YAZARLARIMIZ
Sezgi Kösem Ünlü
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
szgksm@hotmail.comKaçakçılık Suçunda Etkin Pişmanlık

Değerli okurlar,

Bu yazımda yeni uygulama etkin pişmanlık müessesesinden bahsetmek istiyorum.

Etkin pişmanlık nedir?

Etkin pişmanlık; suçun tamamlanmasından sonra suçun ortaya çıkardığı sonuçları yok etmek ya da azaltmak amacıyla suç işleyen kişinin bazı işlemleri yapması sonucu cezayı ortadan kaldıran ya da cezayı azaltan bir düzenlemedir.

Bu uygulama vergi kanunlarımızda yoktu. 25 Mart 2022 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 15 Nisan 2022 tarih ve 31810 sayılı Resmî Gazete' de yayımlandı ve bazı maddeleri 15 Nisan 2022’de yürürlüğe girdi, bazı diğer maddeleri ise farklı tarihlerde yürürlüğe girecektir.

7394 sayılı Kanun’un 3, 4, 5 ve 6. Maddelerinde VUK’a ilişkin düzenlemeler yapıldı. VUK’un 359. Maddesinde yer alan fiillere uygulancak hapis cezalarının üst sınırları artırıldı ve zincirleme suç müessesesi getirildi ve bunlara ilave ETKİN PİŞMANLIK uygulaması getirildi. Söz konusun Kanun’dan önceki süreler ve yeni hali aşağıdaki tabloda özettir.

KANUN MADDESİ

15 NİSAN 2022 ÖNCESİ

15 NİSAN 2022 SONRASI

VUK 359 /a

18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası

18 aydan 5 yıla kadar hapis cezası

VUK 359/b

3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası

3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası

VUK 359/c

2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası

2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası

VUK 359/ç

3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası

3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası

Vergi suçları; kaçaklık suçu, vergi mahremiyetini ihlal suçu, mükellefin özel işini takip suçu ve vergi kimlik numarası kullanımı ile ilgili düzenlemelere uymama suçu.

Etkin pişmanlık hükümleri sadece VUK 359. maddesinde yer alan kaçakçılık fiillerine uygulanacak olup diğer vergi suçlarına uygulanmayacaktır. Soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasında da etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesine olanak verilmiştir. verginin ziyaa uğratıldığının tespit edilmesine bağlı olarak hesaplanan verginin, hesaplanan gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme zammının; soruşturma evresinde ödenmesi halinde fail hakkında verilecek cezada yarı oranında; kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde ise üçte bir oranında indirim yapılacaktır. İlaveten hesaplanan vergi ve vergi aslına bağlı olarak kesilen cezanın bulunmadığı durumlarda ceza yarı oranda indirilecektir. Fakat etkin pişmanlıktan faydalanmak için şartlar gerekiyor.

Etkin pişmanlıktan faydalanma şartları nelerdir?

İlk şart  VUK’un 359. maddesinde yazılı fiillerle verginin ziyaa uğratıldığının tespit edilmesine bağlı olarak tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme zammının ödenmesi,

İkinci şart Vergi mahkemesinde dava açılmaması, açılmışsa feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması veya başvurulmuşsa vazgeçilmesi.

26.04.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM