YAZARLARIMIZ
Tayyar Ateş
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
ta@tayyarates.com.trKolaylık ve Verimlilik İçin (OKSB)

Gümrük işlem ve uygulamalarının kolaylaştırılması amacıyla getirilen ve halen uygulanmakta olan en önemli mekanizmalardan birisi  “Onaylanmış kişi statüsü belgesi “ ( OKSB ) sahibi olmaktır.Bu belgeye sahip olmanın getirdiği kolaylıklar;

·         eksik bilgi/belgeyle beyan,

·         mavi hat uygulamasından yararlanabilme,

·         A.TR düzenleme,onaylama ve vize işlemleri,

·         götürü teminat uygulaması,

·         kısmi teminat uygulaması,

·         tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden eşya sınırlaması olmaksızın yararlanma.

Olarak sayılabilir. Bu kolaylıkların daha iyi anlaşılabilmesi için ne anlama geldiği incelendiğinde;

·         eksik bilgi/belgeyle beyan:Gümrük Yönetmeliği'nin 143, 154 ve 163'üncü maddelerinde belirtilen koşullar saklı kalmak kaydıyla, aşağıda sayılan belgelerin bir ya da daha fazlası beyannameye eklenmeksizin beyanda bulunulabiliniyor:

a) Orijinal fatura,

b) A.TR dolaşım belgesi,

c) Menşe ispat belgeleri,

ç) Ödeme şekli gereği ibrazı gereken navlun makbuzu ve sigorta poliçesi,

d) İşlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşıma sokulması halinde ibrazı gereken işlenmiş tarım ürünleri analiz sonuç raporu.

·         mavi hat uygulamasından yararlanabilme: yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsüne sahip kişilerin ithalatta ve ihracatta, C sınıfı kişi statüsüne sahip kişilerin ise yalnızca “1000” rejim kodu ile yapılan ihracatta yararlandığı, eşyanın tesliminden önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattır.  Mavi hatta işlem gören beyannamenin belge kontrolü ve gerekli görülmesi durumunda fiziki muayenesi eşyanın tesliminden sonra yapılır.;

·         A.TR düzenleme ve onaylama ve vize işlemleri:Başvuru yılından bir önceki takvim yılı içerisinde veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde A sınıfı ve B sınıfı için en az 100, C sınıfı için en az 50 adet A.TR dolaşım belgesi düzenleyip vize işlemlerini tamamlamış ve söz konusu A.TR dolaşım belgelerini kullanmış olan statü belgesi sahiplerine, talep etmeleri halinde, statü belgelerinin geçerlilik süresi içinde, onaylanmış ihracatçı yetkisi veriliyor.Bu yetkiye dayanılarak, A.TR belgelerini şirketler gümrük idarelerine gitmeden kendileri vize edebiliyor.

·         götürü teminat uygulaması : Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen statü belgesi sahibi tarafından verilmesi gereken teminat tutarı, götürü teminat yetkisinin tanınması, güncellenmesi veya kapsamının değiştirilmesine ilişkin başvurunun yetkili bölge müdürlüğü genel evrak kaydına alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği gümrük işlemlerine ilişkin olarak teminata konu olan gümrük vergileri ve sair vergilerin toplam kıymetinin %10’u olarak belirlenir.

·         kısmi teminat uygulaması: Gümrük antrepo, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerine tabi tutulan eşya için teminat alınması öngörülen durumlarda, statü belgesi sahibi kişilerden, talep etmeleri halinde, ithalat vergilerinin yüzde onu oranında teminat alınır.

Daha önce A,B ve C olmak üzere 3 farklı özellikte OKSB verilmekte iken 21.05.2014 tarihinden itibaren yalnızca C tipi OKSB talep edenlere verilmektedir.

OKSB alabilmek için hangi koşulları taşımak gerekmektedir?

A ) Dış ticaret işlemleri başarısına  ilişkin olarak aşağıdaki koşullardan en az birinin sağlanması:

·         Son iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde asgari bir milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış olmak,

·         Son  iki yıl içerisinde, on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere, herhangi bir dönem içerisinde gerçekleştirilen ithalat ve fiili ihracat toplamının asgari altı milyon ABD doları tutarında olması,

·         Son  iki yıl içerisinde asgari on beş milyon ABD doları tutarında sabit sermaye yatırımı yapmış olması. 

B ) Son  bir ay içinde en az on beş işçi istihdam ediyor olmak,

Bu belgeleri almak isteyen mükelleflerin Yetkilendirilmiş gümrük müşavirine ( YGM ) başvurarak bu işlem için sözleşme düzenlemeleri gerekmektedir. ( YGM ) ile yapılacak sözleşme tarihi temel alınarak yukardaki süreler geriye doğru dikkate alınacaktır. (YGM ) gerekli koşulları taşıyan şirketlerden  son iki yıl esas alınmak suretiyle mükellefin  mali yapısının incelenmesi sonucunda Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanan ve olumlu sonuca bağlanan mali yeterlilik raporu’nutalep edeceklerdir.

Yukarıda anılan bilgi belge ve raporların hazırlanıp  ( YGM ) eliyle yetkili gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine sunulması ile  değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

Gerekli koşulları taşıyan şirketlerin onaylanmış kişi statü belgesi  ( OKSB ) ne sahip olmaları kendilerine çok büyük kazanç ve verimlilik sağlayacağından bu belgeyi edinebilmek için katlanacakları bedel hiç mesabesinde kalmaktadır.

09.09.2014

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM