YAZARLARIMIZ
Vedat İlki
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
vedat.uzman@gmail.com4447/Geçici Madde 27 Kayıtdışına Teşvik Mayası Tutar Mı?

7256 Sayılı Kanunla yapılacak düzenlemede 4447/27.Maddesindeki düzenlemenin genel hatlarıyla yazımızda değerlendirmek istedik;

 • İş Kanunu,
 • Deniz-Basın İş Kanunu,
 • Borçlar Kanuna tabi olup

İş Sözleşmesi yapılmasıyla ,SGK hizmet günleri bildirilen yada kayıtdışı olanların buna rağmen çalıştırılması da devam ediyorsa,

1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde bu dönemde iş akitleri işçinin hata ve kusuru dışında(ahlak ve iyi niyet kuralları uymayan haller)  fesh edilmişse,

Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla istihdam edilmeye devam edilmekte olanların, iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da hâlihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör işverenine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 30 gün içerisinde başvuruda bulunmaları halinde

a.)Fiilen çalıştıran işverene AÜX%45/30 günlük teşvik

b.)NÜD ise 39,24+GSS teşvik

c.)İşçi işe almazsa Fak Fuk Fondan Maddi Destek...AÜX%35/30 günlük yardım

KANUNUN İLGİNÇ DÜZENLEMESİ

Hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalıştırıldığı işveren tarafından kabul edilenlere, işveren tarafından bu şekilde çalıştırıldıkları döneme ilişkin olarak ücret ve ücrete bağlı hakları hariç olmak üzere diğer haklarından feragat etmiş sayılır ve bu şekilde çalıştırıldıkları dönemde ilgili mevzuatı uyarınca daha önce yararlanmış oldukları sosyal yardım ve diğer haklar borç çıkarılmaz.

İşçisini kayıtdışı olduğunu işveren kabul etmesi halinde;

 • O dönemlere ücret ve fazla mesai,prim ve diğer ücret alacak hakları 5 yıllık zamanaşımına uğramamışsa işçi arabulucu ve dava ile alabilir.
 • Diğer haktan feragat demek,hizmet tespit davası açamaz.Bu düzenleme Anayasa düzenlemeye aykırıdır,sosyal güvenlik hakkından yargıtay kararları da var feragat edilmez,kamu alacağı ve çalışanın geleceği,emeklilik hakları kısıtlanmaz.
 • Kayıtdışı dolayı işçiye Sosyal yardım,Sağlık yardımı yapılmış ise (GSS muafiyet) borç çıkarılmayacaktır.

Tabi bu düzenleme karşısında Vergi İdaresi tarafından düzenlemelere yer verilmemiştir.Stopaj dediğimiz Muhtasar haklarından vazgeçilmesi gibi bu konuda ileride ciddi anlamda sıkıntılar da ortaya çıkabilir.

SOSYAL GÜVENLİK ANLAYIŞINA TABAN TABANA ZIT(ANAYASA MAHKEMESİNDE İPTAL EDİLİR Mİ?)

Bu madde uyarınca başvuruda bulunanlardan hizmetlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin istihdam ettiğini kabul eden işverenlere; ilgililerin işveren yanında hizmetleri bildirilmeksizin çalıştırıldığı dönemler için 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesine göre idari para cezası uygulanmaz, işsizlik sigortası primi de dâhil olmak üzere sigorta primi tahakkuk ettirilmez ve ilgili mevzuatta yer alan ortalama ve toplam sigortalı sayısı hesabında dikkate alınmaz. Bu işverenlerin, hizmetlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin istihdam ettiğini kabul etmesi; bu Kanun veya diğer Kanunlar uyarınca sağlanan sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerden yararlanmasına engel teşkil etmez ve daha önce yararlanmış oldukları sigorta primi indirimi, teşvik ve destekler için borç çıkarılmaz.

 • İşçi SGK hizmetlerinin bildirilmediğini,bunu da istihdam eden işveren kabul ederse,
 • Sigortalıların işveren yanında hizmetleri bildirilmeksizin çalıştırıldığı dönemler için
 • İdari para cezası uygulanmaz(İşe giriş,APHB,Defter ve Kayıt Uyuşmazlığı,Ücret Tediye vs.)
 • İşsizlik sigortası primi de dâhil olmak üzere sigorta primi tahakkuk ettirilmez(Geçmiş döneme ait primler tahsil edilmiyor,Gecikme Zamları vs.=İşçi Hizmet Kazanamıyor)
 • Kayıt dışına rağmen sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerden yararlanmasına engel teşkil etmez,
 • Geriye dönük, daha önce yararlanmış oldukları sigorta primi indirimi, teşvik ve destekler için borç çıkarılmaz.

CEZALAR DA İLGİNÇ !

 • Hem kayıtdışı çalıştırdım diyecek,kabul edecek yanlış beyan denilirse, verilen destekler ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.
 • Yanlış beyan tespiti halinde 1xaü idari para cezası
 • Destekten yararlanan denildiğinde işçi ise,ona da 1xaü ceza mı olacak
 • İdari Para Cezasını çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince düzenlenir.İtiraz kabahatler kanuna göre yapılır.

BU KANUN HANGİ SİGORTALILARA UYGULANMAZ

 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerleri
 • 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ,
 • 2886 sayılı Kanuna,
 • 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ,
 • 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ,
 • Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi çalışanlar,
 • 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar ,
 • Yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

TEK TEŞVİK UYGULANACAK

 Aynı sigortalı için destekten yararlanılan süre boyunca, 4447 Sayılı Kanun ile diğer kanunlarda diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamaz.

Kanunda anlaşılmayan bir nokta var mı?

Genelge de netleşir..

SONUÇ:

4447/Geçici Madde 27 Üzerinde bir çok yazı ve makale bu dönemde yazılacağı gibi,ortaya çıkacak sorunları mahkemelerde dava ile çözüm aranacağı gibi,ilerleyen yıllarda Anayasa Mahkemesine taşınabilir.

16.11.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM