YAZARLARIMIZ
Ufuk Yola
Eski İş Müfettişi
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
Bilirkişi
ufukyola@gmail.comGece-Gündüz Şeklinde Karma Çalışma Yapılan İşyerlerinde Fazla Mesai Nasıl Hesaplanmalıdır (24.01.2022)


İşçinin Ücretinin Zamanında Ödenmemesinin Sonuçları Nelerdir? (17.01.2022)


Özel Öğretim Kurumlarında Çalışan Eğitim Personelinin Özlük Haklarının Değerlendirilmesi (09.08.2020)


İşçinin Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılmasının Sonuçları ve Gerçek Ücretin Tespiti (05.07.2020)


Beyaz Yakalı Çalışanlara Fazla Mesai ve Tatil Ücreti Ödenmesi Gerekir Mi? (02.07.2020)


Süt İzninde Çalıştırılan Kadın İşçinin Fazla Çalışma Ücretine Hak Kazanması (23.06.2020)


İşçinin Çalışma Saatleri İçerisinde Alkollü Olmasının İş Akdinin Feshine Etkileri (18.06.2020)


Güncel Yargı Kararları İle Ücret Bordrolarında Fazla Çalışma Tahakkuklarının Sembolik Olarak Gösterilmesinin Sonuçları (27.05.2020)


Kısa Çalışma Uygulanan İşyerlerinde İşçilerin 23 Nisan ve Diğer Tatil Günlerinde Çalıştırılması Durumunda Ücretlendirme Nasıl Olmalıdır? (24.04.2020)


Kısa Çalışma Uygulamasına İlişkin Örnek Uygulamalar ve Kıdeme Bağlı Haklar Bakımından Değerlendirilmesi (25.03.2020)


İşçiye İmzalatılan Boş Senedin Doğuracağı Hüküm ve Sonuçlar Nelerdir? (11.03.2020)


İşçinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Nedeniyle İş Akdi Feshedilebilir Mi? (02.03.2020)


İkale Sözleşmelerine İlişkin Bilinmesi Gerekenler! (21.02.2020)


Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Yapılan Çalışmalara İlişkin Bazı Detaylar (13.02.2020)


İşçilere Banka Promosyonu Ödeme Zorunluluğu Var Mı ? (04.02.2020)


Gerçek Ücretin Bordroya Yansıtılmayarak İşçi Ücretlerinin Asgari Ücret Üzerinden Gösterildiği Durumlarda Hangi Ücrete İtibar Edilecektir? (28.01.2020)


Hafta Tatili Gününde Yapılan Çalışmalar Nasıl Ücretlendirilmelidir? (17.01.2020)


Prim Uygulaması Olan İşyerlerinde Fazla Çalışma Ücreti Nasıl Hesaplanır? (08.01.2020)


Yıllık 270 Saat Fazla Çalışma Sınırının Aşılmasının Sonuçları (03.01.2020)


GÜNDEM