YAZARLARIMIZ
Dr. Ufuk ÖZDEMİR
Yeminli Mali Müşavir
ufuk@proymm.comSSK Hatada Israr Ediyor

Önceki yazımızda  aylıkla çalışan ve çalışmasına devam eder iken o ayda bazı günler izinli olması nedeniyle eksik gün bildirilen çalışanlar için 31 çeken günlerde idarenin yanlış uygulama yaptığını ve bu uygulama ile ilgili yaşananların yanlışlığını arz etmiştik, kurum yapılan müracaata aşağıdaki şekilde  cevap  vermiştir.

İçinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve ücret ödenmeyen sigortalıların durumları ile ilgili olarak, 4447 sayılı kanunun 11 inci maddesi ile 506 sayılı kanunun 79 uncu maddesine

Birinci fıkrasından sonra gelmek üzere iki fıkra eklenmiştir. Söz konusu fıkralarda;

“Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların otuz günden az çalıştıklarını açıklayan bilgi ve belgelerin işverence (ve varsa aracılar tarafından) verilecek aylık prim ve hizmet belgelerine eklenmesi şarttır.”

 “Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin kurumca geçerli sayılmaması halinde otuz günden az bildirilen sürelere ait primler kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek 80 inci madde hükümlerine göre tahsil olunur” denilmektedir.

Yine bilindiği üzere 506 sayılı sosyal sigortalar kanunun 77.maddesinde;

“günlük kazancın hesabına esas tutulan ay içindeki bazı işgünlerinde çalışmamış ve çalışmadığı günler için ücret almamış sigortalının günlük kazancı,o ay için prime esas tutulan kazancı ücret aldığı gün sayısına bölünerek hesaplanır.”hükmü yer almaktadır.

Buna göre işyerinde tam çalıştırılan bir sigortalı o ayın 28,29 veya 31 gün olmasının bir önemi bulunmamakta dolayısıyla tam çalışılan bir ayda,sigortalının kuruma bildirilecek olan çalışma gün sayısının 30 olması gerekmektedir.

Buna karşın tam çalışılmayan bir ayda kurumumuza bildirilmesi gereken gün sayısının o aydaki fiili çalışma gün sayısı üzerinden hesaplanması,başka bir deyişle çalışma gün sayısının parmak hesabı yapılarak kaç gün çalışılmış ise o kadar gün üzerinden bildirilmesi gerektiğinden bu gibi durumlarda ayın 28, 29, veya 31 gün olması önem kazandığı bilinmektedir.

İlgide kayıtlı yazınız doğrultusunda yapılan değerlendirme neticesinde tebligatımızda isimleri belirtilen sigortalılarınızın 2004/7. ayda yukarda belirtilen değerlendirmeler neticesinde birer gün eksik bildirildikleri tespit edilmiştir.

Şimdi sayın SSK yetkililerine buradan örneklemeler ile yanlışlıklarını izah etmek istiyorum,

İlgili dönemi ele alalım 2004/7 ayında  aylıklı çalışan bir işçi 3 gün izinli olması nedeniyle Çalışılmış gün 27 izinli 3 gün toplam 30 gün bildirilmiştir. Asgari ücretli çalışanın aylığı o ay 444.150.000 'dir.

Kurumun karışıklığı,aylıkla çalışanla, ay içinde işe giren veya ay içinde işten çıkan veya yevmiye usulü çalışanla ilgili hesaplamaların birbirine karıştırılmasından ileri gelmektedir.

İlgili dönem aylıkla çalışan işçinin aylık brüt tutarı  444.150.000 TL, günlük 14.805.000 ve saat ücreti 1.974.000.-TL dir. Bilindiği üzere bu rakamların altına bir ücret hesaplaması yapılamayacağı da kanunun emredici kuralı.Yani 444.150.000 / 31  = 14.327.419 günlük diyemezsiniz.

Firma ne yapmış  444.150.000 / 30=14.805.000.-TL. * 3 gün ücretsiz izinli = 44.415.000Tl.

444.150.000 – 44.415.000 = 399.735.000 .-TL.sigortaya esas matrah bildirmiş, yukarda da izah ettiğim gibi 27 gün çalışılmış 3 gün izinli toplam 30 günlük bir bildirim beyan edilmiştir.

Şimdi SSK ne diyor bize gelen yazıda  o ay 31 gün çekmektedir, bu yüzden yukarda ki ifadeye dikkat edin ve bize 1 gün daha eksik gün bildirin diyor.peki beraber yapalım 1 gün ve 14.805.000 Tl daha bildirelim.Toplamda ne oldu  çalışılmış gün 28 , izinli  3 gün toplam 31 gün, ssk ye esas tutar ne oldu 399.735.000 + 14.805.000 = 414.540.000 TL  şimdi soruyorum Sayın SSK yetkililerine ellerini vicdanlarınıza koyup yapılan yanlışları sıralayalım;

 1- Çalışanın almadığı parayı beyan ettirdiniz!

 2- Sanki doğru bir işlem yapmışsınız gibi idari para cezası tahakkuk ettirdiniz!

 3- Kanunun ay içinde işe girenler,ay içinde işten çıkanlar ve yevmiye usulü çalışanlar için getirdiği parmak hesabını varlık nedeni olduğunuz müşterilerinizi mağdur ederek ay içinde aylıkla  çalışanlara uygulayarak haksızlığa neden oldunuz.

 4- İsteniyorsa sadece 1 gün yazalım ,ancak herhangi bir ssk prim kaybı yok bu yüzden prime esas kazanç bildirmeyelim denildiğinde öyle bir bildirim kabul edilemez diyorsunuz.

 5- Kurumun uyguladığı bu mantıkta 1 gün işe gelmeyenle, eksiksiz o ay işe gelen aynı şekilde değerlendiriliyor.

Yok mu bu emrivakilere dur diyecek yetkili biz yıldık, resmen oldu ve bitti, geçmiş olsun.

Efendiler lütfen ay içinde işe giren, ay içinde işten çıkan ve yevmiye usulü çalışanla aylıkçı tabir edilen ve çalıştığı ay için toplam bir ücret alan ancak herhangi bir nedenden dolayı o ay bazı günler İzinli olan çalışanlarda ısrarla ayın 31 gün çekmesinden faydalanıp, yakaladık diye bir mağduriyet içerisinde egemenlik gücünü bu kadar basit ve acımasızca kullanmayın.

Parmak hesabı o ay içinde örneğin 15.7.2002 tarihinde bir giriş olsaydı, 15 i de sayarak  17 gün çalışılmış diyecektik,niçin o ay  31 gün çektiği için,eğer 15 inde girmiş ve o ay 2 gün ücretsiz izinli olsaydı sayın yetkililer ne diyecektik. çalışılmış 15 gün, izinli 2 gün toplam 17 gün diyecektik. gün hesabıyla beraber aynı şekil çalışanın da maaşı hesaplanacak ve bunun üzerinden de ssk primi beyan edilip ödenecekti.yani 444.150.000 /30=14.805.000 ,14.805.000.- * 15 =222.075.000 Tl bir bildirim söz konusu olacaktı. Gün bildirimi de çalışılmış 15 gün, izinli 2 gün, toplam 17 gün beyan edilecekti.

O ay içinde çıkış olsaydı da aynı şekil hesaplama ile gün hesaplanıp çalışanın maaşı hesaplanıp ödenecek ve bildirimde aynı şekilde yapılacaktı.

Sonuçta, kurumun herhangi bir prim kaybı yoktur, kurum hatalı uygulaması nedeniyle haksız mağduriyetlere neden olmaktadır. SSK yetkilileri de yapılan uygulamanın sorunlu olduğunu söylemekte ve tam açıklama getirememektedirler. Geçmişte bu şekilde yapıldı sizde böyle yapın diye mantık kullanmaktadırlar.  Uygulamaya yönelik bir tebliğ bir genelge çıkartılsın  mağduriyetlere son verilsin.

 

18.08.2007

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM