YAZARLARIMIZ
Tahir Sarı
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
tahireda633263@gmail.comMuhasebede Kaizen Maliyet Kavramı

Kaizen, Japoncada “iyiye doğru değişim” anlamına gelir.

       

         İyi            Değişim

Kaizen, işyerlerinde ekipman, işçilik, malzeme, ve enerji kullanımına yönelik kayıpların sürekli iyileştirmelerle sıfırlanmasını hedefler. Bunun dışında, çevre, sağlık, güvenlik ve tüm diğer iş süreçlerindeki olumsuzlukların iyileştirilmesi çalışmalarını da kapsar.

Batı tarzı

Kısa vadeli, heyecanlı  Büyük adımlar  Sınırlı sayıda “yıldız” oyuncu  Teknoloji, büyük yatırım

Japon tarzı (Kaizen)

Uzun vadeli, sabır gerekli  Küçük adımlar Ekipler, geniş katılım  Küçük yatırım

Kaizen Ekipleri, görevlendirildikleri alanda kalite, verimlilik, maliyet ve diğer konularda problemleri analiz etmek, çözmek ve  çözümü uygulamak için düzenli aralıklarla bir araya gelen insan  grubudur.

Ekipler çoğu kere, kuruluş’da çalışan “her seviyeden  işgörenler”den oluşur. Ekip üyelerinin ideal sayısı  5 ila 8 arasında tavsiye edilmektedir.  Ekip üyelerinin çalışmaları sırasında  belirli bazı teknikleri kullanmaları  esastır.

 • Değer yaratmayan aktiviteleri ortadan kaldırır.
 • Iskarta, kirlilik ve tehlikeli çevresel israfları azaltır.
 • Daha az enerji, su ve ham madde tüketerek tasarruf sağlar. Çalışma şartlarını iyileştirir
 • Bireysel gelişimi ve takım  çalışmasını sağlayarak çalışanlar  arasındaki iletişimi arttırır.
 • Yöneticilerin görev ve  sorumluluklarını, çalışma şeklini  geliştirir.
 • Maliyet odaklı düşünerek  problem çözme yeteneğinin  gelişmesini sağlar.

PUKÖ Çevrimi, bu şekilde sürekli döner. Ulaşılan iyileştirme zaman kaybetmeksizin standarda dönüştürülür; ikicisinde daha ileri bir iyileştirme için bu yeni standardın da aşılması gerekir. Böylece Kaizen (Sürekli İyileştirme) süreci tam olarak  gerçekleştirilmiş olur.

1. Adım: Konu seçimi

Kaizen konuları  mutlaka kuruluş  hedef ve ihtiyaçlarından  belirlenmelidir.

2. Adım: Hedefin konması

 • somut
 • gerçekçi;
 • sayı ile ifade  edilen,  doğrulanabilecek;
 • ekipte tedbir için  yeterince yetki  bulunan ve termin  zamanını içerecek  şekilde olmalıdır

3. Adım: Ekibin atanması

Tüm çalışanlar Kaizen ekibinde  görev alabilir. Motive olmuş, Kişisel çıkarları ile şirket çıkarları özdeşleşmiş, Problem  çözme teknikleri konusunda iyi  eğitilmiş, Ekip çalışmasına yatkın insanların kaizen ekiplerine  atanması başarıyı getirecektir.

4. Adım: Mevcut durum tespiti

Kaizen yaklaşımı, veri  kullanımında dikkatli ve  özenli olmayı gerektirir.

5. Adım: Proje planı

Aksiyonların bir plan çerçevesine oturtulması gerekir.

6. Adım: Analiz

 • Balık kılçığı
 • Neden neden analizi
 • Akış diyagramı analizi
 • ECSR Analizi
 • Figure of 8
 • PM Analizi

7. Adım: İyileştirmenin uygulanması

 • Problemi ortadan kaldıracağına
 • inandığımız yeni parçalar, aparatlar, araç  gereçlerin önce deneysel mahiyette
 • uygulanması; daha sonra kalıcı hale  getirilmesi söz konusu olabilir.
 • Yine bu adımda yoğun olarak deneyler,  prototipler, ölçümler, gözlemlerin  sürmesi doğaldır.
 • Kalıcı bir değişiklik yapmadan önce, her  yeni uygulamayı iyice gözden
 • geçirmemiz gerekir.

8. Adım: Doğrulama

Doğrulama ve kazancın hesaplanması.

9. Adım: Sürekliliği sağlamak (Standardizasyon)

-Bakım talimatına işleme

-İş tanımına ilave etme

-Kalite Güvence talimatına ekleme

-Prosedürü kalıcı olarak  değiştirme ve uygulama

10. Adım: Yaygınlaştırma

-Başarınızı herkese ilan edin;  sunuş yapın

-Çalışmalarınızdan çıkardığınız dersleri listeleyin.

-Bulgularınızı herkesle paylaşın.

-Ekip dışında kalmış arkadaşlarınızı yeni yöntemler konusunda eğitin.

-Aynı geliştirmenin iş yerinin diğer noktalarında da yapılabilmesi hususunda öncü  olur.

23.06.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM