YAZARLARIMIZ
Tezcan Biçer
Sayıştay Uzman Denetçisi
sabit.sakin@hotmail.comBelediye Başkanının Sünnet, Nişan, Düğün Törenlerinde Altın Hediye Etmesi Mevzuata Uygun Değildir

Bazı belediye başkanları, seçmenlerinin “gönlünü” almak için, sünnet, nişan ve düğün törenlerinde altın hediye etmektedirler. Maalesef bu durum alışkanlık haline gelmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 11 inci maddesinde; üst yöneticilerin kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanımından sorumlu olduğu ifade edilmektedir.

Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi’nin 10 uncu maddesinde yer alan:

…yapılması belde için de gerekli olan veya mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı için de gerekli sayılan etkinlik ve törenler için (nişan, nikah, ölüm gibi) harcama yapılabilir.

hükmüne dayanılarak altın bedelleri belediye bütçesinden ödenmektedir.

Törenlerde altın vermek amacıyla, 3.6.1.1 –Temsil ağırlama tören giderleri ekonomik kodundan, ödemeler yapılmaktadır.

Oysa aynı belediye vergi, SGK ve müteahhitlere borcu nedeniyle, neredeyse her hafta icra işlemlerine muhatap olmakta, alacakları mahsup edilmekte ve taşınmazlarına ipotek konulmaktadır. Böyle bir gerçek varken, üst yönetici olan Belediye Başkanının her yıl yüzbinlerce liralık altın alıp, ilindeki/ilçesindeki bütün sünnet, nişan, düğün törenlerinde (tam, yarım, çeyrek) altın vermesi, kamu kaynaklarının etkin ve ekonomik kullanılması hedefini güden, 5018 sayılı Kanunun ruhuna uygun bulunmamaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinde;   imar, su, kanalizasyon, ulaşım, temizlik, katı atık, trafik, ağaçlandırma, konut hizmetleri vs tek tek sayılmak suretiyle, belediyenin görevleri belirtilmiştir. Bu görevler arasında Belediye Başkanının sünnet, nişan ve düğün törenine gidip hediye vermesi bulunmamaktadır.

Ayrıca aynı maddede “Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.” denilerek, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliğinin önce geldiği özellikle vurgulanmıştır.

Törenlerde altın verilmesi, etik mevzuatına da uygun değildir.

Kamu görevlilerinin, uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek ve uygulamayı gözetmek üzere kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu, düğünlerde altın hediye edilmesini etik bulmamıştır. Kurul 2009/23 sayılı kararında, bir Belediye Başkanının, ilçede yapılan düğün ve sünnet törenlerinde, hediye olarak takmış olduğu altınların parasını Belediye bütçesinden karşılamasını, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Yönetmeliği’nin 15. maddesindeki, “Kamu görevlileri, kamu kaynaklarını kullanarak hediye veremez” hükmüne aykırı bulmuştur. Kurulun verdiği bu karar, İçişleri Bakanlığı’nın 24/05/1984 tarihli “Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi”nin 10. maddesindeki, “… yapılması belde için gerekli olan veya mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı içinde gerekli sayılan etkinlik ve törenler için (nişan, nikah, ölüm gibi) harcama yapılabilir.” hükmü ile çelişiyor gibi görünse de etik davranış ilkelerini belirleme yetkisi tamamıyla Kurula verilmiş ve Kurul da bunu bir Yönetmelikle düzenlemiştir. Normlar hiyerarşisine göre, Yönetmelik hükümleri üstün olup, yönergeden önce gelmektedir. Çatışma halinde, en üstte yer alan etik kanunu ve yönetmeliği uygulanmalıdır.

SONUÇ:

1-Belediye Başkanı, Belediye Temsil Ağırlama Yönergesine değil, etik mevzuatına, 5018 sayılı Kanuna ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’na uymak zorundadır.

2- Törenlerde altın vermek amacıyla, bazen yüz binlerce lira ödenmektedir. Hatta bir büyükşehir belediyesinde, yarım milyon lira (500.000,00-TL) altın bedeli ödendiği tespit edilmiştir. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Türkiyede toplam 1.398 adet belediye bulunmaktadır. Bu belediyelerin gereksiz harcamalarını da dahil edersek işin vehameti daha iyi anlaşılır. Temsil ağırlama adı altında, kamunun milyarlarca lirası israf edilmektedir.

Beklentimiz ve umudumuz; kanun ile belediye temsil ağırlama giderlerinin disiplin altına alınmasıdır. (Kaynak: tezcansite.wordpress.com)

27.02.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM