YAZARLARIMIZ
Sezgi Kösem Ünlü
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
szgksm@hotmail.comKurumsal Başarısızlığın Bazı Belirtileri

Değerli okurlar,

Bu yazımda kendi gözlemlerime dayanarak kurumsal başarısızlığın bazı belirtilerinden bahsedeceğim. Tüm ticari işletmeler kar amacı gütmenin yanı sıra, bir temel endişeyi paylaşır “devam edememe” ve mevcut kanıtlar gösteriyor ki geçtiğimiz on yıllar boyunca iş başarısızlıkları her zamankinden daha yüksek oranlarda meydana geldi.

İş başarısızlığına yol açan faktörler çok çeşitli ve birçok ekonomist kurumsal başarısızlığı yüksek faiz oranlarına, ekonomik durgunluğa, sıkışık karlara, makroekonomik istikrarsızlığa, kötü siyasi atmosfere, aşırı kuralsızlaşmaya yatkın politikalara, şüpheli uygulamalara, ağır borç yüküne, kötüleşen mali disipline atfederken ben “iyi kurumsal yönetim eksikliğine” ve “kötü yönetimlerin başarısızlığına” değinmek istiyorum. Çünkü yönetmek gard almaktır, öngörmektir, harekete geçmektir.

Bir şirketin işlerinin kötü yönetilmesi nedir? Detaylara önem verilmemesidir. Hesap verilebilirlik, sorumluluk gibi değerlerin es geçilmesidir.  Operasyon, raporlama ve performans konularında bütünlük eksikliğidir. Muhasebecilerinin profesyonel olmayan tutumudur, dümende olanların iç kontrolü gerçekleştirmemesidir. Tüm bunlar makro ekonomik ve politik istikrarsızlıkla birlikte endişe verici sonuçlar doğurur.

Finansal istikrarsızlık veya skandaldan kaynaklanan kurumsal başarısızlıkların çalışanlar, iş ortakları, yatırımcılar, alacaklılar, denetçiler, sermaye piyasaları ve genel olarak toplum dahil tüm paydaşlar için ciddi olumsuz sonuçları vardır. Bu olaylar, yeni finansal krizler sırasında olduğu gibi ekonomik stresle eşzamanlı olarak meydana geldiğinde etki daha da şiddetlidir. Bu, bir ülkede yaygın olumsuz etkilere yol açabilir, hatta ülkeler ve endüstriler arasında bulaşıcı etkiler yaratabilir, bu da işsizliğin artmasına, vergi gelirinin düşmesine ve ardından daha yüksek yoksulluk seviyelerine ve ardından daha yüksek suç oranlarına neden olabilir. Ayrıca, bu olayların etkileri genellikle derindir ve uzun süreli olumsuz itibar hasarından piyasa taraflarının güvenini bozmaya kadar değişebilir.

Kurumsal başarısızlığı ve bunun ekonomi üzerindeki zayıflatıcı etkilerini önlemek için kurum içinde riski tanıyabilecek ve üstlenebilecek bir yönetime gerek vardır.

Şirketler mülkiyetlerinin yönetimden ayrıldığı ekonomik varlıklardır. Öte yandan başarısızlık, sıkıntı, likitsizlik, iflas, kalıcı kayıp, İflas ve sona erme. ile birbirinin yerine kullanılan bir terimdir. Bunların tamamı şu ya da bu şekilde başarısızlık anlamına gelebilir.

Kurumsal başarısızlık kar edememe ve iflası ile açıklandığı gibi bana göre organizasyondaki sağlıksızlık ve hedeflere ulaşmayı engelleyen zayıflıktır. Başarısızlık hangi perspektifle bakılırsa bakılsın ortak unsurları vardır. Finansal sıkıntıyla başlayan süreç, operasyonel zorluklara dönüşür ve yasal işlemle sonuçlanır. Şirkete ait başarısızlık, yalnızca operasyonun durdurulması ve tasfiyesi anlamına gelmeyebilir, müşterilerine, yönetime, hissedarlara, hükümete genel olarak ekonomiye karşı yükümlülüğünü yerine getirememe de şirkete ait başarısızlıktır.

Birazdan bahsedeceklerim kurumsal başarısızlığı hem kısa hem de uzun vadede tahmin etmemizi sağlayan kök nedenler ve çarelerdir.

Nakit akışı cari yükümlülükleri karşılamak için yetersiz ise buna finansal sıkıntı deriz. Finansal sıkıntı her zaman iflasla sonuçlanmaz ama tedavi edilmez ise iflasa yol açabilecek bir hastalıktır.

İçinde bulunduğu koşullarda şirketin borçlarını karşılayamaması kurumsal başarısızlığın en görünür belirtisidir zamanla iflasa yok açar.

Negatif net değer yani toplam borçların toplam varlıkları aşması da kurumsal başarısızlığın belirtisi aynı zamanda önemli bir sonucudur. Buna toplam başarısızlık da diyebilriz.

Gelecekle ilgili kesin olan her zaman belirsizliktir fakat başarısızlık gerçekleşmeden önce tahmin edilebilir ve önlenebilir.

İş çevresinin genellikle dört ana aşaması olduğu kabul edilir: refah, gerileme, depresyon ve iyileşme. Refah dönemlerinde çoğu şirket, müşterilerinin görünüşte devam eden taleplerini karşılamak için büyük stoklarla yüklenir. Bu tür stokların düşüş veya çöküntü dönemlerinde zararla satılması gerektiğinde mali olarak zorlamalara dayanamaz ve sonuç olarak depresyon sırasında diğer zamanlardan daha fazla başarısızlık meydana gelir.

Rekabet, iş çevresinin eylemi, kamu talebindeki değişim, aşırı düzenlemeler ve son zamanlarda küreselleşme tehdidi. Bununla birlikte, iş başarısızlığının tüm nedenleri için temel olan insandır. Yönetimin temel faktörü olan insan yargısının yanılabilirliği gerçeğini de kabul etmek gerekir.

Burada önemli olan doğrudan kontrol edemediğimiz bu unsurların kuvvetli yönetim tarafından gerekli tüm sistemi planlaması kurması ve öngörüyü sağlamasıdır.

Şirketleri kurumsal başarısızlığa götüren, şirketin yönetim politikasından kaynaklanan en belirgin faktörler yönetimin bencilliği, açgözlülüğü veya yetersizliğidir. Aşırı harcamalardır, eskimiş üretim yöntemleri, karsız satışlar, detayların ihmal edilmesi ve uygunsuz organizasyon hepsi birer aşırı harcamadır. Ürün veya hizmetlerin kalitesi, fiyat politikası ve hatta kötü promosyon ve satış departmanının yetkinsizliği yetersiz gelire yol açar, önemli bir başarısızlıktır. İşin genişletilmesi için duran varlıkların kısa vadeli olarak satın alınması, işletme sermayesinin yetersizliği, yetersiz finansman olanakları, kısa vadeli yüklü krediler de aşırı değişken borca sebeptir. Hesap verilebilirlik ilkesinin operasyonda ve performansta eksik olması, kesilmiş muhasebe süreçleri, sağlam olmayan iç kontrol, belgelere güvenilirliğin yetersizliği şirketin başarısızlığına katkıda bulunur.

06.12.2024

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM