YAZARLARIMIZ
Dr. Ufuk ÖZDEMİR
Yeminli Mali Müşavir
ufuk@proymm.comÖzürlülere Yapılan Teslimler Tam İstisna Kapsamandadır, Yüklenilen KDV' ler İade Edilebilir

            11.07.2008 tarih ve 26933 sayılı resmi gazetede yayınlanan katma değer vergisi 110 nolu genel tebliğinde KDV kanunun 17’nci maddesinin (4) numaralı fırkasının (s) bendi uyarında, özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve bilgisayar programlarının teslimi KDV’den müstesnadır. Bu kapsamdaki teslimler 110 nolu tebliğe istinaden kısmı istisnadan tam istisna kapsamına alınmıştır. Bu düzenleme ile KDV kanunun (17/4-s) maddesi kapsamındaki işlemler dolayısıyla yüklenilen vergilerin indirim ve iadesine imkân tanınmıştır.

Buna göre, istisna kapsamına giren işlemler dolayısıyla yüklenilen vergiler mükellefler tarafından indirim konusu yapılacak, indirim yoluyla telafi edilememeleri halinde iade konusu yapılabilecektir. Bu istisna uygulaması kapsamındaki işlemlerden kaynaklanan KDV iade talepleri, ihracat istisnasından doğan KDV iadeleri için belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.

İade talebi bir dilekçe ile yapılacak ve dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenecektir.

- İstisna kapsamındaki satış faturalarının fotokopisi veya bunların dökümünü gösteren liste,

- İade talep edilen döneme ait indirilecek KDV listesi,

- İstisna kapsamındaki işlemin bünyesine giren vergilerin tutarına ilişkin hesaplamaları gösteren tablo.

 Özürlülerin günlük yaşamlarında kullanmaları için üretilen ürünler.11.07.2008 tarihinden önce KDV beyanlarında kısmi istisnada bildirilmekteydi, bu ürünler ile ilgili yüklenilen KDV ler de o ürünün maliyetine ilave edilebiliyordu, burada mağdur olan firmaların mağduriyeti giderilmiştir. 11.07.2008 tarihinden itibaren ( son kullanıcı özürlülere yapılan) Teslimler KDV beyanlarında tam istisna bölümünde bildirmeye başlandı.

Yalnız 110 nolu tebliğde daha önce KDV  kanununun 18 maddesine istinaden bir talebi olanlara özel getirilen bir madde olan 4.3. kafaları karıştırdı gibi çünkü bazı idareler ile mükellef arasında sorun yaratmaya başlayan bu madde yorumlamasını bazı daireler, her özürlü ürün üreten ve özürlüye satan firmaların tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde başvurması durumunda tam istisna kapsamında değerlendirilebileceği ve bu süre yüzünden iade doğuran işlemleri kabul etmeyip, iadeleri red edeceklerini bildirerek, yine bazı daireler agresif bir şekilde red yazısının 5.yıl yazılmasını söyleyerek anlamsız bir şekilde toplumumuzda özel bir yeri olan özürlülerimiz ile ilgili olan firmaları da mağdur etmeye çalışmaktadırlar, bu kutsal günlerde kolaylaştırın zorlaştırmayın felsefesinin kendisiyle barışamamış bilinçaltına köle yaşayan bu insanların yaşamı daha da zor hale getirdiği hayatın olağan akışında bu hususla ilgili idareden görüş talebinde bulunulması da istenmektedir. Peki, bu meşhur istisnadan vazgeçme maddesi olan KDVK 18.maddesi nedir? Vergiden istisna edilmiş işlemleri yapanlar, ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunarak, belirtecekleri işlem türleri için vergiye tâbi tutulmalarını talep edebilirler. Bu talebin dilekçede belirtilen ve dilekçe tarihinden sonra ifa edilen işlemlerin tamamını kapsaması şarttır. İstisnadan vazgeçeceklerin talepleri üzerine, vergi dairesince, vergi mükellefiyetleri talep tarihinden itibaren tesis olunur. Bu şekilde mükellef olanlar üç yıl geçmedikçe mükellefiyetten çıkamazlar. Mükellefler üç yıllık sürenin bitiminden önce mükellefiyetten çıkma talebinde bulunmadıkları takdirde mükellefiyet yeniden üç yıl süre ile uzatılmış sayılır.

Bazı Dairelerce 110 nolu genel tebliğinin 4.3.maddesinin yanlış yorumlandığını düşünmekteyim, bu madde daha önce istisnadan vazgeçme talebinde bulunmuş firmaların bu tebliğe istinaden bir ay içerisinde istisnadan vazgeçme taleplerini geri almaları halinde KDV kanunun 18.maddesinin 3 numaralı fıkrasına göre 3 yıllık bekleme süresini doldurmadan 31.7.2008 tarihinden itibaren istisnadan faydalanabilmeleri ile ilgili madde olup, firmaların bu madde kapsamında zaten daha önce istisnadan vazgeçme talebi mevcut değilse tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde iade taleplerinin yerine getirilmesi gerekmektedir.

03.09.2009

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM