YAZARLARIMIZ
Uğur Küçükkahyaoğlu
Vergi Müfettişi
Bilim Uzmanı
Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı
ugurkucukkahya@gmail.comBilgi Transfer Sistemi (BTRANS) Nedir?

Bu yazıda internet üzerinden satış yapan birçok vatandaşın son zamanlarda aklına gelen “kargo gönderdim/aldım, para/ürün transfer ettim Maliye’nin bilgisi oldu mu“ sorularına genel olarak yanıt vermeye çalışacağım.

Ticaretin temeli para/malların transferi üzerinde kuruludur. Alıcı satın aldığı malların kendisine teslim edilmesini, satıcı ise satışını yaptığı mal bedellerinin tarafına ödenmesini bekler. Ticari hayat içerisinde alıcı ve satıcı arasındaki para/mal transferleri çeşitli sektörler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bunlar aracı kurumlar, bankalar, kargo ve lojistik firmaları olarak ifade edilebilir. Günümüz şartlarında para ve malların transfer bilgileri dijital alt yapılar olmadan takip edilemeyecek boyuta ulaşmıştır. Devlet tüzel kişiliği de ticari hayat içerisinde yer alan transferleri olası vergi kayıp kaçağını önlemek amacıyla kanunların verdiği yetki çerçevesinde takip ve kontrol etmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 149 ve müteakip maddelerine istinaden çıkarılan 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 01.07.2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 24 Aralık 2015 tarih ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bilgileri belirtilen tebliğ ile,

Aracı Hizmet Sağlayıcıların (6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi, Örnek: hepsiburada, amazon, n11, gittigidiyor vs.),

Bankalar ve Ödeme Kuruluşlarının,

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının (İnternet ortamında ticari amaçlı reklam ve tanıtım hizmetinin verilmesine aracılık eden gerçek ya da tüzel kişiyi),

Kargo ve Lojistik İşletmeleri tarafından hizmet verdikleri müşterilerin verilen hizmete ilişkin bilgileri (Tarafların Ad-Soyad-TCKN-İşlem Bedeli vs.) işlemin yapıldığı dönemi izleyen ayın son günü saat 24:00’e kadar Gelir İdaresi Başkanlığı dijital alt yapısı üzerinde yer alan BTRANS (Bilgi Transfer Sistemi) sistemi üzerinden belirtilen formata uygun olarak Gelir İdaresi Başkanlığına raporlanmaktadır.

Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) ile yapılan raporlama işlemi neticesinde, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde para ve mal transferlerinin takip yapılmakta olası vergi kayıp ve kaçağının tespiti için daha önceki yazılarımızda detaylı bilgileri yer alan Risk Analizi Genel Müdürlüğüne veriler oluşturulmaktadır.

Ticari hayat içerisinde gerçekleştirilen para ve mal transferine dayalı her türlü bilgi Gelir İdaresi Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Bilgi Transfer Sistemi aracılığıyla izlenmektedir. Bundan dolayı mükelleflere kayıtlı ekonomi içerisinde daha fazla yer almalarını, mükellefiyet kaydı bulunmayan vatandaşlara ise kanunların tanımış olduğu fırsatlardan yararlanmak için mükellefiyet kaydı açtırarak kayıtlı ekonomi içerisinde yer almaları verilebilecek en önemli tavsiyedir.

(Not: Mükellefiyet kaydı bulunmayan internet üzerinden yurtiçi/yurtdışı satış yapanlara son zamanlarda Vergi Denetim Kurulu tarafından gönderilen “Defter Belge İsteme” yazılarına ilişkin bir sonraki yazıda bilgiler yer alacaktır.)

Kaynak

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

464 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği

13.07.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM