YAZARLARIMIZ
Vedat İlki
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
vedat.uzman@gmail.comAskerlik Borçlanmasında Önemli Detay!

2000-2008/Eylül (Dahil) Tarihleri Arası Askerlik Borçlanmalarının 2008/Ekim Ayından İtibaren Tahsis Talebinde Bulunan Sigortalıların Aylık Hesabında Değerlendirilmesi

4/1-(a/SSK) kapsamındaki sigortalıların fiilen yaptıkları askerlik hizmetlerine ilişkin borçlanılan sürelerin aylık bağlama işlemlerinde ne şekilde değerlendirileceği hususları;

  • 506sayılı Kanunun Kanunla mülga 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (F) bendinde,
  • 5510/ 41 inci maddesi ile geçici 7 nci maddelerinde ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 66 ncı maddesinde düzenlenmiştir.

Sigortalıların askerlik hizmetlerini borçlanmaları halinde söz konusu hizmetlerin aylık bağlama işlemlerinde değerlendirilmesi, askerlik hizmetinin fiilen yapıldığı süre ile askerlik hizmetini borçlanma talep tarihine göre değişmektedir.

Askerlik hizmetlerini borçlanan sigortalıların fiilen askerlik yaptıkları süre;

ASKERLİK 2000 ÖNCESİ YAPILIYOR-BORÇLANMA TALEBİ VE ÖDEME DE 2008/10 ÖNCE !

- 2000 öncesi ve borçlanma talep tarihi 2008/Ekim ayı öncesi ise borçlanılan süreler sadece prim ödeme gün sayısı (2000 öncesi gün sayısına),

ASKERLİK 2000 ÖNCESİ YAPILIYOR-BORÇLANMA TALEBİ VE ÖDEME DE 2008/10 SONRA !

- 2000 öncesi ve borçlanma talep tarihi 2008/Ekim ayı sonrası ise borçlanılan süreler ilgili yıllara gün ve kazanç olarak mal edilip, hem gün hem de kazanç (2000 öncesi sürelere),[2013/11-SAYILI GENELGE DE ÖRNEKLER BU YÖNDE]

ASKERLİK 2000-2008/EYLÜL ARASI -BORÇLANMA TALEBİ 2008/10 ÖNCE !

- 2000-2008/Eylül arası ve borçlanma talep tarihi 2008/Ekim öncesi ise, hem gün hem de kazanç olarak dikkate alınmakta,

  • yaşlılık ve malullük sigortasında borçlanma başvuru tarihine ait yıla,
  •  ölüm sigortasında ise hak sahiplerinin borçlandıkları süreler ölüm tarihindeki takvim yılına gün ve kazanç (2000-2008/Eylül arası),

ASKERLİK 2000-2008/EYLÜL ARASI -BORÇLANMA TALEBİ 2008/10 SONRA !

- 2000-2008/Eylül arası ve borçlanma talep tarihi 2008/Ekim sonrası ise borçlanılan süreler ilgili yıllara gün ve kazanç olarak mal edilip, hem gün hem de kazanç (2000-2008/Eylül arası),[2013/11-SAYILI GENELGE DE ÖRNEKLER BU YÖNDE]

olarak aylık bağlama işlemlerinde dikkate alınacaktır.

Örnek: 2015/Mart ayında yaşlılık sigortasından tahsis talebinde bulunan bir sigortalının 1/1/2000-31/12/2014 süresinde 5699(720 gün askerlik dahil) prim ödeme gün sayısı bulunmakta olup, sigortalı 2007 yılında, 2000 yılından önce geçen 720 gün askerlik süresini borçlanmıştır. Bu durumda sigortalının;

- 2000 öncesi ve borçlanma talep tarihi 2008/Ekim ayı öncesi ise borçlanılan süreler sadece prim ödeme gün sayısı (2000 öncesi gün sayısına),

Dikkate alınır.

Bu çerçevede, söz konusu sigortalıların aylıklarının hesaplanmasında, 2000 öncesi hizmet sürelerinin bulunmaması nedeniyle herhangi bir şekilde gösterge tespiti yapılmayacak ve buna bağlı olarak bu dönem için aylık hesaplanmayacaktır.

Sigortalıların 2000-2008/Eylül(dahil) arası tam aylıkları, (OYK x ABO)/12 formülü uygulanarak hesaplanacak olup, ortalama yıllık kazancın hesaplanmasına esas günlük kazanç, sigortalının 2000-2008/Eylül(dahil) arası güncellenmiş kazançlar toplamının 2000-2008/Ekim arası prim gün sayısına bölünmek suretiyle (Günlük Kazanç= Güncellenmiş Prime Esas Kazançlar Toplamı/2000-2008/Ekim Arası Gün Sayısı) tespit edilecektir. Burada 2000 öncesi askerlik süresine ait prim gün sayısı dikkate alınmayacak, ancak aylık hesabına ilişkin aylık bağlama oranı toplam gün sayısı üzerinden yapılacaktır.

Anılan döneme ilişkin kısmi aylık, 2000-2008/Eylül(Dahil) Süresi İçin Hesaplanan Tam Aylık x 2000-2008/Eylül (Dahil) Arasındaki Prim Ödeme Gün Sayısı / Toplam Prim Ödeme Gün Sayısı formülüne göre hesaplanacak olup, burada 2000-2008/Eylül (Dahil) arasındaki prim ödeme gün sayısına sigortalının 2000 öncesine ait prim gün sayısı da dahil edilecektir.

Dönem

2000 öncesi

2000-2008 arası

2008/Ekim sonrası

Toplam

Gün sayısı

720 (askerlik borçlanması)

3035

1944

5699

Gösterge /ABO 2000 öncesi olmayacaktır.

2000-2008 /09 için ise %45 ABO

2008/10  % 31,66 ABO

11.11.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM