YAZARLARIMIZ
Dr. Ufuk ÖZDEMİR
Yeminli Mali Müşavir
ufuk@proymm.comGVK 103. Maddesinde Ücret Vergi Tarifesinde %35 'lik Oran İptal! Sonrası?

GVK 103.maddesi ne bakalım;(271 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2009 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere  aşağıdaki tutarlar belirlenmiştir.) Gelir vergisine tabi gelirler;

8.700 YTL'ye kadar

% 15

22.000 YTL'nin 8.700 YTL'si için 1.305 YTL, fazlası

% 20

50.000 YTL'nin 22.000 YTL'si için 3.965 YTL, fazlası

% 27

50.000 YTL'den fazlasının 50.000 YTL'si için 11.525 YTL, fazlası

% 35

Anayasa Mahkemesi’nce 15 Ekim 2009 tarihinde yapılan toplantıda alınan karar uyarınca, Gelir Vergisi Kanunu’nun 103′üncü maddesinde yer alan vergi tarifesindeki yüzde 35′lik orana ücretlilerin de tabi olması hükmü iptal edilmiştir.

Bu arada Gelir İdaresi Başkanlığı, Anayasa Mahkemesinin Gelir Vergisi Kanunuyla ilgili iptal kararı üzerine bir açıklama yaptı. Mahkemenin gerekçeli kararının beklenildiğini; "Bununla birlikte, iptal hükmünün Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlanarak, 9 ay sonra yürürlüğe girecek olması nedeniyle mevcut uygulama, söz konusu süre içinde yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar aynen devam edecektir" denildi.

Bazı çevreler hemen bu fazladan alındığı düşünülen 8 puan ın nasıl geri alınabileceği ile ilgili faraza görüş beyan etmeye başladılar,yok itirazi kayıtla beyanname verilsin,yok bireysel vergi mahkemelerinde dava açılsın,ortalık karıştı,iş telaşındaki meslek mensubu arkadaşlarıma eziyet ve haksız rekabet oluşturmak için sizin muhasebecinin haberi yokmu geri alınacak paralardan diye birde haksız rekabet yaşatılmaya çalışıyor,sevgili meslektaşlarım;

- Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.

- Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez.

- Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmî Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez.

- İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hukukî boşluğu dolduracak kanun tasarı veya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar.

- İptal kararları geriye yürümez.

- Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.

 - Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği red kararının Resmî Gazetede yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararları geriye yürümez olup bu genel bir kuraldır. Diğer bir deyişle iptal kararından önce yapılmış, tamamlanmış işlemlerin geçersiz olduğu ileri sürülemeyecektir.
% 35 dilime giren insanlar yani 2009 için 50.000 TL'yi geçenler artık % 27 vergi tarifesinden vergilerini ödeyecekler,ama gerekçeli kararın resmi gazete yayınlandığı tarihten sonra,Resmi gazete yayınlandığı tarihten öncesine yapılacak bir bir şey yok, yukarda arz ettiğim üzere kararlar geçmişe yürümüyor,bu yüzden insanları vergi mahkemelerine bireysel anlamda yığmayalım lütfen.Eğer idare yeni bir yasal düzenleme yapmaz ise Anayasa Mahkemesi Kararının gerekçeleri ile yayınlandığı tarihten sonra, %35 lik vergi tarifesi dilimini % 27 olarak düzenleyerek bordroları çıkartmaya devam edeceğiz

25.12.2009

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM