YAZARLARIMIZ
Tuncay Kiraz
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
tuncay@indexdenetim.com.trSağlık Turizm Şirketi Kuruluşu ve Yol Haritası

Tüm dünyada ve ülkemizde son yıllarda gelişim gösteren ve alternatif bir turizm olarak ön plana çıkan sağlık turizmi; sağlığın korunması, geliştirilmesi, bireylerin koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici veya sağlığı geliştirici hizmetleri almak amacı ile yaşadıkları ülke dışında bir ülkeye ziyaret ettikleri turizm olarak adlandırılmaktadır.

USHAŞ’tan alınan istatistiksel verilere göre 2019 yılında sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında ülkemizde 662.087 hasta sağlık hizmeti almıştır. Ülkemizde sağlık turizmi kapsamında gelen yabancı ziyaretçiler ve yurtdışında ikamet eden T.C vatandaşlarından elde edilen turizm geliri 2019 yılında 1 milyar 65 milyon 105 bin ABD doları tutarıdır.

2020 yılında sağlık turisti sayısında dünyaca yaşanan küresel salgın sebebiyle; ziyaretçi sayısı 388 bin 150 hasta sayısına, elde edilen sağlık turizmi geliri ise 548 milyon 882 nin dolara gerilemiştir.

2021 yılında 642.444 kişiye artan sağlık turisti sayısı beraberinde 1.048.549.000 ABD doları turizm geliri getirmiştir.

2022 yılının ilk çeyreğinde ise 284.577 kişi sağlık hizmeti almak üzere ülkemize gelmiş ve 332.212.000 ABD doları turizm geliri getirmiştir.

Yukarıdaki veriler göz önüne alınarak ülkemiz açısından turizmde sağlık turizminin çok önemli bir payının olduğunu söylemek gerekir. Çünkü yetkili aracı kuruluşlarca uluslararası sağlık turisti ile beraberindeki refakatçi ve diğer yakınlarına sunulan konaklama, ulaşım ve transfer gibi destek hizmetleri de sağlık turizmi alanında yer almaktadır.

         Buna dayanarak ülkemiz açısından önemli bir yere sahip olan sağlık turizmi alanında faaliyet göstermek ve devlet desteklerinden faydalanmak için izlenmesi gereken adımlar sırasıyla şirket kurmak, unvan sahibi olmak, A grubu seyahat acentası olmak ve yetki belgesi sahibi olmak. İzlenmesi gereken adımlara ilişkin detaylara aşağıda yer verilmiştir.

1)TİCARET SİCİL

Sağlık turizmi ile ilgili ilk yapılması gereken, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren bir şirket kuruluşu yapmaktır.

Anasözleşme ve unvanda ‘sağlık’ ve ‘turizm’ kelimelerini içeren bir şirket kuruluşu yapmak ve kuruluşu yapılacak firmada unvanda yazılı herşeyin aynı zamanda amaç konuda da geçmesi gerekmektedir.

** Ticaret Sicil’in bu konu için aradığı tek kriter anasözleşme de ‘sağlık’ ve ‘turizm’ kelimelerinin geçiyor olmasıdır. Bunun kriter haricinde ticaret sicil ayağında sağlık turizmi ile ilgili ana sözleşmede geçmesi gereken herhangi bir kriter bulunmamaktadır.

2)T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Yetki belgesi alabilmek için acenta ilke ilgili kriter A grubu seyahat acentası olmaktır. A grubu seyahat acentası olabilmek için ise öncelikle T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuru yapmak gerekmektedir. Başvuru için gerekli belgeler listesine https://yigm.ktb.gov.tr/TR-318545/seyahat-acentasi-unvan-talebi-yeni-kurulacak-seyahat-acentalari-icin.html sayfasından ulaşabilirsiniz.

Başvuru için gerekli evraklar ile birlikte Unvan formunu yazıp formu doldurduktan sonra form Bakanlık onayına gönderilmektedir. Acenta unvanının T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygun görüldüğünün başvuru sahibine tebliğinden itibaren 30(Otuz) gün içinde Türsab’da yer alan ‘Yeni İşletme Belgesi Başvurusu’ bölümünde yer alan evraklar ile birlikte başvuru yapılmaktadır.

** Seçilen unvan, kurulan şirket adı ile aynı olmak zorunda değildir. Bakanlığın uygun gördüğü unvan seçilebilir.

** Unvan için başvuru formunda 20 adet unvan hakkı olmaktadır. 20 adede kadar unvan sorgulanabilmektedir. Sınır hakkı 20 ile sınırlı olduğundan bu sayıya kadar başvuru formuna, tercih sırasına göre sıralama yaparak tercih edilebilmektedir.

** Unvan sorgulamak için şirket adına 2022 yılı için 5.000,00 TL lik başvuru ücreti bulunmaktadır.

** Türsab’a yeni işletme belgesi başvurusu, unvan uygunluğunun Bakanlık tarafından tarafınıza tebliğinden itibaren itibaren 30 gün içinde olmak zorundadır. Eğer otuz gün içinde müracaat edilmezse veya TÜRSAB tarafından bildirilen eksik belge yada işlemlerin bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde tamamlanmaması durumunda başvuru işlemden kaldırılır.

3) TÜRSAB

Yetki belgesi alabilmek için seyahat acentası kriteri olarak A grubu seyahat acentası olunması gerekmektedir. Çünkü acenta çeşit olarak 3 gruba ayrılmaktadır. Bunlar;

A grubu seyahat acentası:  Tüm seyahat acentacılığı hizmetlerini ifade etmektedir.

B grubu seyahat acentası: Uluslararası kara, deniz ve hava ulaştırma araçlarını ifade etmektedir.

C grubu seyahat acentası: Yalnızca Türk vatandaşları için yurt içi tur düzenlemektedirler.

Yukarıdaki 3 seyahat acentasının tanımından hareketle, A grubu seyahat acentası tüm seyahat acentalığı hizmetlerini kapsadığından yetki belgesi alabilmek için A grubu seyahat acentası kurmak gerekmektedir.

A grubu seyahat acentası kurmak için izlenecek adımlar aşağıda sıralanmıştır;

T.C Kültür Turizm Bakanlığı’na yapılan unvan başvurusu ve unvanın uygunluk bildiriminden sonra işletme belgesi almak için TÜRSAB’a başvuru yapılacaktır. Acenta kuruluşu için TÜRSAB’ın istediği belgelere https://www.tursab.org.tr/yeni-isletme-belgesi-basvurusu sayfasından ulaşabilirsiniz.

İlgili başvuru belgeleri tamamlandıktan ve TÜRSAB’a yapılan başvuru sonrası TÜRSAB tarafından uygun görülen işletme belgesine ilişkin dosya T.C Kültür Turizm Bakanlığı’na iletilmektedir. Bakanlık gerekli incelemeleri yapmaktadır ve gerekli gördüğü takdirde bildirilen adreste yapılan denetim sonucu belge düzenlenmesi için Makam Onayı hazırlamaktadır. Makam Onayından sonra ilgili talebe ilişkin seyahat acentası işletme belgesi düzenlemektedir. Belge harçalarının Bakanlıkça bildirilen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgelerinde Bakanlık’a ibrazından sonra, düzenlenmiş olan işletme belgesi İl Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan teslim alınmaktadır.

** İşletme belgesi başvurusu için TÜRSAB için tek kriter; şirketin anasözleşmesinde ‘turizm’ kelimesinin geçiyor olmasıdır. Bu kriterin dışında TÜRSAB tarafındanherhangi bir kriter aranmamaktadır.

**2022 Yılı için A grubu seyahat acentası üyelik ücreti 101.761,32 TL ve A grubu seyahat acentası için teminat miktarı 7.000,00 TL dir.

**Belge alınmadan faaliyete başlanırsa 1618 sayılı yasa gereği işletme belgesiz faaliyet olarak tanımlanacağından cezai yaptırım uygulanmaktadır.Bu sebeple cezai yaptırımla karşı karşıya kalmamak adına işletme belgesi alınmadan herhangi bir faaliyete başlanmamalıdır.

** Belge başvuru TÜRSAB tarafından uygun görülerek Bakanlığa bildirilen seyahat acentası başvurusunun, Bakanlık tarafından uygun görülmemesi halinde, Bakanlık teminatı ve Birliğe yatırılan kayıt ücreti ve yıllık aidat, başvuru sahibinin doğrudan iadesi amacıyla başvuruda bulunmasıyla geri iade edilmektedir.

4) YETKİ BELGESİ

13.07.2017 Tarihli 30123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında; uluslararası sağlık turizmi kapsamında faaliyette bulunabilmek için; sağlık tesisinin ve aracı kuruluşun yetki belgesi alması zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kapsamda uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi almak için başvuruda bulunulacak kurum T.C Sağlık Bakanlığı’dır.

Sağlık Bakanlığı tarafından başvuru sırasında istenen belgeler şu şekildedir:

 • 1618 sayılı seyahat acenteları ve seyahat acentaları birliği kanunu uyarınca alınmış A grubu seyahat acentası işletme belgesi örneği,

** Yukarıda bahsettiğimiz Türsab’dan alınacak olan belgedir.

 • Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahip 3 sağlık tesisi ile imzalanan sözleşme /protokol aslı veya aslı gibidir örneği (Sözleşmelerde; "Yetki belgesi alındığı tarih itibariyla geçerli olacağı" ifadesi yer almalıdır. Sözleşmelerin tüm sayfalarında iki tarafın parafı, son sayfada iki tarafın imza ve kaşeleri, protokol imzalanan tarih belirtilmeli, sözleşme imzalanacak Sağlık Tesisleri  Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olmalı ve Hastanelerin isimleri anlaşılır şekilde yazılmış olmalıdır.

(Asgari üç hastaneyi karşılaması durumunda grupla yapılan yetkili hastanelerin yer aldığı grup sözleşmesi kabul edilecektir.)

**Sağlık kuruluşunda imzayı atan yetkili kişinin yetkili olduğuna dair imza sirküleri temin edilmelidir.

**Sözleşme protokolünün her sayfası imzalanmalıdır.

 • İştigal konusu olarak sağlık turizmi acentalığı faaliyetinin yer aldığı şirket ana sözleşmesinin bulunduğu Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya noterden aslı gibidir örneği),

** Türsab ve ticaret sicilin de istediği gibi turizm ve sağlık kelimelerinin geçtiği anasözleşmenin Ticaret sicil Gazetesi aslı veya noterden aslı gibidir örneği

 • Temsile yetkili kişi ve kişilerin belirtildiği Ticaret Sicil Tasdiknamesi,
 • Acenta unvanına ilişkin taahhütname,
 • Temsile yetkili kişi ve kişilerin T.C. Kimlik Numarası ve adli sicil beyanı,
 • Vergi Levhası,
 • Mali Müşavir tarafından onaylı bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosu,

** Şirket yeni kurulduysa ve bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosu yoksa Bakanlık’a şirketin yeni kurulduğuna dair dilekçenin verilmesi yeterli olmaktadır.

 • EK2 de sayısı (4 kişi) ve dil yeterliliği belirtilen personellere ait yabancı dil yeterliliğini gösterir belgeler. Bildirilen kişilere ait kurumda çalıştığını belgeleyen son aylara ait aylık  prim ve hizmet belgeleri, (ÖSYM sınavlarından veya ÖSYM eşdeğerlilikleri bulunan sınavlardan en az 65 puan veya B2 seviyesinde belge  sunulması (tofel,delf…),  Ankara Üniversitesi Tömer dil sınavından B2 seviyesinde belge sunulması veya mütercim tercüman diploması sunulması, bildirilen dillerden en az iki kişi enfazla üç kişi İngilizce olarak geçerli dil belgesi ile farklı bir dil sunulması zorunludur),

**Çifte vatandaş olan kişilerden Türkçe dil belgesi sunulması gerekmektedir.

**4 kişi SGK’lı olması istenmektedir.

**SGK’lı olacak 4 kişininde ÖSYM veya TÖMER Yabancı dil sınavlarından 65 ve üstü puan almış olması gerekmektedir.

**Şirket yeni kurulduysa ve henüz son aya ait prim hizmet belgeleri çıkmadıysa işe alınan ilgili personellerin işe giriş bildirgeleri yeterli olmaktadır.

 • Yetki Belgesi Başvuru Formu (Yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalı),
 • Gelebilecek çağrıları cevaplamak amacıyla en az 2 dilde 7/24 hizmet verebilecek çağrı merkezine sahip olduğuna dair   kurum yetkilisi tarafında imzalanmış dilekçe ve dökümanlar. (Çağrı merkezi kayıt alabilir ve saklayabilir özelliğe sahip olmalı, ilgili verilere sadece kurum yetkilileri ulaşabilir olmalı,3. Kişilerin hasta mahremiyeti açısından saklanan verilere ulaşamaması gerekmekte olup, kullanılacak çağrı merkezi ile ilgili  sözleşmeler bu şekilde düzenlenmeli ve karşılıklı imza altına alınmalıdır.),
 • Çağrılara bakacak personelin dışında, yabancı dil bilen en az 2 personel daha istihdam edildiğinin taahhüt edildiği dilekçe. (Kurum yetkilisi tarafında imzalı olmalı),
 • Yönetmelikte Ek 2’ nin 6. Maddesinde yer alan hususları yerine getireceğini yazılı olarak taahhüt eden dilekçe.

(Kurum yetkilisi tarafından imzalı olmalı, kuruma ait web sayfası en az 3 dilde hazırlanmalı ve sözleşme imzalanan hastaneler liste halinde veya görsel olarak sayfada sunulmalıdır. )

NOT: Bu makale Mali Müşavir Tuğba MAMUZLU ile birlikte hazırlanmıştır.

08.08.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM