YAZARLARIMIZ
Vedat İlki
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
vedat.uzman@gmail.comSeçilmeyenlerin Primi TBMM Öder!

14.Mayıs .2023 yılı seçim sonuçlarına göre,seçilemeyen vekiller emekliliği için gerekli olan günleri 4 yıl kadar TBMM ödenekle karşılanacaktır.

5510/Ek Madde 7 ile yapılan düzenlemeyle TBMM vekil olmayanlar ve diğerleri için konulan ödeneklerle işlemler yapılır.

  • Cumhurbaşkanı yardımcıları,
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile bakanlığa atananlardan bu görevleri sona erdiği halde,

A.)Yaşlılık,

B.)Emeklilik,

C.)Malullük aylığı bağlanmasına hak kazanamayanların,

5510/ 4 -1(c) bendi kapsamında kurmuş oldukları sigortalılık ilişkisi, bu görevlerinin sona erdiği tarihten itibaren

1.)30 gün içinde SGK’una başvurmaları ,

2.)5510 sayılı Kanuna göre uzun vadeli sigorta kolları yönünden sigortalı olmayı gerektiren bir işte çalışmamaları halinde,

3.)Cumhurbaşkanı yardımcılığı,

4.)Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ,

5.)Bakanlık görevi sebebiyle,

6.)Ödenen ödeneğin ilişkili olduğu dönemin bitimini izleyen ay başından başlamak üzere 4 yıl süreyle aynı kapsamda devam ettirilir ,

7.)Ödenecek sigorta primi en yüksek Devlet Memuru için 5510/ 80 inci maddesi ile belirlenen prime esas kazancı üzerinden hesaplanır.

Bu şekilde hesaplanan sigorta prim tutarları, sigortalı payı da dâhil olmak üzere, SGK tarafından üçer aylık dönemler itibarıyla düzenlenecek fatura üzerine ödenekle,

a.)Cumhurbaşkanı yardımcıları için Cumhurbaşkanlığı,

b.)Bakanlar için görevlendirildikleri bakanlık ,

c.)Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden karşılanır.

Yaşlılık aylığı bağlanması için en erken yaşa göre tamamlanması gereken prim ödeme gün sayısını dolduranlar için sigorta primi ödenmesine son verilir.

Yapılacak sigorta primi veya emekli keseneği ile kurum karşılığı hesaplamalarında 9000 ek gösterge rakamı esas alınır.

SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMINDA ÇALIŞMALARI HALİNDE UYGULAMA!

1.)Cumhurbaşkanı yardımcıları,

2.)Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ,

3.)Bakanlığa atananlardan

Bu görevleri sona erdiği halde, yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlanmasına hak kazanamayan ve uzun vadeli sigorta kolları yönünden sigortalı olmayı gerektiren bir işte çalışanların ise yukarıdaki düzenlemeye göre belirlenecek sigorta primine esas kazanç tutarı ile 5510/ 80 inci maddesi veya geçici 4 üncü maddesi uyarınca fiilen çalıştığı iş için tespit olunan prime esas kazanç veya emeklilik keseneğine esas aylığı arasındaki farka ilişkin sigortalı payı dâhil sigorta primleri ile emekli keseneği ve kurum karşılığı farkları, yukarıda belirlenecek süre ve usuller esas alınarak Cumhurbaşkanı yardımcıları için Cumhurbaşkanlığı; bakanlar için görevlendirildikleri bakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden ödenir.

4 YILLIK SÜRE ÖNCESİ ÇALIŞTIKLARI İŞTEN AYRILMALARI DURUMUNDA!

Sigorta primlerinin, ilgisine göre Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi veya görevlendirildiği bakanlık bütçesinden karşılanacağı süre içerisinde Kanuna göre uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı olmayı gerektiren bir işte çalışmakta iken bu çalışmaları sona erenler ise birinci fıkra hükümlerine göre belirlenecek 4 yıllık süreyi aşmamak kaydıyla ve başvuru tarihinden itibaren aynı usul ve esaslara göreyararlandırılır.

5434 TABİ OLANLARIN İLİŞKİSİ DEVAM EDER!

Cumhurbaşkanı yardımcılığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği veya atandığı bakanlık görevi sona erdiği halde, yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlanmasına hak kazanamayanlardan, 5510/ geçici 4 üncü maddesi kapsamına girenlerin, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa göre ödenmeye devam olunacak emekli kesenekleri ile kurum karşılıkları hakkında da uygulanır.

BİR DÖNEM İLE SINIRLANDIRILMIŞ!

4 yıl süreyle sigorta primlerinin veya emekli kesenekleri ile kurum karşılıklarının ilgisine göre Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi veya görevlendirildiği bakanlık bütçesinden karşılanmasına ilişkin uygulamadan bir dönemden fazla yararlanılamaz.

EMEKLİ İKRAMİYESİNDE DİKKATE ALINMAZ!

5510/Ek Madde7  hükümlerine göre, sigorta primleri veya emekli kesenekleri ile kurum karşılıklarının tamamı ilgisine göre Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi veya görevlendirildiği bakanlık bütçesinden karşılanan süreler emekli ikramiyesinin hesabına esas sürenin tespitinde dikkate alınmaz.

Yukarıda belirtilen 4 yıllık sürenin bitimine rağmen yaşlılık aylığı veya emeklilik aylığı bağlanabilecek en erken yaş itibarıyla tamamlanması için gerekli olan prim ödeme gün sayısını veya fiili hizmet süresini tamamlamamış olanların kalan süreye ilişkin sigorta primine esas kazançları veya emekli keseneğine esas aylık tutarları, yukarıdaki esaslara göre belirlenecek tutardan az olamaz.

4 YILLIK SÜRE SONUNDA PRİME ESAS KAZANÇ UYGULAMASI!

Cumhurbaşkanı yardımcıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile bakanlığa atananlardan bu görevleri sona erdiği halde, yukarıda belirtilen 4 yıllık süre sonunda da yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlanmasına hak kazanamayanlardan, uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışanların veya isteğe bağlı sigortalı olanların sigorta primine esas kazançları veya emekli keseneğine esas aylık tutarları da yukarıda belirlenecek tutardan az olamaz.

Ayrıca bu tutar ile Kanunun 80 inci maddesi veya geçici 4 üncü maddesi uyarınca fiilen çalıştığı iş için tespit olunan prime esas kazanç veya emeklilik keseneğine esas aylık arasındaki farka ilişkin işveren payı veya kurum karşılığı farkı da kendileri tarafından ödenir.

16.05.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM