YAZARLARIMIZ
Tayfun Koru
Sosyal Güvenlik Denetmen Yrd.
t.tayfunkoru@gmail.com2018 Yılı Asgari Ücret Artışı ve Bazı Sigortalılar İçin Hesaplanan Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2018 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 01/01/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arası için tespit edilerek, 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karara istinaden, 1/1/2018 ila 31.12.2018 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 67,65 ( altmış yedi lira altmış beş kuruş)  Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Buna istinaden 1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek primlerin alt ve üst sınırları aşağıda açıkladığı tutarlar üzerinden hesap edilecektir.

2018 yılı için günlük kazanç alt sınırı : 67,65 TL, günlük kazanç üst sınırı : 507,38 TL olarak hesap edilecektir.

Yeni asgari ücret tarifesine göre aşağıdaki tabloda bazı sigortalılar için ödenecek prime esas kazançların alt ve üst sınırları gösterilmiştir.

İLGİLİ SİGORTALI

PEGS

PEAK

PEÜS

 

Bir İşverene Bağlı Olarak Çalışan Sigortalılar İçin  

                             (Özel Sektör)                       

 

 

30

  2.029,50

 

15.221,25

 

Bir İşverene Bağlı Olarak Çalışan Sigortalılar İçin          (Kamu Sektörü) (15.12.2017 -14.01.2018)

 

 

30

  1.895,10

 

14.213,40

 

Bir İşverene Bağlı Olarak Çalışan Sigortalılar İçin (Kamu Sektörü 15.01.2018- 14.12.2018)

 

 

30

   2.029,50

 

15.221,25

 

Çırak ve öğrenciler için

(Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için)

 

 

 

30

 

  

 

1.014,90

 

      

       -

 

Çırak ve öğrenciler için

(Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler için 15.12.2017- 14.01.2018 )

 

 

 

30

 

             

 

947,00

 

 

-

 

Çırak ve öğrenciler için

(Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler için) 15.01.2018  - 14.12.2018

 

 

30

 

 

 

1.014,90

 

 

-

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerce Yurt Dışındaki İşyerlerinde Çalıştırılmak Üzere Götürülen Sigortalılar için

 

30

 

   2.029,50

 

6.088,50

5510 sayılı Kanunun ek 5. maddesine tabi olarak tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar

 

30

 

     583,48

 

4.376,15

 

5510 sayılı Kanunun ek 6. maddesine tabi olarak ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlar (İşsizlik Sigortası Primi ödemek istemeyenler )

 

 

 

30

 

 

 

 

 

       

 

 

549,65

                                            

 

 

4.122,46

 

5510 sayılı Kanunun ek 6. maddesine tabi olarak ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlar(İşsizlik sigortası primi dahil ödemek isteyenler )

 

 

 

 

30

 

 

 

 

                  

 

      600,39

 

 

 

4.503,00

510 sayılı Kanunun 5. maddesinin (g) bendine göre sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler (Yurtdışına götürülen Türk işçilerden isteğe bağlı prim ödeyecek olan sigortalılar

 

 

    30

 

 

 

 

405,90

 

 

3.044,28

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;(1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalılar

 

    

    30

 

 

 

     700,18

 

 

5.251,38

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin; (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar

 

    30

 

 

583,48

 

4.376,15

 

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılar (Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi ödeyenler)

 

 

30

 

 

 

649,44

 

 

 

 

4.870,85

 

 

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılar (Kanunun geçici 16. maddesine göre sigortalı olan isteğe bağlı kadın sigortalılar- Vergiden Muaf Kasın Sigortalılar)

 

 

30

 

 

 

 

541,20

 

 

-

 PESG : Prime esas gün sayısı, PEAK : Prime esas alt kazanç , PEÜK : Prime esas üst kazanç

Ayrıca ay içerisinde 30 günden az çalışan ve prim gün sayısını isteğe bağlı prim ödeyerek tamamlamak isteyenlerin ödeyecekleri tutar aşağıdaki tabloya göre hesap edilecektir.

İşsizlik Sigortası Primi Ödemek İstemeyenler

Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler

(649,44 / 30 ) x Gün Sayısı (Alt sınır)

(4.870,85 / 30 ) x Gün Sayısı (Üst sınır)          

 

İşsizlik Sigortası Primi ile birlikte Ödeme Yapmak İsteyenler

Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler

(710,33 / 30 ) x Gün Sayısı (Alt sınır)

(5.327,49 / 30 ) x Gün Sayısı (Üst sınır)          

 

Genel Sağlık Sigortası Primi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 12. maddesi gereği 1.1.2012 tarihinden itibaren Kanun kapsamında sigortalı olmayan veya bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayan yerleşim yeri ülkemizde bulunan Türk vatandaşları, Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır. İlgili madde gereği genel sağlık sigortalısı sayılan sigortalılardan, Gelir tespiti yaptırmayan ya da yaptırdığı halde ilgili hükümler gereği belirlenen tutarın üzerinde geliri olduğu tespit edilenlerin ödeyeceği aylık genel sağlık sigortası primi de 60,89 TL olarak belirlenmiş oldu.

Yemek Parası, Çocuk Zammı ve Aile Zammı

Ayrıca yemek parası, çocuk, zammı ve aile zammı (yardımı) için istisna tutarları da değişmiştir. Buna göre; Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları;

5510 Sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

- Yemek parası:

1.1.2018 ila 31.12.2018 tarihleri arasında; 59,25 TL x % 6 = 4,06 TL (Günlük)

- Çocuk zammı:

1.1.2018 ila 31.12.2018 tarihleri arasında;  2.029,50 TL x % 2 = 40,59 TL (Aylık)

- Aile zammı (yardımı):

1.1.2018 ila 31.12.2018 tarihleri arasında;  2.209,50 TL x %10 = 202,95 TL (Aylık) tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

Borçlanılan Süreler

5510 sayılı Kanunun 41. maddesine göre yapılacak hizmet borçlanmaları ile 3201 sayılı Kanuna göre yapılacak yurtdışı borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar, başvuru tarihindeki 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’sidir.

Buna göre, 2018 yılı için belirlenen asgari ücret tutarları karşısında, yurtdışında geçen süreler ile 41. maddede belirtilen hallere ilişkin sürelerin borçlanılmasında;

1.1.2018 ila 31.12.2018 tarihleri arasında, borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı  : ,25 TL x % 32 = 21,65 TL,

Üst sınırı : 507,38 TL x % 32 = 162,36 TL, esas alınarak hesaplanacaktır.

Görüldüğü üzere yaklaşık yüzde 14 civarı bir artış gösteren asgari ücret, işveren ve işçi arasındaki denge gözetilerek tespit edilmeye çalışılsa da her iki tarafı da tatmin etmekten uzak bir tutar olarak karşımıza çıkmaktadır. Yukardaki hesaplamalar istihdam teşvikleri dahil edilmeden hesap edilmiştir. İşverenlere 2 yıldır sağlanan asgari ücret desteğinin bu yıl uygulanmayacak olduğunu da göz önünde bulundurursak, ilgililerin istihdam teşvikleri ile maliyetlerini düşürmeye çalışmaları faydalarına olacaktır. Sigortalılar açısından bakıldığında ise net 1.603 liralık bir asgari ücretin yaşam standartları için çok çok düşük bir rakam olduğu yadsınamaz bir gerçektir.

02.01.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM