YAZARLARIMIZ
Vedat İlki
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
vedat.uzman@gmail.comEk/5 Tarım Sigortasında Önemli Değişiklikler -2

Sigortalılığın sona ermesi

Kanunun ek 5 inci  maddesi  kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı;

  • 4 üncü maddeye istinaden sigortalı olarak çalışmaya başlamaları halinde çalışmaya başladıkları tarihten,
  • Sigortalılıklarını sona erdirme talebinde bulunanların borçsuz olmaları halinde talep tarihinden,
  • Prim borcu olanlardan talepte bulunanların primi ödenmiş son günden,
  • Gelir ya da aylık talebinde bulunanların aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,
  • Kanunun ek 5 nci maddesi kapsamında prim ödeyen ve sadece bu kapsamda prim borcu bulunan sigortalıların, tahsis talep tarihinden önce veya sonra ek 5 prim borcunu ödemek istemeyerek talepte bulunmaları halinde, sigortalılıkları primi ödenmiş son günden,
  • Ölen sigortalının   ölüm tarihinden, itibaren sona erecektir.
 • Ek 5 inci maddeye göre sigortalılık; askerlik görevini yapanların askere alındıkları, tutukluluk ve hükümlülük kararı verilenlerin karar verildiği tarihten itibaren sona erdirilecektir.
 • Ayrıca, yurt dışına çıkış yapanlardan, çıkış tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ülkemize giriş yapmayanların süreksiz çalışmalarından söz edilemeyeceğinden, yurt dışına çıkış yaptığı tarih itibariyle, sigortalılıkları sona erdirilecek, ancak ek 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalıların, yurt dışına giriş çıkış tarihleri arasında bir yıldan az süre olması halinde sigortalılıkları kesintiye uğratılmadan devam ettirilecektir.
 • ek 5 inci madde kapsamındaki sigortalılıkları sona erenlerin, Kanunun 4 üncü maddesine tabi çalışmasının sona erdiği, askerlik görevi sona erenlerin son bulduğu, tutuklu veya hükümlülerin tahliye edildiği, yurt dışına çıkanların Türkiye’ye döndükleri tarihi takip eden gün itibariyle yeniden sigortalılıkları başlatılacak, bunlardan ayrıca, “Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi” veya “Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi” istenilmeyecektir

Örnek 1- Ek 5 inci madde kapsamındaki süreksiz tarım sigortalılığı 20/4/2011 tarihinde başlayan sigortalı, en son 2012 yılı Şubat ayı primini ödemiş, 19/11/2012 tarihinde başkaca prim ödemesinde bulunmayacağını belirterek ek 5 inci madde kapsamındaki tarım sigortalılığının sona erdirilmesi talebinde bulunmuştur. Bu durumda tarım sigortalılığı, primi ödenmiş son ay olan 2012 yılı Şubat ayı sonu itibariyle sona erdirilecektir.

Örnek 2- Ek 5 inci madde kapsamındaki sigortalılığı 18/5/2011 tarihinde başlayan sigortalı, 21/6/2011 tarihinde 4 -1 (a) bendine tabi çalışmaya başlamıştır. Bu durumda sigortalının ek 5 inci madde kapsamındaki sigortalılığı 20/6/2011 tarihi itibariyle sona erdirilecek, zorunlu sigortalılığının 27/12/2011 tarihi itibariyle sona ermesi halinde, ek 5 inci madde kapsamındaki sigortalılığı 28/12/2011 tarihi itibariyle yeniden başlatılacaktır.

Örnek 3- 30/12/2011 tarihinde ek 5 inci madde kapsamında sigortalılığı başlayan sigortalı, 15/8/2012 tarihinde tarım sigortalılığının sona erdirilmesi talebinde bulunmuş, sigortalının talep tarihi itibariyle prim borcu bulunmadığı anlaşıldığından, ek 5 inci madde kapsamındaki sigortalılığı 15/8/2012 tarihi itibariyle sona erdirilecektir.

Örnek 4- 1/5/2008 tarihinde 2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalısı olan sigortalı, 5/5/2025 tarihinde yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunmuştur. Sigortalıya tahsis talep tarihi itibariyle aylık bağlanmayacağı anlaşıldığından ek 5 inci madde kapsamındaki sigortalılığı devam ettirilecektir.

Kanunun ek 5 inci maddesine tabi sigortalılığı olup sigortalılığın başladığı tarihten itibaren prim ödemesi bulunmayanların yazılı olarak sigortalılıklarını sona erdirme talebinde bulunmaları halinde, ek 5 inci maddeye tabi sigortalılıkları başlangıç tarihi itibariyle sona erdirilecektir.

Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalılıkları 1/1/2012 tarihinden sonra başlayıp daha sonra sona erdirilenler ile 1/1/2012 tarihinden önce başlayıp bu tarihten sonra sona erdirilenler, sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren Kanunun 60 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g/2) bendi kapsamında sigortalı sayılarak genel sağlık sigortası tescil işlemleri resen yapılacaktır. Bunların müracaatları halinde yapılacak gelir testi sonucuna göre durumları yeniden değerlendirilecektir.

Örnek 5- Ek 5 inci madde kapsamındaki sigortalılığını 7/11/2017 tarihinde sona erdirme talebinde bulunan sigortalının 7/11/2017 tarihli başvurusu ile aynı tarih itibariyle borcu bulunmamaktadır. Bu sigortalının 7/11/2017 tarihi itibariyle sigortalılığı sonlandırılacaktır.

Örnek 6- 2017 Kasım ayı priminin tamamını ödeyen ve önceki dönemlere ait de borcu bulunmayan sigortalı ek 5 inci madde kapsamındaki sigortalılığını 9/11/2017 tarihinde bulunduğu ay sonu itibariyle sona erdirme talebinde bulunmuştur. Bu sigortalının ek 5 sigortalılığı 30/11/2017 tarihi itibariyle sonlandırılacaktır.

Örnek 7- Ek 5 inci madde kapsamındaki sigortalılığından doğan prim borcunu 30/6/2017 tarihinde ödeyen sigortalı, sigortalılığını sonlandırmak için 8/11/2017 tarihinde talepte bulunmuştur. Bu durumda sigortalının 30/6/2017 tarihi itibariyle sigortalılığı sona erdirilecektir.

Örnek 8- Ek 5 inci madde kapsamındaki sigortalılığından doğan prim borcunu 31/1/2013 tarihine kadar ödeyen sigortalı 17/10/2016 tarihinde vefat etmiştir. Sigortalının hak sahipleri primi ödenmiş son gün itibariyle ek5 inci madde kapsamındaki sigortalılığını sonlandırılması için talepte bulunmuşlardır. Bu durumda hak sahiplerinin talebine istinaden prim ödenmiş son gün itibariyle sigortalılık sonlandırılamayacağından, ek 5 inci madde kapsamındaki sigortalılık ölüm tarihi olan 17/10/2016 tarihi itibariyle sonlandırılacaktır.

Örnek 9- 10/9/2015 tarihinde ek 5 inci madde kapsamında sigortalılığı başlatılan sigortalı (Ali)'in, 13/6/2016-18/9/2016 ve 6/12/2017- 14/4/2018 tarihleri arasında ülkemize giriş çıkış yaptığı anlaşılmıştır. Bu durumda sigortalı (Ali)’in bir yıldan az kısa süreli ülkemize giriş çıkış yaptığından ek 5 inci madde kapsamında başlatılan sigortalılığı aralıksız devam ettirilecektir.

Örnek 10- 12/9/2012 tarihinde ek 5  inci maddeye tabi sigortalılığı başlatılan sigortalı (Betül) ün, 3/1/2016-20/12/2018 tarihleri arasında yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir. Sigortalı (Betül)’ün aralıksız bir yıl yurt dışında bulunması nedeniyle süreksiz çalışması söz konusu olamayacağından, yurt dışına çıkış yaptığı 3/1/2016 tarihi itibariyle ek 5 inci madde kapsamında sigortalılığı sonlandırılacaktır.

16.05.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM