YAZARLARIMIZ
Tahir Sarı
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
tahireda633263@gmail.comVergilendirme Kavramının Kökeni ve Vergi Kavramının Tarihçesi (Bitmeyen Bir Tarih)

Organize vergilendirmenin ilk kaydı MÖ 3000 civarında Mısır'dan gelir ve İncil de dahil olmak üzere çok sayıda tarihi kaynakta bahsedilir. Tekvin Kitabı'nın 47. bölümü, 33. ayeti, Mısır krallığının vergi toplama uygulamalarını anlatır ve Firavun'un vergi olarak tüm tahıl hasatlarının beşte birini almak için komisyoncular göndereceğini açıklar.

Yunan uygarlığı, Ortak Çağ'a kadar uzanan yüzyıllarda Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun çoğunu ele geçirdiği için vergi uygulaması gelişmeye devam etti. 1799'da keşfedilen bir kil tablet olan Rosetta Stone, MÖ 196'da Ptolemaios Hanedanlığı tarafından kararlaştırılan yeni vergi kanunlarının bir belgesiydi. Antik Yunanca ve diğer dillerin kaynaşmasına neden oldu. Bu nedenle Rosetta Taşı'nın metni hem Yunan hem de Mısır hiyeroglif yazısıyla yazılmıştır ve keşfi, yazı dilinin en eski biçimlerinden birinin kodunun çözülmesinde bir atılım olarak hizmet etmiştir.

Roma çağından ve ortaçağ Avrupa tarihi boyunca, miras, mülk ve tüketim malları üzerine yeni vergiler konuldu ve genellikle savaşta, onları finanse ederek veya kışkırtarak rol oynadı. Antik Çin gibi diğer uygarlık beşikleri de güçlü bir merkezi hükümetin otoritesi altında vergi topladı. Çin T'ang ve Song Hanedanları, nüfuslarını takip etmek ve onlara uygun vergileri uygulamak için metodik bir nüfus sayımı kaydı kullandılar. Bu fonlar ve malzemeler daha sonra diğer projelerin yanı sıra orduları desteklemek ve ulaşım ve sulama için kanallar inşa etmek için kullanıldı. 1200 civarında Asya'nın çoğunu kontrol altına alan Moğol İmparatorluğu, pamuk gibi belirli malların büyük ölçekli üretimini etkilemek için tasarlanmış vergi politikası uyguladı.

20. YÜZYILDA VERGİLER

Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın büyük bir bölümünün 20. yüzyıldan önceki vergi politikası, bugün kullanılandan önemli ölçüde farklıydı. 20. yüzyılın başlarında gelir vergisi getirilene kadar, neredeyse tüm federal gelir tüketim vergilerinden ve tarifelerden geliyordu. Esasen ithal mallar üzerinden alınan bir vergi olan tarife, federal hükümetin gelir elde etmesinin ve aynı zamanda korumacı bir ticaret politikasını teşvik etmesinin basit bir yoluydu. Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'na göre, geçerli ithalat üzerindeki ortalama vergi 1830'da yüzde 60 kadar yüksekti.

ABD, ulusun büyüklüğü ve endüstriyel üretimi arttıkça tarifelere olan bağımlılığından uzaklaşmaya başladı. İthalat vergileri, İç Savaş'tan önceki on yıllarda siyasi bir tıkanıklık noktasıydı: Sanayileşmiş Kuzey, politikadan tarımsal Güney'den çok daha fazla yararlandı ve batı bölgelerinin ilhakı bu konuyu daha büyük bir öneme sahip hale getirdi.

İç Savaştan sonra ve 20. yüzyılın şafağında, Amerikan ekonomisi tarifeleri daha az kullanışlı hale getirecek şekilde hızla değişti. NBER'e göre 1890'ların ortalarında ABD, mamul mal ithalatçısı yerine net ihracatçısı oldu. Sanayileşmenin getirdiği yeni sermaye ve servet birikimi kalıpları, yeni vergilendirme biçimlerini zorunlu kıldı. Böylece, 1913'te onaylanan 16. Değişiklik, Kongre'ye bireylerin ve işletmelerin gelirlerini "birkaç eyalet arasında paylaştırmadan ve herhangi bir nüfus sayımına veya numaralandırmaya bakılmaksızın" vergilendirme yetkisi verdi.

ABD Hazine Bakanlığı'na göre, federal hükümetin gelirinin çoğunluğu artık gelir vergisinden geliyor. Bununla birlikte, genel olarak gelir vergisi ve servet vergilerinin temelini oluşturan politikalar, geçen yüzyıl boyunca sürekli bir değişim içinde olmuştur. Birinci Dünya Savaşı civarında, Amerikan halkının yalnızca yüzde 5'i, genellikle yalnızca en yüksek gelirlilere ayrılan gelir üzerinden herhangi bir vergi ödüyordu. Savaşlar ve ekonomik gelişmelerin federal bütçe üzerinde yeni baskılar oluşturmasıyla bu durum hızla değişti. Franklin D. Roosevelt'in Yeni Anlaşması, gelir yaratmada büyük bir teşvik gerektirdi ve en yüksek gelir dilimi 1936'da yüzde 76'ya kadar çıktı. İkinci Dünya Savaşı döneminden 1950'lere kadar, en yüksek kazananlar yüzde 94'e kadar vergi ödeyebilirdi. gelirlerinin bir kısmı; ancak bu dönem, çeşitli kişi ve işletmeler için de kesintiler ve muafiyetler getirdi.

MODERN VERGİ PROTESTOSU VE DİRENİŞİ

Sosyal Güvenlik, Medicare ve Medicaid gibi refah programlarının gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte, 20. yüzyılın ikinci yarısında, yalnızca daha karmaşık ve nüanslı hale gelen bir vergi sistemi görüldü. ABD'de ve diğer gelişmiş ülkelerin çoğunda servet ve tüketim vergilerinden elde edilen gelirlere artan bir bağımlılık da uygulamaya karşı artan bir direnişi tetikledi. 1950'lerde ABD'de birleşen gelir vergisine karşı organize direniş ve yasal protesto bugün de devam ediyor.

Gelir üzerinden vergi alınmasına karşı argümanlar, genellikle, sözde anayasal dayanak eksikliği etrafında döner: Bazıları, 16. Değişikliğin “uygun şekilde onaylanmadığını” veya bireysel gelirin vergilendirilmesine fiilen izin vermediğini söylüyor. Bir diğer yaygın anayasal argüman, vergi iade sürecini zorunlu olarak kendi aleyhine tanıklık etmenin bir biçimi ve dolayısıyla 5. Değişikliğin ihlali olarak görmektedir. Yine de diğerleri, genel olarak vergilere veya özellikle ahlaki, dini veya komplo gerekçeleriyle gelir vergisine itiraz ederler.

Vergilendirmenin yanı sıra şüphecilik ve bir şekilde ona karşı direniş, pratik bir gereklilikten siyasi ve sosyal kimliğin bir göstergesine dönüşmüştür. Kamuya mal olmuş kişiler, son zamanlarda Başkan Donald Trump'ın vergi beyannamelerini çevreleyen devam eden tartışmada kanıtlandığı gibi, vergi alışkanlıklarının geniş çapta incelenmesini ve muhtemelen kınanmasını bekleyebilirler. The New York Times'ın bildirdiği gibi, Trump'ın kişisel vergi kayıtlarını yayınlamakta tereddüt etmesi, 2016 seçimlerinde “başkanlık yarışmalarında onlarca yıllık geleneği bozdu ve merkezi bir konu olarak ortaya çıktı”.

Bu son gelişmeler göz önüne alındığında, vergi tarihinin hala yazılmakta olan ve sürekli revize edilen bir tarih olduğu açıktır. Vergilendirme, pratik bir mali mesele olmaktan çıkıp sayısız siyasi ve sosyal sonuçları olan bir meseleye dönüşmüştür. Vergiler burada kalırsa, küresel toplumun bir odak noktası olarak bu konudaki tartışma ve tartışmaların devam edeceğine şüphe yoktur.

KAYNAKÇA

https://onlinebusiness.northeastern.edu/blog/a-brief-history-of-taxation/

https://www.britannica.com/topic/taxation/History-of-taxation

https://taxfoundation.org/history-of-taxes

30.06.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM