YAZARLARIMIZ
Vedat İlki
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
vedat.uzman@gmail.com2024 Yılı Çalışma Bakanlığının Uygulayacağı İdari Para Cezaları Zamlanıyor

2024 yılına sayılı günler kala Bakanlığın yaptığı denetimlerde işverenlere uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme esasına göre uygulanacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

25 Kasım 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32380

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 554)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

 

İDARİ PARA CEZALARINA ARTIŞ!

ÇALIŞMA HAYATINI İLGİLENDİREN KANUN DÜZENLEMELERİ

KANUN NO / KANUN

854 DENİZ İŞ KANUNU

4857 İŞ KANUNU

5953 BASIN İŞ KANUNU

4904 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6356 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

6735 ULUSLARARASI İŞ GÜCÜ KANUNU

6698 KİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU

6701 SAYILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU KANUNU

1774 SAYILI KİMLİK BİLDİRİM KANUNU

 

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)

         

Sıra No.

Kanun Maddesi

Ceza Maddesi

Fiil

2024 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı % 58,46)

 

1

3

98

İşyerini muvazaalı olarak bildirmek

167.473

İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.

2

5

99/1-a

İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak

1.402

Bu durumdaki her işçi için

3

7

99/1-b

Madde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak

2.345

Bu durumdaki her işçi için

4

7/2 (f) bendi

99/2

7. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak

9.381

99/1-b ceza maddesinin dört katı

5

8

99/1-c

İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek

1.402

Bu durumdaki her işçi için

6

14

99/1-c

Çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak

1.402

Bu durumdaki her işçi için

7

28

99/1-d

İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak

1.402

Bu durumdaki her işçi için

8

29

100

Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)

5.506

Bu durumdaki her işçi için

9

30

101

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak

20.901

Çalıştırılmayan her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

10

32

102/a

Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek

1.515

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

11

32

102/a

Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek

1.515

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

12

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

5.506

 

13

38

102/b

Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek

5.506

 

14

39

102/a

Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek

1.515

Bu durumdaki her işçi ve her ay için

15

41

102/c

Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak.

2.667

Bu durumdaki her işçi için

16

52

102/b

Yüzde ile ilgili belgeyi  temsilciye vermemek

5.506

 

17

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek,

2.667

Bu durumdaki her işçi için

18

57

103

İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek

2.667

Bu durumdaki her işçi için

19

59

103

Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek

2.667

Bu durumdaki her işçi için

20

60

103

Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak

2.667

Bu durumdaki her işçi için

21

63

104

Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak

14.740

 

22

64

104

Telafi çalışması usullerine uymamak

2.667

Bu durumdaki her işçi İçin

23

68

104

Ara dinlenmesini uygulamamak

14.740

 

24

69

104

İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

14.740

 

25

71

104

Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak

14.740

 

26

72

104

Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak

14.740

 

27

73

104

Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek

14.740

 

28

74

104

Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

14.740

 

29

75

104

İşçi Özlük dosyasını düzenlememek

14.740

 

30

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek

14.740

 

31

92/2

107/1-a

Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı  göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.

133.981

 

32

96/1

107/1-b

İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak

133.981

 

33

107/2

 

İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.

133.981

 

04.12.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM