YAZARLARIMIZ
Umut Çiray
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
E.SGK Müfettişi
umut@brothersandpartners.com.trArabuluculuk Faaliyeti (Zorunlu/İhtiyari) Sonucu Anlaşma Sağlanması Halinde Fesih Tarihinin Belirlenmesi (21.09.2020)

Kasa Tazminatından SGK Primi Kesilir Mi? (15.09.2020)

Evlilik İzninin Kullanılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (01.09.2020)

İkale Kapsamında Yapılan Ödemelerin Sigorta Primine Tabi Tutulması Gerekir Mi? (07.08.2020)

Denkleştirme Çalışması ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (09.06.2020)

Telafi Çalışmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir? (01.06.2020)

İşe İade Davası Sonunda İşe Başlatılmayan Sigortalıların İşten Ayrılış Bildirgesinin Verilme Süresi (21.05.2020)

İşverenin Eşit İşlem Borcu ve Ayrımcılık Tazminatı (27.04.2020)

İşveren Değiştiren Personelin Ücret Gelirinin Vergilendirilmesi (16.07.2019)

İşçinin İşsizlik Maaşı Alabilmesi İçin Gerçeğe Uygun Olmayan İşten Çıkış Kodunun Seçilmesi (20.05.2019)

İkale Talebinin İşçiden Gelmesi Halinde İşçiye Ek Menfaat (Makul Yarar) Verilmesi Zorunlu Mudur? (27.03.2019)

Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik (22.01.2019)

Kadın Hizmet Erbabına Sağlanan Kreş ve Gündüz Bakımevi Yardımında Gelir Vergisi İstisnası (13.06.2018)

İş Sözleşmesinin Performansa Dayalı Olarak Sona Erdirilmesinde Usul (06.06.2018)

İbra Sözleşmesi (İbraname) (22.05.2018)

İşsizlik Maaşı ve Yargıtay Kararı Doğrultusunda Sonradan Ödenmesi (09.02.2018)

Bitcoin İle İşçi Ücreti Ödenebilir Mi? (19.12.2017)

Arabuluculuk, İşçiler ve SGK… (05.12.2017)

Müfettişe Yalan İfade Vermenin Sonuçları (11.07.2016)

Sosyal Güvenlik Hukukunda Uzlaşma Müessesesi (15.04.2015)

İşverenlerin Faydalanabileceği SGK Primi Teşvikleri (30.12.2015)

İşsizlik Ödeneği (Aylığı / Maaşı) Hakkında Bilinmesi Gerekenler (08.12.2015)

İşverenin Ölümü Halinde Yapılması Gereken İşlemler (SGK ve İş Hukuku Mevzuatı Açısından) (19.11.2015)

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Hakkında Bilinmesi Gerekenler (13.11.2015)

4/A (SSK) ve 4/B ’ye (Bağkur) Tabi Çalışanların Emekli Aylığı Nasıl Yükseltilir? (09.11.2015)

SGK 'nın İdari Para Cezalarında Zamanaşımı (19.10.2015)


GÜNDEM