YAZARLARIMIZ
Vedat İlki
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
vedat.uzman@gmail.com''C'' Ünvanlı Yöneticiler 2020 Yılında İşverenleriyle Sıkı Pazarlık Yapacak Mı?

  • CEO
  • CFO
  • CTO
  • C-SEVİYESİ DİĞERLERİ KİMLER?

En bilindik olanı CEO…

Chief Executive Officer ( İcra Kurulu Başkanı)

CEO, şirketin sürdürülebilirliğini sağlamaktan sorumludur. Yönetim kurulundan aldığı hedefi gerçekleştirmek için strateji oluşturup uygular. Şirketi yönettiği gibi geleceğini de planlamalıdır.

Chief Financial Officer (Finans Departmanı Başkanı)

CFO, finans ve muhasebe departmanın en tepesindeki yönetici pozisyonundadır.

Şirket stratejisinin değer odaklı olmasına katkıda bulunulmak, şirketteki üst yöneticilerin aldıkları kararların gelir tablosu, bilanço ve fon akım tablosuna yapacağı etkileri anlamalarının sağlamak, yatırımcı ilişkilerini yürütmek gibi görevleri vardır.

Chief Technology Officer (Teknolojiden Sorumlu Başkan)

Teknoloji ile ilgili tüm konulardan sorumludur. İş için gerekli fırsatları ve riskleri tespit etmek, araştırma ve geliştirme süreçlerini yapmak, teknoloji ve sosyal trendlerin şirket veya proje üzerinde yaratabileceği tesirleri analiz etmek gibi görevleri vardır.

Chief Information Officer  (Bilişim Kurulu Başkanı)

Bilişim teknolojileri ve bilgisayar sistemlerinden sorumludur.  Yeni teknolojilerin ve iş süreçlerinin başarılı bir şekilde dağıtılmasını sağlar. 

Chief Marketing Officer  (Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı)

Tüm pazarlama kararlarının alındığı departmanın yönetimini sürdürür.

CAO 

Chief Advertisement Officer  (Reklam ve Medya Departmanı Başkanı)

CISO 

Chief Info Security Officer (Bilgi ve Bilgi Güvenliğinden Sorumlu Başkan)

COO  

Chief Operations Officer  (Operasyonlardan Sorumlu Başkan)

CLO  

Chief Legal Officer (Hukuk Departmanı Başkanı)

Not:İnternetten derlenmiştir.

''C'' aslında şef unvanından türetilmiş,İngilizce ile günümüz iş hayatında üst düzey yöneticilere etiketlenmiş unvanlar olarak karşımıza çıkar.( C, İngilizcedeki Chief sözcüğünün C’si aslında. Chief sözcüğünün anlamını, en üst mevkide olan olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla, bir departmanın en üst yöneticisinin unvanı C ile başlıyor.)

2020 YILINDA BU UNVANLAR SANCILI OLACAK NEDEN Mİ?

7/12/2019 Tarihli RG 7194 sayılı Kanunla yapılan yeni düzenlemede;

MADDE 17 – 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 103- Gelir vergisine tabi gelirler;

0

18.000

0,15

18.000

40.000

0,20

40.000

148.000

0,27

148.000

500.000

0,35

500.000

 

0,40

oranında vergilendirilir.”

Bunun açıklaması ücret gelirleri 2020 yılında %40'lık dilime girerek ,çok kazanan çok vergi ödemeli mantığı ile +%5 oranında artırılmıştır.

2020 yılında  yukarıdaki tarife ücret gelirleri için uygulamaya geçecektir.

MADDE 22 – 193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 91- 1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında elde edilen ücret gelirlerine, bu maddeyi ihdas eden Kanunla 103 üncü maddede yapılan değişiklik öncesi tarife uygulanır.

Geçici madde ile yılsonuna kadar mevcut uygulamaya devam edilecektir.(Konu ile ilgili Maliye Bürokratları tebliğ hazırlayacaktır.)

Örnek:

''C'' unvan serisinde görev yapanlar,ikramiye yada sosyal haklarla yıl sonuna doğru,indirimler yapıldıktan sonra ortalama Kümülatif Gelir Vergisi Matrahları yeniden değerleme oranı dikkate alınırsa 500.000 TL. ve üstüne çıktığında %40 oranında ücret gelirinden dolayı vergileri artarak ödeyecektir.

Bir çok ''C'' unvanlı yöneticiler ,ilerleyen günlerde işverenleri ile net ücret üzerinden yada aradaki gelir kayıplarını giderecek yeni hakları isteyebilirler.

Düşük ücretliler geçinemiyorum derken,şimdi kervana ''C'' unvanlı yöneticiler katılır mı? bilinmez.

Son düzenleme ile ''C''unvanlı yöneticiler 2019 yılı net kazançlarını,2020 Yılında arar olacakları için,yeni handikaplar görünmeye başlandı.

193 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan ücretler (birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı ve birinci işverenden alınan dâhil ücret gelirleri toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dâhil),”

Yukarıdaki madde ile 193/86 vergi beyannamesi verilmez denilse de;

Yapılan son düzenlemeyle 500.000 TL aşıyorsa bu durumda gelir vergisi beyan esası gelecek mi?(Bu soruların cevabını da yayınlanacak tebliğ de göreceğiz.)

Hukuk çevreleri ise yasa geriye işlemez diyerek itiraz da bulunuyorlar.

11.12.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM