YAZARLARIMIZ
Umut Aksan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
info@aksandenetim.comSosyal İçerik Üreticiliği İle Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası

Teknoloji çağını yaşadğımız bu zamanlarda  hayatımızın vazgeçilmezi ve internet çağın gerekliliği olan uygulamalar ve sosyal medyanın geniş kitleler tarafından benimsenmesinin ardından  influencer,youtuber,vlogger olarak anılan genel tabirle Sosyal içerik üreticileri bu içeriklerden gelir elde etmektedir. SEM’in ‘İnfluencer Marketing’in Geleceği’ başlıklı araştırması 2021 yılının bitimiyle yüzde 50 büyüme ile 15 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.Ülkemizde bu konuyla ilgili 12.01.2022 tarihinde bu faaliyetlerle ilgili kazanç istisnası tebliği yürürlüğe girmiştir.İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden (880.000 Türk lirası) istisnadır.

Kimler Faydalanabilir?

İstisnadan, sosyal  içerik  üreticisi  ile akıllı  telefon  veya  tablet  gibi  mobil  cihazlar  için  uygulama  geliştiren gerçek kişiler( Gelir vergisi  mükellefleri)  yararlanabilecek  olup  kurumlar vergisi mükellefleri bu istisnadan yararlanamayacaktır. Ayrıca tam veya dar mükellef olması önemli değildir.

Faydalanmak için nasıl bir yol izlenmelidir?

 • İstinadan faydalanmak isteyen mükellefler ikametgahlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak istisna belgesi almaları gerekmektedir.
 • Türkiye’de kurulu bankalardan bir hesap açılması,birden fazla hesap açılması veya var olan hesabını vergi dairesine bildirimi gereklidir.Bu hesaplarda vergi dairesine bildirilmelidir.( Var olan hesabın  kullanılacak  olması  halinde  ise  mevcut  hesabın  bu amaçla  kullanılacağına  dair  istisna  belgesinin  bankaya  ibraz  tarihinden  itibaren  bir  ay içerisinde  banka  hesaplarına  ilişkin  bilgilerin  (banka  adı,  banka  şubesi,  iban  numarası) bağlı  bulunulan  vergi  dairesine  yazılı  bildirilmesi gereklidir)
 • İstisna belgesi,istisna edilen  faaliyetlerle ilgili hasılatın tahsil edileceği banka hesaplarında kullanılacaktır bankaya ibraz edilecektir.

Aşağıda 3 farklı kişi üzerindeki  örneklerimizle konuyu detaylandıralım.

1- Sosyal İçerik Üreticisi ve aynı zamanda Ticareti faaliyetle uğraşan Deniz Hanım,

İlk önce,

 • İstisna  belgesi  almak için bağlı  bulunduğu vergi dairesine başvurmalıdır. Söz  konusu  mükellefin  istisna  kapsamına  giren  faaliyet lerin  herhangi  birinden  ek faaliyette  bulunacağını  bildirmesi  halinde,  vergi  dairesince  mükellefe  istisna  belgesi verilebilecektir
 • Türkiye’de kurulu bankalardan bir hesap açılması,birden fazla hesap açılması veya var olan hesabını vergi dairesine bildirimi gereklidir(İstisna belgesi,istisna edilen  faaliyetlerle ilgili hasılatın tahsil edileceği banka hesaplarında kullanılacaktır bundan bankaya ibraz edilecektir.)

Banka ve vergi dairesi işlemlerinden sonra Deniz Hanım istisna kapsamına girmiştir.

Örnekler;

Sosyal İçerik Üreticisi  Deniz Hanım içerik faaliyetinden 200.000 gelir elde etmiştir;

 • 200.000 ₺ Gelirin banka hesabına yatmış olması gereklidir.
 • Banka hesabına yatan 200.000 ₺ gelirde banka %15 gelir vergisi tevkifatı yapar. (₺200.000x0,15=30.000) Banka hesabına 170.000 ₺ aktarılır.

Sosyal İçerik Üreticisi   Deniz Hanım’a   içerik  üretimi  karşılığında  müşterisi 20.000 ₺ lik laptop vermiştir;

 • Laptop tutarının rayiç  bedeli kadar  verildiği tarihin ay sonuna kadar banka hesabına yatırdığı taktirde istisnası devam eder.  ayın  son  yedi  günü içerisinde  elde  edilmiş  olması  halinde  ise  en  geç  takip  eden  ayın  ikinci  iş  günü  bitimine kadar banka  hesabına yatırılması durumunda istisna  şartları ihlal edilmemiş olacaktır.Sonuç olarak 20.000 ₺ hesaba yatması gerekmektedir.

Sosyal İçerik Üreticisi   Deniz Hanım   bir yıl içerisinde içerik faaliyetlerinden toplamda 840.000 hasılat elde etmiştir,Ayrıca ticari faaliyetinden dolayı 1.550.000 hasılat elde etmiştir;

 • Sosyal İçerik üreticisi faaliyetleri için Bir yıl içerisindeki bu faaliyeti ile alakalı bütün gelirleri banka hesabından tahsil edilmiş olmalı
 • Deniz Hanım kazanç sağladığı için gelirini beyan etmesi gerekir.İstistisna tutarının(880.000₺)  altında kaldığı için 840.000₺ olan kazanç beyannameye  dâhil edilmeyecektir. Fakat Ticari kazanç olan 1.550.000 ₺ üzerinden gelirini beyan etmesi gerekir.
 • Yukarıdaki örnekte bankanın kestiği %15 gelir vergisi tevkifatı(30.000₺) mükellefin  beyanı  üzerine  hesaplanan  vergilerden mahsup edilemez.

Sosyal İçerik Üreticisi   Deniz Hanım   bir yıl içerisinde içerik faaliyetlerinden toplamda 70.000 ₺ gideri vardır.Ayrıca ticari faaliyetinden dolayı 500.000 ₺ gideri vardır.İki kazancın ortak gideri 120.000 ₺ dir.

 • Deniz Hanım’ın istisnadan yararlandığı faaliyeti  ile istisna dışında kalan ticari faaliyet  işlerin  birlikte  yapılması  halinde  ortak genel giderler,  cari  yılda  oluşan  hasılatın  toplam  hasılat  içindeki oranı  dikkate  alınarak  dağıtılır.

Formül:

Genel giderlerden hesaplaması yapıalcak faaliyete düşen pay tutarı =

Ortak Genel Giderler x [Hesaplaması yapılacak hasılat /  (İstisnadan yararlanan faaliyet hasılatı + Ticari faaliyet hasılatı)]

Genel giderlerden Sosyal İçerik üreticiliği faaliyetine düşen pay tutarı =

₺ 120.000 x [ ₺ 840.000 /  ( ₺ 840.000  + ₺ 1.550.000 ) ]

₺ 120.000 x 0.35* = ₺ 42.000 vergiye tabi kazancın ve matrahın tespitinde dikkate alınmayacaktır.

*(0,35 içerisinde yer alan küsüratlar dikkate alınmamıştır)

Genel giderlerden ticari faaliyetine düşen pay tutarı =

₺ 120.000 x [ ₺ 1.550.000 /  ( ₺ 840.000  + ₺ 1.550.000 ) ]

₺ 120.000 x 0.65* = ₺ 78.000 vergiye tabi kazancın ve matrahın tespitinde dikkate alınacaktır.

*(0,65 içerisinde yer alan küsüratlar dikkate alınmamıştır)

Sosyal İçerik Üreticisi   Deniz Hanım  sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden çeşitli gelirler elde etmiştir.

 • Sosyal  içerik  üreticiliği  faaliyeti  kapsamında  sosyal  ağ  sağlayıcıları  üzerinden elde  edilen;  reklam  gelirleri,  sponsorluk  gelirleri,  bağışlar,  hediyeler,  bahşişler,  ücretli abonelik gelirleri gibi  gelirler istisna  kapsamında  dikkate  alınacaktır.

2- Herhangi bir mükellefiyeti olmayan Sosyal içerik Üreticisi olmak isteyen Buket Hanım,

İlk önce,

 • Mükellefiyet açtırmalı
 • İkametgahının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak istisna belgesi almalı
 • Türkiye’de kurulu bankalardan bir hesap açılması,birden fazla hesap açılması veya var olan hesabını vergi dairesine bildirimi gereklidir(İstisna belgesi,istisna edilen  faaliyetlerle ilgili hasılatın tahsil edileceği banka hesaplarında kullanılacaktır bundan dolayı bankaya ibraz edilecektir.)

Banka ve vergi dairesi işlemlerinden sonra Buket Hanım istisna kapsamına girmiştir.

Örnekler;

Sosyal İçerik Üreticisi  Buket Hanım içerik faaliyetinden 20.000 $ gelir elde etmiştir;

 • Açılan banka hesabına döviz  cinsinden  ücretlerin  yatırılması durumunda,  hesaba  yatırılan ücretleriinin  aktarım  tarihindeki  kur(işlem  tarihindeki döviz alış kuru)  Türk  lirası  karşılıkları  dikkate  alınarak tevkifat  matrahı  tespit edilir.

Formül:

TL Değerlemesi= Döviz Kuru x İçerik faaliyetinden elde edilen döviz =

Banka Gelir vergisi tevkifatı= TL Değerlemesi x Banka gelir vergisi tevkifatı oranı

(İşlem tarihindeki örnek 1$ kur : 12 ₺)

₺12 x $20.000 = ₺240.000

₺240.000 x 0.15 = ₺36.000 banka gelir vergisi tevkifatı yapar

Sosyal İçerik Üreticisi Buket Hanım faaliyetlerinden dolayı işyeri kiralayıp , işlerin takibi için çalışma arkadaşı Fatma Hanım ile  anlaşmıştır.

Sosyal İçerik Üreticisi Buket Hanım bir yıllık  faaliyetlerinden dolayı toplam 900.000 kazanç sağlamıştır.

 • 880.000 ₺ istisna tutarının üzerinde olduğundan  yıllık  gelir vergisi beyannamesiyle  beyan edilecektir.
 • Bir  takvim  yılında  elde  edilen  hasılatın  Kanunda  öngörülen  tutarı(880.000₺)  aşması durumunda bankalarca hesaba aktarılan  tutarlar  üzerinden  tevkifat  yapılmaya  devam edilecektir.Dolayısıyla  bankaların, Kanunda öngörülen  tutarı aşıp  aşmadığının  kontrolü yönünde  bir sorumlulukları bulunmamaktadır.
 • Ayrıca Mükellef Buket Hanım kiralamış  olduğu  işyeri  nedeniyle  2022  yılında  ödediği kira  bedelleri  ile  çalıştırdığı  çalışma Arkadaşı Fatma Hanım’a  ödediği  ücret  ödemeleri  üzerinden  gelir  vergisi tevkifatı  yapmayacaktır. Fatma Hanım’ın  ücret  geliri  ise,  193 sayılı  Kanunun  23  üncü  maddesindeki  istisna  hükümleri  de  dikkate  alınmak suretiyle  95 inci maddesi uyarınca  vergilendirilecektir

3- Uygulama Geliştiricisi Mustafa Bey,

İlk önce,

 • İkametgahının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak istisna belgesi almalı
 • Türkiye’de kurulu bankalardan bir hesap açılması,birden fazla hesap açılması veya var olan hesabını vergi dairesine bildirimi gereklidir(İstisna belgesi,istisna edilen  faaliyetlerle ilgili hasılatın tahsil edileceği banka hesaplarında kullanılacaktır bundan dolayı bankaya ibraz edilecektir.)

Banka ve vergi dairesi işlemlerinden sonra Mustafa Bey istisna kapsamına girmiştir.

Örnekler;

Uygulama Geliştiricisi Mustafa Bey 600.000  faaliyetlerinden gelir elde etmiştir.Banka hesabına yatmıştır.

Uygulama Geliştiricisi Mustafa Bey 100.000  faaliyetlerinden gelir elde etmiştir.Nakit olarak elden almıştır

 • Toplamda 700.000 ₺ olan gelir (880.000 ₺ istisna tutarının altında) istisna kapsamındadır.
 • Fakat istisnadan yararlanılamaz. Çünkü istisna kapsamına girmesi için faaliyetten elde edilen gelirin tamamının banka hesabına yatmış olması gereklidir.
 • Bundan dolayı İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespit edildiğinden dolayı eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.
 • İlgili  takvim  yılında  istisna  şartlarını  sonradan  kaybedenler  ile  bu  şartları  ihlal edenler,  şartın  kaybedildiği  veya  ihlal  edildiği  yıl  için  söz  konusu  istisnadan yararlanamayacak  olup,  bu  kapsamda  elde  edilen  kazançların  tamamı  yıllık  gelir  vergisi beyannamesi  ile  beyan  edilecektir. Bu  durumda,  madde  hükmü  uyarınca  bankalar  tarafından  tevkif  edilmiş  olan  vergiler  mükellefin  beyanı üzerine  hesaplanan gelir  vergisinden mahsup edilebilecektir.İlgili takvim  yılında  herhangi  bir  nedenden  ötürü  istisnadan  yararlanılamaması,  sonraki yıllarda  istisnadan yararlanılmasına  engel teşkil  etmeyecektir.

Uygulama Geliştiricisi Mustafa Bey sonraki yıllarda tekrar istisnadan yararlanmıştır.Mustafa bey geliştirdiği mobil uygulamasını 400.000 ye bir yazılım şirketine satmıştır.

 • Elektronik  uygulama  paylaşım  ve  satış  platformları  dışındaki  bu satışı nedeniyle  elde ettiği kazanç  istisna kapsamında  olmayacaktır

Uygulama Geliştiricisi Mustafa Bey elektronik  uygulama  paylaşım ve  satış  platformları  üzerinden çeşitli gelirler etmiştir.

 • Yalnızca elektronik  uygulama  paylaşım ve  satış  platformları  üzerinden  elde  edilen  kazançlar istisna  edilmektedir.  Bu  platformlar  üzerinden  elde  edilen; ücretli  uygulama  satış  geliri,  reklam  geliri,  uygulama  içi  satış  geliri,  sponsorluk  geliri, ücretli  abonelik  geliri  gibi  gelirler  istisna  kapsamında  dikkate  alınacaktır.
 •  Elektronik  uygulama  paylaşım  ve  satış  platformları  dışında  elde  edilen  kazançlar  ise istisna kapsamında  değerlendirilemeyecektir

Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası önemli noktalar;

 • Belirtilen  şartların  sağlanması  halinde  2023 takvim yılı  ve  sonraki yıllar  için de  istisna uygulamasından yararlanılabilecektir
 • Sosyal  ağ  sağlayıcısı  olarak  kabul  edilmeyen  kişisel  internet  siteleri, elektronik  ticaret  siteleri,  haber  siteleri  gibi  etkileşim  amaçlı  içeriğin  ikincil  ve  yan hizmet  olarak  sunulduğu  platformlarda  faaliyette  bulunan  kişilerin  bu  faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar için istisna  hükümleri uygulanmayacaktır.
 • Bu istisnadan yararlananların, faaliyetlerine ilişkin olarak adlarına düzenlenen belgeler ile yapmış oldukları giderlere, satın aldıkları mal ve hizmetlere ilişkin belgeleri 213 sayılı Kanunda öngörülen süre boyunca saklamaları zorunludur
 • Dördüncü  gelir diliminde  yer  alan  (2022  yılı  için  880.000  ₺)  tutarı  aşıp  aşmadığına  bakılmaksızın, defter  tasdik  ettirme, defter  tutma  (defterbeyan  sistemine  kaydolma/elektronik  defter tutma)  ve  belge düzenleme zorunluluklarının kaldırılması uygun görülmüştür. İstisnadan faylanan faaliyetlerin  yanı  sıra  mükelleflerin ticari,  zirai  veya  serbest  meslek kazancı  yönünden  başka  faaliyetlerinin  bulunması halinde,  defter  tasdik  ettirme,  defter  tutma  (defterbeyan  sistemine  kaydolma/elektronik defter  tutma)  ve  belge  düzenleme  zorunlulukları  devam  etmektedir

İstisnadan vazgeçmek;

 Mükellefler,  bağlı  bulundukları  vergi  dairesine  bu durumu  bildirdikleri  tarih itibarıyla  istisna  kapsamından  çıkabileceklerdir.  Mükelleflerin yıllık  gelir  vergisi  beyannamesi  ve  geçici  vergi  beyannamesi  verme  yükümlülükleri  ile istisnadan  vazgeçtikleri  tarihten  itibaren  on  gün  içerisinde  defter  tasdik  ettirme  ve  belge düzenleme  yük ümlülükleri  başlayacaktır.  İstisnadan  ayrılma  tarihinden  takvim  yılının son  günü  arasında  geçen  kıst  dönem  için  yukarıda  sayılan  beyannameler  mükellefler tarafından bağlı  bulunulan vergi dairelerine  verilecektir

Özetlersek;

 • Bağlı bulunduğunuz vergi dairesiden istisna belgesi alınmalıdır.
 • Bankaya ibraz edilip hesap açılmalı veya var olan hesabı vergi dairesine bildirilmelidir.
 • İstisna kapsamına girmesi için faaliyetten elde edilen gelirin tamamının banka hesabına yatmış olması gereklidir.Elden alınırsa istisna hakkı kaybolur.
 • Gelirlerden elde edilecek hasılat üzerinden bankanın %15 vergi tevkifatı yapacağı unutulmamalıdır.
 • İstisna tutarı 880.000₺ dir.İstisna tutarının üzerinde elde edilen kazançlar  yıllık  gelir vergisi beyannamesiyle  beyan edilecektir.
 • Ortak  genel  giderlerden istisna  kapsamındaki  faaliyete  düşen  pay,  diğer  faaliyetlere  ilişkin  vergiye  tabi  kazancın ve  matrahın tespitinde dikkate alınmayacaktır.
 • Ücret yerine verilen malın rayiç  bedeli kadar  verildiği tarihin ay sonuna kadar banka hesabına yatırdığı taktirde istisnası devam eder.Ayın  son  yedi  günü içerisinde  elde  edilmiş  olması  halinde  ise  en  geç  takip  eden  ayın  ikinci  iş  günü  bitimine kadar banka  hesabına yatırılması durumunda istisna  şartları ihlal edilmemiş olacaktır.
 • Açılan banka hesabına döviz  cinsinden  ücretlerin  yatırılması durumunda,  hesaba  yatırılan ücretleriinin  aktarım  tarihindeki  kur(işlem  tarihindeki döviz alış kuru)  Türk  lirası  karşılıkları  dikkate  alınarak tevkifat  matrahı  tespit edilir.
 • Kanunda  öngörülen  tutarı(880.000₺)  aşması durumunda bankalarca hesaba aktarılan  tutarlar  üzerinden  tevkifat  yapılmaya  devam edilecektir
 • İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespit edildiğinden dolayı eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.
 • İlgili  takvim  yılında  istisna  şartlarını  sonradan  kaybedenler  ile  bu  şartları  ihlal edenler,  şartın  kaybedildiği  veya  ihlal  edildiği  yıl  için  söz  konusu  istisnadan yararlanamayacak  olup,  bu  kapsamda  elde  edilen  kazançların  tamamı  yıllık  gelir  vergisi beyannamesi  ile  beyan  edilecektir. Bu  durumda,  madde  hükmü  uyarınca  bankalar  tarafından  tevkif  edilmiş  olan  vergiler  mükellefin  beyanı üzerine  hesaplanan gelir  vergisinden mahsup edilebilecektir.İlgili takvim  yılında  herhangi  bir  nedenden  ötürü  istisnadan  yararlanılamaması,  sonraki yıllarda  istisnadan yararlanılmasına  engel teşkil  etmeyecektir.
 • Elektronik  uygulama  paylaşım  ve  satış  platformları  dışındaki gerçek veya tüzel kişlere satış nedeniyle  elde ettiği kazanç  istisna kapsamında  olmayacaktır.
 • Defter  tasdik  ettirme, defter  tutma  zorunlulukları yoktur. Ayrıca ticari faaliyeti olanlar için faaliyetlerinden dolayı zorunludur.
 • İçerikler sosyal ağ sağlayıcı kanallarından paylaşılmalıdır.Paylaşılmadığı takdirde kendi internet sitenize reklam almış olsanız dahi reklam gelirinizi beyan etmiş olmanız gerekir istisnadan yararlanamazsınız.
 • Sosyal ağ sağlayacıları üzerinden çeşitli gelirler elde edebilirisiniz(reklam,bağış v.b)
 • Faaliyetlerine ilişkin olarak adlarına düzenlenen belgeler ile yapmış oldukları giderlere, satın aldıkları mal ve hizmetlere ilişkin belgeleri 213 sayılı Kanunda öngörülen süre boyunca saklamaları zorunludur
 • Belirtilen  şartların  sağlanması  halinde  2023 takvim yılı  ve  sonraki yıllar  için de  istisna uygulamasından yararlanılabilecektir
 • Istisnadan vazgeçebilirsiniz.

Kaynakça;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220112-4.htm

https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/influencer-marketingde-ezber-bozuluyor/

14.01.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM