YAZARLARIMIZ
Vedat İlki
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
vedat.uzman@gmail.comHamile İşçi İşten Çıkarılırsa 5/12/2017 İtibaren Geçici İşgöremezlik Alamıyor!

Doğumdan önce gebelik istirahatının başladığı tarihte sigortalılık niteliği devam etmekte olan kadının, 90 günlük kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartını yerine getirdiğinin tespiti halinde, gebelik istirahat süresi içinde herhangi bir sebeple hizmet akdi sona ermiş olsa dahi kendisine doğum öncesi ve doğum sonrası geçici iş göremezlik ödeneğinin verilmesi gerekmektedir.(2008/108 SAYILI GENELGE)

Doğumdan önce gebelik istirahatının başladığı tarihte sigortalılık niteliği devam etmekte olan kadının 90 günlük kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartını yerine getirdiğinin tespiti halinde, gebelik istirahat süresi içinde herhangi bir sebeple hizmet akdi sona ermiş olsa dahi kendisine doğum öncesi ve doğum sonrası geçici iş göremezlik ödeneğinin verilmesi gerekmektedir.(2011/50 SAYILI GENELGE)

Doğumdan önce analık istirahatinin başladığı tarihte sigortalılık niteliği devam etmekte olan kadının 90 günlük kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartını yerine getirdiğinin tespiti halinde, analık istirahat süresi içinde herhangi bir sebeple hizmet akdi sona ermiş olsa dahi kendisine doğum öncesi ve doğum sonrası geçici iş göremezlik ödeneğinin verilmesi gerekmektedir.(2016/21 SAYILI GENELGE)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği

Resmî Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmî Gazete Sayısı: 27011

Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi

 (X) Sigortalının, geçici iş göremezlik ödeneği almasına esas istirahat raporu süresi içinde, sigortalılık halinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde istirahat süresince geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeye devam edilir.(madde 15) yer verilmiştir.

YÖNETMELİK VERİLMESİN DEDİ!

(10) (Değişik:RG-5/12/2017-30261) Sigortalının, hastalık ve analık sigortası bakımından geçici iş göremezlik ödeneği almasına esas istirahat raporu süresi içinde, sigortalılık hâlinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, sigortalılığın sona erdiği tarihten sonra en fazla onuncu güne kadar geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.(Madde 40)

  (10) Sigortalının, geçici iş göremezlik ödeneği almasına esas istirahat raporu süresi içinde, sigortalılık hâlinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde istirahat süresince geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeye devam edilir.(2010 Yılı)

  (10) Sigortalının, geçici iş göremezlik ödeneği almasına esas istirahat raporu süresi içinde, sigortalılık hâlinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde istirahat süresince geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeye devam edilir.(28/08/2008-Madde:44)

5/12/2017 tarihine kadar ödemeler yapılmıştır.

2016/21 SAYILI GENELGE DE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİR!

5.ANALIK SİGORTASI kısmında yazılı olan metin SSİY yapılan 5/12/2017 tarihli değişiklik ile birlikte alınan karar doğrultusunda 5/12/2017 tarihinden itibaren Sigortalının, analık sigortası bakımından geçici iş göremezlik ödeneği almasına esas istirahat raporu süresi içinde, sigortalılık hâlinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, sigortalılığın sona erdiği tarihten sonra en fazla onuncu güne kadar geçici iş göremezlik ödeneği ödenir ifadesinden yola çıkılarak ödemeler durdurulmuştur.

Bu uygulamada 10/07/2018-2018/26 sayılı Genelge ile değişiklik yapılarak yer alan metin 2016/21 Genelge de iptal edilmiştir.

5510 SAYILI KANUNUNA AYKIRI MI?

67 Maddesi  4.fıkra;

60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar, zorunlu sigortalıklarının sona erdiği tarihten itibaren on gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanırlar. (4.fıkra)

Burada 4-a çalışan kadın işçiler özellikle işten çıkarılmaları halinde(analık sigortasında geçici iş göremezlik) 10 günlük kadar kısmı kanunda yazılı şekliyle dikkate alınarak SSİY değişikliğe 9 yıl sonra gidilmiştir.

Tabi burada 9 yıl sonra bu değişikliğe neden gidilmiştir,Danıştay tarafından yapılan denetimler sonucu mudur? bunun cevabı da SGK yetkilileri bilir.

SONUÇ

5510 sayılı Kanunda yer alan ;

Sigortalıklarının sona erdiği tarihten itibaren on gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanırlar ibaresiyle birlikte ,4-a statüsünde çalışan sigortalı Kadınlar Analık sigortasından doğumdan önce 8 hafta,çoğul gebelikte ise 10 haftalık istirahat süresi,Doğum sonrası ise 8 Haftalık sürelere ait çalışmadıkları her gün için geçici iş göremezlik tutarı olan yatakta tedavi de 1/2,ayakta ise 2/3 tutarları sigortalılık hizmet akitleri devam ettikçe alacaklardır.

SSİY,Tebliğ ve Genelge de 5/12/2017 yılına kadar hizmet akitleri sona erse de Kadın sigortalıların gebelik halinde  aldıkları geçici iş göremezlik ödeneklerini 5/12/2017 tarihinden sonra SSİY yapılan değişiklikle birlikte ödenmemesi kararı verilmiş,Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sigortalının, analık sigortası bakımından geçici iş göremezlik ödeneği almasına esas istirahat raporu süresi içinde, sigortalılık hâlinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, sigortalılığın sona erdiği tarihten sonra en fazla 10. güne kadar geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

30.03.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM