YAZARLARIMIZ
Dr. Ufuk ÖZDEMİR
Yeminli Mali Müşavir
ufuk@proymm.comMuhasebeciler Gününe Girerken Muhasebeci Sorunları

Evet 1 mart muhasebeciler günü, ünvanların; Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik olarak verildiği, 1989 yılına kadar eli kalem tutan herkesin yapabileceği bir meslekti muhasebecilik. 13 Haziran 1989 yılında çıkarılan 3568 sayılı yasa ile birlikte yukarıdaki ünvanlar ile resmi bir kimliğe kavuştu meslek, ama biz muhasebecilerin sorunları devam etti. Müşterilerinden almak zorunda olduğu ücretleri tahsil sırasında karşılaşılan sorunlar hala en büyük problemimiz. Bugüne kadar müşterilerin gider kalemlerinde en son sırada yer verdikleri bizler, bu nedenle bugün dahi tahsilat mücadelemize devam etmekteyiz.

Bir diğer sorun ise vergi kanunlarında yaşanan yoğun değişmelerin meslektaşlarımızın akıl ve ruh sağlıklarına yapmış olduğu tahribat. Mükellef ile Maliye Bakanlığı arasında kalıp hiçbirine yaranamayan bizler mevzuat cephesinin açtığı derin yaraları sarmak için günlük yaşamlarında değişik savunma yöntemlerine sıkça yer vererek Maliye Bakanlığı yada Merkezi İdare tarafından kızgın mükellefleri avuca almak için kullanıldığımızın çok da farkında olmadan, sesimizi bir türlü duyuramamaktan ve ülkemizde oturmamış belge düzeninin oluşturduğu kaostan olmalı, sessizce sürekli evrakları işlemeye devam etmekteyiz.

Kayıt dışı ekonomi, yüklenilen sorumluluk ile eş oranlı olmayan bir ücret , çok ünvanlılık, haksız rekabet ,mevzuat yoğunluğu gibi konularda çözüm bekleyen bir yığın sorun ile günümüzün sorunlu ama geleceğin parlak bir mesleği olmaya aday muhasebe mesleğinin bir üyesi olmaktan yinede mutluyum.

Bugün rutine bağlanmış işlemlerin ,beyinleri ayın belirli günlerine endekslediği,vergiciliğe dayanan, yaratıcılıktan uzak mesleğimizin yıprattığı bizler, gelecekte  yerine oturan bir ekonomi içinde, zevk ile yapılacak bir meslekte olacağımızın inancını taşıyoruz.

Meslektaşlarımızın eğitim düzeyi, mesleğe giriş şartları paralelinde her geçen gün yükselmektedir. Özellikle mesleki disiplini sağlamaya yönelik olarak 1989 ve sonrasında yapılan düzenlemelerin bu noktada önemli etkisi olmuştur. Meslek mensupları içinde eğitim düzeyi yükselmekte,yukarda izah ettiğim üzere E devlet anlayışı içerisinde internet kullanımı da artmaktadır. Ancak, çok yoğun bir tempoda meslek icra edilirken meslek eğitimlerine, mevzuatı yakından takip etme kapsamında mevzuattan uzak kalındığı şikayet ve sıkıntıları da  mevcuttur.

Günlük çalışma sürelerinin de uzun olması, bu mesleği tercih edenlerin sağlık yapılarını da olumsuz olarak etkilemektedir. Meslek mensuplarının yılda 12 ay ve bazen tüm hafta boyunca çalışmak zorunda olmaları da kendi sağlıkları açısından önemli bir sorundur. Buna benzer koşullarda çalışan pek çok meslek grubunun yıllık tatil olanakları olmasına karşın muhasebe mesleğini tercih eden bizlerin, özellikle yaz aylarında dahi tatil yapabilme fırsatları sınırlı olmaktadır.inşallah mali tatil bu işlerde yer alan resmi ve özel tüm biz kamu çalışanlarına şifa olur.

Meslek mensuplarının, idare ve meslek örgütleriyle de sorunları bulunmaktadır. Meslek mensubu aynı anda bir çok kamu kurumu ile ilgili olduğu gibi aynı zamanda bu kurumlara karşı da sorumludur. Bunların başında; Gelir İdaresi Başkanlığı ve buna bağlı vergi daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve buna bağlı sigorta müdürlükleri ile, bağlı oldukları mesleki örgütlerinin başında TÜRMOB ve buna bağlı odaları gelmektedir.

Hele sosyal güvenlik kuruluşlarından Bağ-Kur'un kapısından bile alınmayan,vekaleti dahi kabul görmemiş muhasebecilerin de kamu hizmeti verdiğini artık kurumlarda kabul etmelidir. 

Meslek mensuplarının, hizmet verdikleri mükellefleriyle de sorunları bulunmaktadır. Mesleğinin gerektirdiği ekonomik ve sosyal seviyede yaşamlarını sürdürebilmeleri için mükellefe fazladan hizmet vermek zorunda kalmakta ancak, bunun karşılığını tam olarak alamamaktadırlar. Öte yandan, mükelleflerin muhasebe mesleğine gerekli ilgi ve özeni göstermemelerinden dolayı, öncelikle bundan mükellefler zarar görmektedirler. Özellikle basel kararlarından sonra finans camiasıyla kredi ilişkisi olan firmalar bunu yakın zamanda yaşamaya başlamışlardır,yada başlayacaklardır. 

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmenin önemli yollarından biride meslek mensuplarından yararlanmaktır. Bu da sağlıklı bir muhasebe sistemi ve bunların sonucu doğru beyanların yapılmasından geçmektedir. Son dönemde yapılan yeni bir düzenleme ile bilgisayarlı muhasebe programlarının gelir idaresi başkanlığının onayına ve denetimine tâbi tutulması öngörülmüştür.Teknolojik donanımı ve teknolojik yatkınlığı yüksek bir mesleki kitlenin varlığı, mesleğin geleceği hakkında oldukça iyimser bir görünüm vermektedir. Elektronik ortamda kayıtların tutulması ve saklanması zorunluluğu, hem vergi denetimi açısından zaman kazanılmasına ve daha etkin bir denetim yapısının kurulmasına yardımcı olacak, hem de vergi ile ilgili kayıtların zamanaşımına karşı korunmasını sağlayacaktır.

Çok sayıda beyannamenin sıklıkla verilmesi  biz muhasebecileri  zorlamakta, hizmet kalitesini düşürmekte, beyanların  sağlıklı olmasına engel olmaktadır. Neredeyse her on günde bir beyannamenin düzenlenerek beyan edildiği bir ortamda işlemlerin çoğu elektronik ortamda yapılıyor olsa bile ağır bir iş yükü ve yüksek maliyetler gerektirmektedir, bitirdiğimiz  2006 yılında bile verilmesi gereken beyannamelerin çoğu, Bakanlık tarafından beyan süreleri devamlı uzatılarak  beyan ettirilmiştir.idare sadece vergi dairelerine verilen beyannamelerle kalmadığımızı da düşünmeli, iş kurumuna verilen iab ler,bölge çalışmaya verilen  ek 1 ,ek 2 ler,(bunların ne için verildiği de ayrı bir tartışma konusudur)istatistik kurumunun talep ettiği bilgiler v.b.üstelik bunlar e devlet anlayışına geçememiş eskisi gibi elden götürülüp verilmesi gereken beyanlardır.

Meslek içi eğitimlere daha fazla önem verilmeli,Akademik  meslek öncesi  eğitimlerde de  pratik uygulamalara ağırlık verilmelidir.İdare meslek mensubuna güvenmelidir.Meslek mensubu mesleğini icra ederken idareden gerekli itibarı görmeli, meslek mensubu da idareye gerekli güveni vermelidir.vergi mevzuatımızdaki karışık ve karmaşık düzenlemeler bir an önce sadeleştirilmeli, aylık  verilmesi gereken beyannameler  en güzeli birleştirilmelidir,ödeme son günü ve beyan verilme tarihi de aynı gün olmalıdır. geçici vergi beyannameleri yılda iki döneme düşürülmelidir.

Bütün yukarda saydığımız sıkıntı ve beklentiler kadar çok fazla meslektaşımın dile getiremediği ve en az yukarda saydığımız problemler kadar önem taşıyan personel gerçeği de mesleğimizin sıkıntılı problemlerinden biridir.bizler genelde Ahilik usulü kendimizi yetiştirmeye çalıştığımız için  uğradığımız her türlü haksızlıklarda dahi bulunduğumuz yere ne şekilde olursak olalım zarar vermemeliyiz mantığı ile yetişmeye çalışmamızdan olsa gerek,şimdi en iyisi işi bırakıyım da görsün gününü şeklinde,yarım saatte işi terk ederek güya işyeri sahibi meslektaşımı  zora sokacak, intikam hissiyle hareket eden bir kitlenin   ıslahı için gerekenlere bir an önce başlanmalıdır,bunun için öncelikle referans sistemi acil meslek kitlemizde kurumsallaştırılmalıdır.

Geçenlerde staj başlatma  imtihanını kazanmış ancak stajını yapacak yer bulamadığı için sitem içerisinde bir arkadaşın mail inde belirttiği  hususlar ile ilgilide bu  konuya değinmeden geçemeyeceğim.Arkadaşlar lütfen iş ilanlarına smmm stajını yapacağım yer arıyorum diye başvurmayın,hepiniz üniversite mezunusunuz,sizler iş sahibi olsanız ve size böyle müracat eden bir kişiyi işe alır mısınız. Firma ihtiyacı olan kadrolarda istihdam etmek üzere çalışan ilanı vermişse öncelikle bu firmanın ihtiyacı olan kadrolara uygun olup olmadığınız ile ilgili diyaloğa girin. Üstelik yeter ki smmm stajımı başlatayım bir ücret de talep etmiyorum lafını nasıl kullanırsınız,sonra böyle dediğim halde yinede stajımı yapacağım yer bulamadım diye nasıl kızarsınız,hiç mi duygusal zekanızı kullanmazsınız,üniversite hayatınız ve eğitim sistemimiz  bu kadar mı zihinsel zekanıza sıkıştırmış yaşamlarınızı.Empati yapın, muhakeme yeteneğinizi kullanın, yani duygusal zekanızı lütfen keşfedin, smmm stajınız sizin kariyer planlamanızla ilgili bir basamak,bu basamağı,vermeden almak mantığı içerisinde geçemezsiniz.öncelikle stajınızı yapacağınız işyerinin beklentilerine ne kadar cevap verebileceğinizi,firmaya ne kadar faydalı olacağınızı görüşün,anlayın.

Akıllı bir iş sahibi, profesyonel bir yönetici verim aldığı bir personelin sosyal hakkını gaspetmez. Yukarda  izah ettiğim personel problemleri de zaten bu zihinsel zekaya sıkışmış anlayıştan oluşmaktadır, iyi niyetliler hangi taraftan olursa olsun sadece sıkıntı yaşarlar,yeter ki kaybedenlerden olmayalım.

Muhasebecilerin sorunlarını ve çözüm yollarını farklı perspektiflerden ele alıp daha da detaylandırabiliriz. Devlet, Mükellef ve Muhasebeci üçgeni birbirini tamamlayan bir üçgendir,yeter ki bu üçgenin parçaları birbirini inkar etmesinler.

1 Mart Muhasebeciler Günümüz Kutlu Olsun.

01.03.2007

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM