YAZARLARIMIZ
Suat Noyan
Vergi Müfettişi
suat.noyan@vdk.gov.trSahte Düzenlenen E-Arşiv Faturaya İlişkin Vaka

Bu yazımızda mükellefe ait e-arşiv faturalarının mali müşavirlerin ofisinde düzenlenmesi durumundan neler olabilir bundan bahsedeğiz. Tabi bahsederken vergi incelemeleri sırasında karşılaştığımız bir örnek üzerinden ve her şeyden önce vergi mahremiyetini dikkate alarak bahsedeceğiz.

3568 sayılı kanunun 2. Maddesinde” 

a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.

b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak. …”hükümleri yer almaktadır.

3568 sayılı kanunun 2. maddesinde SMMM’lerin görevleri belirlenmiş olup, mükellefe ait faturaların ( e-arşiv ve e-fatura dahil )  mali müşavir tarafından düzenlemesi bu görevleri arasında yer almamaktadır. Bakanlık konu ile ilgili olarak e-arşiv faturalarının mükellef tarafından ve mükellefin kendi bilgisayarından düzenlenmek zorunda olduğunu açık ve net bir şekilde ifade edilmiştir.

Sahte belge düzenleme kapsamında yapılan bir vergi incelemesinde karşılaştığımız bir vaka. Kısaca mükellef kuruma ait e-arşiv faturaların ticari ilişki içerisinde bulunmadığı başka mükellefe sahte olarak düzenlendiği mükellef kurum yetkililerince belirtilmiş hatta konu hakkında savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Yaptığımız araştırmalarda e-arşiv faturalara gelen SMS onaylarının Mali Müşavirin üzerinde kayıtlı olan cep telefon numarasına geldiği görülmüştür. Mali Müşavir sahte e- arşiv faturalarının kendisi tarafından düzenlenmediği ancak numaranın iş yerinde faal olarak kullanılan cep telefonu numarası olduğunu belirtmiştir. Mali müşavirin beyanlarında dikkat çeken en önemli ifade ise incelenen mükellefin e-arşiv faturalarının, mükellefin ricası üzerine kendi ofisinde düzenlediğini belirtmesi idi.  Sahte olduğu açık şekilde tespit edilen e-arşiv faturalarının mali müşavirin ofisinde kullanılan cep telefonuna gelen SMS onayı ile kesilmesine ve yine mükellefin e-arşiv faturalarının kendi ofisinde düzenlenmesine rağmen, sahte faturaların mali müşavirin kendisi tarafından düzenlenmediğini ispat külfeti ise yine kendisine düşmektedir. Kısaca mevzunun anlaşıldığını düşünüyorum.  

TCK 20. Md “Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. “ Yapılan vergi incelemesi sonucunda, e-arşiv faturalarına ait SMS onaylarının mali müşavirin ofisine ait cep telefonu numarasından verilmesinden dolayı suçun faalin mali müşavir olduğu düşünülebilir.

 213 sayılı VUK’un 359/b maddesine göre “ Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir.”

Özetle inceleme sürecinde karşılaştığımız bu olayı isim ve kurum ismi vermeden vergi mahremiyeti hükümlerini gözetilerek, mali müşavirlerin rica veya tanıdık ilişkileri üzerine mükellefin e-arşiv faturalarını kendi ofisinde düzenlenmesinin ne gibi sonuca yol açabileceğinden bahsetmeye çalıştık.

Kaynaklar:

1-213 sayılı Vergi Usul Kanunu

2-3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu

3- 5237 sayılı Türk Ceza Kanun

11.03.2024

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM