel Tebliğ hükümlerine göre söz konusu uygulamaya 01/01/2020 tarihinden itibaren (2020/Ocak ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile birlikte) tüm ülke çapında geçilmiştir. Diğer taraftan, ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı ile ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran gerçek kişiler hakkında yapılacak işlemler 27/04/2015 tarihli, 2233021 sayılı Genel Yazımızda açıklanmış olmakla birlikte, 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ayda 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıranlar için e-Bildirge şifresi üretilmemekte, bildirgedeki çalışma gün sayısı ve prime esas günlük kazanç beyanına göre prim tahakkukları gerçekleştirilerek aylık prim ve hizmet belgesi de alınmamaktadır.

Bu itibarla, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine 2020/Ocak ayından itibaren geçileceği dikkate alındığında; daha önce Kurumumuzda "9700" iş kolu kodu ile tescilli ev hizmeti işyerlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren ek 9 uncu madde kapsamına geçişini talep eden işverenlerden 2020/Ocak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini henüz göndermeyenlerin daha önce tescilli işyerlerinden sigortalı işten çıkış bildirgesi alınmaksızın işyeri tescil programında “08- Ek 9 Ev Hizmetine Geçen” kodu ile işyerlerinin 31/12/2019 tarih itibariyle kanun kapsamından çıkarılarak 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesine geçiş işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

SGK yazıyı henüz 23'üne 17 gün kala yazmasına rağmen bir çok ev hizmetlisi çalıştıran işverenlerin bilgisi olmamıştır.

GENEL YAZI YENİDEN ELE ALINARAK OCAK BİLDİRGESİNİ VERENLER İÇİNDE NAKİL TARİHİNİ YENİLEMESİ HAKKANİYET GEREĞİ!

SGK PRİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DÜZELTME BEKLENİYOR!

2020/Ocak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini gönderenler için ''31/03/2020 tarihine kadar daha önce tescilli işyerlerinden sigortalı işten çıkış bildirgesi alınmaksızın işyeri tescil programında “08- Ek 9 Ev Hizmetine Geçen” kodu ile işyerlerinin 01/02/2020 tarih itibariyle kanun kapsamından çıkarılarak(İşten Ayrılış Bildirgesi Aranmadan)  5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesine geçiş işlemlerinin tamamlanması '' denilerek bu uygulamadan yararlanmanın önü açılması gerekir.

SGK BAŞKANI BU KONUYA DUYARLI YAKLAŞACAĞINI UMUYORUM!

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Pilot iller dışında 2 ay ertelenmesi dikkate alınarak,bu işlemin yapılması SGK Başkanlığının taktirine kalmıştır.

“08- Ek 9 Ev Hizmetine Geçen” kodu ile işyerleri için SGK Başkanı gerekli araştırmayı yapması halinde mağduriyeti önleyerek gerekli iç yazı güncellenerek yürürlüğe girmesi halinde SGK bir başarıya da imza atacağı gibi,işlemlerin nasıl yapılması konusunda rehber çalışmaya da yer verilmesi gerekir.

13.02.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM