YAZARLARIMIZ
Dr. Ufuk ÖZDEMİR
Yeminli Mali Müşavir
ufuk@proymm.comTransit Ticaret Nedir? Muhasebesi? KDV, Ba, Bs Beyanı

12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı resmi gazetede yayınlanan İhracat Yönetmeliğine göre,Transit Ticaret,Mal bedelleri için transfer yapılarak veya yapılmaksızın, satın alınan yabancı menşeli veya Türk menşeli olup da yurtdışına satılmış malların transit olarak veya doğrudan doğruya, ithalat ve ihracat rejimi hükümlerine tabi olmaksızın başka bir ülkeye satılmasıdır. Veya yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da antrepodan satın alınan malın, ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan doğruya yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoya satılmasıdır.Türkiye’de yerleşik herhangi bir firma tarafından ithal edilmek amacıyla yurda getirilerek, gümrük antrepolarına alınan bir malın aynı firma ya da malları gümrük antreposunda devir alan başka bir firma tarafından başka bir ülkeye (ya da malın getirildiği ülkedeki başka bir firmaya ) satılması da transit ticaret işlemidir.

Uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanmış mallar ile Müsteşarlığın madde politikası itibariyle transit ticaretinin yapılmasını uygun görmediği mallar transit ticarete konu olamaz. İthalat ve ihracat yapılması yasaklanmış ülkelerle transit ticaret yapılamaz.Söz konusu mallar ve ülkeler dışında kalan mallar ve ülkelere transit ticaret yapılmak istenilmesi halinde işlemlerin transit ticaret formu aranmaksızın transit rejimi çerçevesinde sonuçlandırılması gerekmektedir.

Transit Ticarete İlişkin Tebliğ’in yürürlükten kaldırılması nedeniyle, bu Tebliğ gereğince doldurulması gereken transit ticaret formu uygulamasının da kaldırıldığı, transit ticaret işlemlerinin gümrük mevzuatında yer alan transit rejimi çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir.Transit ticarete konu olan mallarla ilgili olarak, ithalata ve ihracata ilişkin vergi, resim, harç ve fon tahsil edilmez.Gümrük idarelerince verilebilecek izne istinaden malların Türk gümrük hattını aşarak işçilik görmek üzere fiktif depo veya antrepolara alınması "fiili ithal" hükmünde değildir.

Bu hususa uygun bir örnek oluşturalım;

X A.Ş. millileşmemiş iskele aksesuarlarını, yurt içinde mukim Y LTD.ŞTİ. den, ihracat yapmak amacı ile, antrepo teslimi, ürünü almış ve aynı gün Kuzey Irak'a kârını koyarak yurt dışı ederek satmıştır.

X A.Ş. Malzeme alış kaydı;
-------------30.10.2009----------------------
153-T.MALLAR HS. *******
                320-SATICILAR HS.******
---------------------------------------------------

Y LTD.ŞTİ.Malzme alış kaydı
------------------/-------------------------------
153-TİCARİ MAL HS. ********
                320-SATICILAR HS.*******
---------------------------------------------------

Y LTD.ŞTİ.Malzeme satış kaydı
------------/---------------------------
120-ALICILAR HS.*********
                601-Y.DIŞI SATIŞLAR HS.*******
---------------------------------------------------

X A.Ş Malzeme satış kaydı
-----------30.10.2009--------------------------
120-ALICILAR HS.***********
                601-Y.DIŞI SATIŞLAR HS.************
---------------------------------------------------

Kafanız karıştı gibi değil mi, Y LTD.ŞTİ. malı ithal eden ama gümrükten sokmadı, millileşmeyen malı, ihracat amacıyla gümrük antreposuna koymuştu,ama ilgili ürünü ihracat yapacak başka bir firmaya devrederek aradan çıkmıştı,üstelik mal sanki yurt içinde teslim gibi gözüküyor,hay Allah nasıl olacak,peki bu alışlar satışlar BA ve BS lere girecek mi?KDV beyanı açısından ne olacak? Evet yukarda yapılan ticaretin her aşaması yasaldır aynı zamanda.

Kafalar karışmasın sevgili meslektaşlarım, aşağıda bu bilgilere değinmeden zaman zaman tarafıma gelen hakaret içeren mailler nedeniyle bu özel durumu da sizinle paylaşmak istedim. Yaklaşık çeyrek asırdır bu mesleği icra eden bir meslektaşınız olarak bugüne kadar elliye yakın makale hazırlamışım, bu makalelerden hiçbir maddi menfaatim de söz konusu değil, işini severek yapan ve severek yapmaya çalışan bir meslektaşınız olarak, aynı duygularla mesleğini icra etmeye çalışan meslektaşlarıma yönelik hazırladığım makalelerdir bu yazılarım, bilgi paylaşımı isteğim ve onların iyi niyet temennileri benim bu yazılarımı yazmama ve devam etmeme nedendir.

Mesleğini severek yapmayan, bilinçaltı ile barışık olamayan kendisi ile bile küs bir kitledir diye düşündüğüm bu mesajları gönderenlere buradan şunu arz etmek istiyorum, bildiğimiz veya bilmediğimiz şeyler ve bizler dahil, Sahibimiz aynı.

Evrende yer kaplayan bilinçli enerjileriz diye düşünüyorum, kendinizi ve etrafınızı olumsuz düşünceler ve kelimeler ile kirletmeniz sadece size zarar verecek, artarak zarar vermeye devamda edecektir. Zihinsel zekalarınıza sıkıştırdığınız hayatınıza,duygusal zekanızı ve ruhsal zekanızı dahil etmenizi öneririm,sonuçta hepimiz sonlu varlıklarız, ölmek için yaşarız.

Danıştay kararı gönderen meslektaşlarıma da şunu öneririm,yazdığım konularda idarenin müşteriniz olan mükellefler ile olan ilişkilerinde, süreçlerin hızlı bir şekilde sonuçlandırılıp,müşteri memnuniyetini esas almanız üç tarafın da uyum içerisinde olmasına bağlıdır,idareye inatla bu hususla ilgili yargı kararı var ısrarınız,örneğin iade alacak müşterinizin iade ile ilgili süreçlerini kaç aya kaç yıla taşıyacağınızı düşünün.herhalde bu durum müşteri memnuniyeti açısından hoş olmasa gerek.İdare ile inatlaşmak ciddi zaman kayıplarına nedendir,zaman fakiri olan meslektaşlarımın buna dikkat etmesi esastır.İşini severek yapmayan idareden bir kişinin yaratacağı haksız bir tarhiyatta veya başka bir mağduriyette ilgili Danıştay kararını yasal dayanak olarak kullanmanız en doğrusudur diye düşünmekteyim.

Sevgili meslektaşlarım tekrar transit ticaret örneğimize dönersek,yönetmelik ne diyordu,

Mal bedelleri için transfer yapılarak veya yapılmaksızın, satın alınan yabancı menşeli veya Türk menşeli olup da yurtdışına satılmış malların transit olarak veya doğrudan doğruya, ithalat ve ihracat rejimi hükümlerine tabi olmaksızın başka bir ülkeye satılmasıdır.

Bu amaçla anrepoya getirilmiş bir ürünün el değiştirilmesi ,yine bu malı millileştirmeden alan firmanın da transit taciri olması anlamına gelmektedir. KDV açısından ,KDV Kanununun 6/b maddesine göre Türkiye’de ifa edilmeyen veya Türkiye’de faydalanılmayan hizmetler Türkiye’de yapılmamış sayılır ve verginin konusuna girmez,bu nedenle yukarda ki teslimler, KDV beyanına dahil edilmez.

Transit ticarete konu ürün ile ilgili düzenlenen GÇB farklı kod ile düzenlenir,firma şifresi ile vedop tan baktığınızda diğer ihracatlarla alakalı düzenlenmiş GÇB ler gibi transit ticarete ait GÇB leri ,vedop sisteminde göremezsiniz.
Transit ticarete konu mallar şirketin mal varlığına girip çıkmasına ve satışın fatura ile belgelenmesine rağmen, millileştirilmeksizin satışa konu olduğu için katma değer vergisinin konusuna girmemektedir. Dolayısıyla, katma değer vergisinin konusuna girmeyen işlemler “Katma Değer Vergisi Beyannamesinde”, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Ba)” ve "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" de hiçbir şekilde yer almayacaktır

18.12.2009

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM